Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii (ApS)

ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁKI APS

Nowa spółka typu ApS powinna zostać zarejestrowana w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw („Erhvervsstyrelsen”). Aby dokonać rejestracji, należy wpłacić kapitał zakładowy o wysokości co najmniej 40.000 DKK.

ZDEPONOWANY KAPITAŁ ZAKŁADOWY MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA KOSZTY FIRMY

Kapitał zakładowy zdeponowany w nowym ApS należy do ApS, a nie do właścicieli. Właściciele mogą przeznaczyć kapitał własny na pokrycie kosztów firmy, wynagrodzeń i dywidend.

NIE POŻYCZAJ PIENIĘDZY OD FIRMY, JEŚLI JESTEŚ WŁAŚCICIELEM

Nie jest wskazane pożyczanie pieniędzy od firmy, jeśli jesteś właścicielem. Nawet jeśli technicznie nie jest to nielegalne, opodatkowanie które się z tym wiąże jest bardzo niekorzystne.

ZARZĄD

ApS może mieć jednego lub wielu dyrektorów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby to właśnie właściciele byli dyrektorami spółki. Dyrektorzy mogą być rezydentami lub nierezydentami Danii.

WŁAŚCICIELE

ApS może mieć jednego lub wielu właścicieli. Dyrektorzy spółki również mogą być jej właścicielami. Właściciele mogą być rezydentami lub nierezydentami Danii.

DEPONOWANIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zakładając nową spółkę ApS, możesz zdeponować minimalny wymagany kapitał w wysokości 40.000 DKK w gotówce lub możesz dokonać wpłaty bezgotówkowej, deponując w firmie aktywa. Wpłacanie gotówki jest zdecydowanie najłatwiejszą i najszybszą metodą wpłaty, ale możesz także zdeponować aktywa, takie jak samochód, towary, zapasy itp. Proces wpłaty bezgotówkowej jest bardziej skomplikowany i kosztowny. Po pierwsze, będziesz potrzebować audytora, który sprawdzi wartość wszystkich pozycji, które chcesz zdeponować w firmie jako kapitał własny. Audytor dokonuje następnie wyceny całkowitej wartości kaucji bezgotówkowej. Opłata audytora za tę pracę jest dodatkowym kosztem przy włączaniu firmy i może być dość droga. Często wynagrodzenie audytora za tę pracę wynosi 5.000 – 15.000 DKK + VAT. Również może być trudno znaleźć audytora, który byłby skłonny przeprowadzić tego typu audyt. Zazwyczaj zalecane jest lokowanie wymaganego kapitału własnego w gotówce, ponieważ jest to dużo prostsze. Następnie, jeśli masz później jakieś aktywa które chcesz zdeponować w firmie, to po prostu sprzedajesz je firmie i płacisz sobie z kapitału własnego. To jest najłatwiejsze i najtańsze rozwiązanie.