ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DANII (APS)

ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁKI APS

Aby założyć nową spółkę typu ApS, należy zarejestrować ją w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw i wpłacić kapitał zakładowy o wartości co najmniej 40 000 DKK.

ZDEPONOWANY KAPITAŁ ZAKŁADOWY MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA KOSZTY FIRMY

Kapitał zakładowy zdeponowany w nowej spółce ApS należy do samej spółki, a nie do jej właścicieli. Jednak właściciele mogą wykorzystać swoje środki na pokrycie kosztów firmy, wypłat wynagrodzeń oraz dywidend.

NIE POŻYCZAJ PIENIĘDZY OD SPÓŁKI, JEŚLI JESTEŚ JEJ WŁAŚCICIELEM

Nie jest wskazane pożyczanie pieniędzy od spółki, jeśli jesteś jej właścicielem. Chociaż takie działanie nie jest technicznie nielegalne, opodatkowanie związane z takim pożyczaniem może być bardzo niekorzystne.

ZARZĄD

Spółka ApS może mieć jednego lub wielu dyrektorów, a właściciele mogą również pełnić funkcję dyrektorów spółki. Dyrektorzy mogą być rezydentami lub nierezydentami Danii.

WŁAŚCICIELE

Spółka ApS może mieć jednego lub wielu właścicieli, a dyrektorzy spółki również mogą być jej właścicielami. Właściciele mogą być rezydentami lub nierezydentami Danii.

DEPONOWANIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zakładając nową spółkę typu ApS, można zdeponować minimalny wymagany kapitał w wysokości 40 000 DKK w formie gotówki lub jako wpłatę bezgotówkową poprzez zdeponowanie aktywów. Wpłata gotówki jest najłatwiejsza i najszybsza, ale można również zdeponować aktywa, takie jak samochód, towary, zapasy, itp. Jednak proces wpłaty bezgotówkowej jest bardziej skomplikowany i kosztowny. Wymaga to audytora, który oceni wartość aktywów, a opłata za jego pracę jest dodatkowym kosztem, który może być dość drogi (zwykle wynosi od 5 000 do 15 000 DKK + VAT). Zazwyczaj zaleca się wpłacanie wymaganego kapitału w gotówce, ponieważ jest to znacznie prostsze i tańsze rozwiązanie. W przypadku, gdy w przyszłości pojawią się aktywa, które chce się zdeponować, można je po prostu sprzedać firmie i użyć kapitału własnego.