FAQ

1. Jaki podatek płaci spółka ApS w Danii?
22% od osiągniętych zysków

2. Jaka jest stawka podatku od osób fizycznych w Danii?
Stawki podatku są progresywne i wyliczane w zależności od wielu zmiennych. Dwa główne podatki dochodowe w Danii to:

– podatek podstawowy, jest naliczony od sumy dochodu osobistego oraz kapitałowego. Stawka wynosi 12,10% (2022).
– podatek dodatkowy jest wyliczany od tych samych zmiennych i wynosi 15% od części podstawy opodatkowania przekraczającej 552.500 DKK (2022).

Oprócz powyższych występują jeszcze:

– podatek lokalny (gminny) podatek dochodowy, który jest obliczany od dochodu podlegającego opodatkowaniu według stawki zależnej od danej gminy. Średnia dla kraju wynosi 24,982% (2022).
– podatek od rynku pracy wynosi 8% dochodu osobistego.

– podatek od zysków ze zbycia akcji. Do kwoty 57 200 koron (2022) (114 400 koron dla małżeństwa) jest opodatkowany według stawki 27%. Dochód z akcji przekraczający tę kwotę jest opodatkowany w wysokości 42%.

– podatek kościelny jest nakładany według stawki ryczałtowej zależnej od danej gminy. Średnia krajowa dla podatników kościelnych wynosi około 0,70% (2022).

Warto pamiętać, że stawki podatkowe sa korygowane co roku, a całkowita stawka podatkowa nie może jednak przekroczyć 52,07% (2022).

3. Ile czasu trwa założenie firmy w Danii?
Czas założenia firmy w Danii zależny jest od wyboru formy działalności oraz tego czy dana osoba posiada CPR oraz NemID lub MitID. Jeśli tak, wówczas firmę jednoosobową można założyć w ciągu 1-3 dni (czasami zajmuje to do 2 tygodni jeśli formularz sprawdzany jest przez urzędnika ręcznie, a nie jest akceptowany w sposób zautomatyzowany). Czas założenia spółki w Danii to 1-4 tygodnie.

4. Czy każda firma w Danii musi używać programu księgowego?
Tak

5. Czy firma jednoosobowa w Danii może zatrudniać pracowników?
Tak

6. Co to jest NemID oraz MitID?
Jest to elektroniczny sposób logowania się do banków, instytucji państwowych w Danii, narodowej poczty elektronicznej, etc. NemID oraz MitID to odpowiednik polskiego systemu ePUAP, aczkolwiek w Danii ma nieco szersze zastosowanie.

7. Ile kosztuje konto bankowe dla spółki w Danii?
Koszt założenia konta bankowego to zazwyczaj 2-4 tys. DKK, a koszt prowadzenia konta bankowego dla spółki lub działalności w Danii to min 250 DKK/mies.

8. Kto może założyć firmę jednoosobową w Danii?
Każdy kto posiada duński numer CPR może założyć działalność jednoosobową w Danii.

9. Kto może założyć spółkę w Danii?
Spółkę akcyjną (A/S) oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) może założyć każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na fakt posiadania duńskiego numeru personalnego.

10. Czy spółka ApS w Danii musi mieć księgowego?
Każdy podmiot w Danii jest zobowiązany do prowadzenia księgowości w programie elektronicznym, dostępnym stacjonarnie lub online. Niektórzy wybierają samodzielne prowadzenie księgowości, a inni zlecają to zewnętrznym partnerom, takim jak np, Radner.

11. Czym różni się odpowiedzialność w działalności jednoosobowej w Danii od tej w spółce ApS lub A/S?
Spółki są zawsze odpowiedzialne do limitu wniesionego kapitału zakładowego. Zobowiązania działalności są natomiast bezpośrednio powiązane z majątkiem właściciela firmy jednoosobowej.

12. Czy w Danii jest obowiązek posiadania rewidenta?

Nie ma wymogu, aby dokumenty firmy jednoosobowej w Danii były badane przez biegłego rewidenta. Wymogiem prawnym jest natomiast prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Obowiązek rewizji powstaje dopiero po przekroczeniu konkretnych progów obrotów oraz spełnieniu kryteriów sumy bilansowej. Z reguły taki obowiązek mają większe przedsiębiorstwa, które zatrudniają dużo ludzi i są już długo na rynku.

13. Jakie są zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii?

Zalety: brak opłat rejestracyjnych w urzędzie, brak obowiązku składania sprawozdania finansowego, brak obowiązku wniesienia kapitału założycielskiego, szybkie otwarcie oraz zamknięcie.
Wady: odpowiadasz osobiście za zobowiązania firmy, nie może być więcej niż jeden właściciel.

14. Jakie są wady i zalety posiadania spółki w Danii?

Zalety spółki ApS: ograniczona odpowiedzialność (do wysokości kapitału założycielskiego), możliwość posiadani wspólników oraz bardziej złożonej struktury właścicielskiej, niezależna osobowość prawna, elastyczność w strukturze, powszechnie uznana w Danii forma prowadzenia firmy, łatwiejsze pozyskanie kapitału (w bankach oraz innych instytucjach kredytowych).

Wady spółki ApS: większe koszty otwarcia, konieczność wpłaty kapitału zakładowego (min. 40 tys. DKK), dłuższy i bardziej złożony proces zamknięcia podmiotu, konieczność składania sprawozdania finansowego, większe koszty księgowości.

15. Czy każda firma w Danii musi płacić VAT?
Nie, są od tego wyjątki, różne branże mają w tym zakresie różne obowiązki. Można również nie być płatnikiem VAT do obrotów w wysokości 50 tys. DKK w ciągu 12 mies. kalendarzowych.

16. Co jest kosztem uzyskania przychodu firmy w Danii?

Wszystkie koszty, które muszą zostać poniesione aby osiągnąć przychody są uznawane za koszty kwalifikowane. Wydatki odliczane dla celów podatkowych muszą być udokumentowane. Można na przykład odliczyć koszty mebli, księgowych, prawników, lokalu, energii elektrycznej, ogrzewania, telefonu, internetu i ubezpieczenia.

17. Jakie są wymagania dotyczące nazwy firmy w Danii?

Nazwa firmy musi wyraźnie odróżniać się od nazw innych przedsiębiorstw. Nie może używać nazwiska (lub podobnego) innej osoby, nazwy firmy, nazwy funduszu lub przedsiębiorstwa, charakterystycznej nazwy nieruchomości, znaku towarowego, nazwy handlowej lub podobnych. W przypadku zmiany działalności gospodarczej firmy należy zmienić nazwę. W tym celu działalność jednoosobowa nie może mieć w nazwie skrótu od spółki akcyjnej (A/S), spółki z o.o. (ApS) ani spółki komandytowej (IVS).

18. Czy potrzebuję konta firmowego jeśli prowadzę działalność jednoosobową w Danii?

Posiadanie osobnego konta bankowego dla firmy jednoosobowej nie jest prawnie uregulowane, ale warto zadbać o to, aby oddzielić finanse osobiste od biznesowych, co może ułatwić raportowanie VAT. Czasami zdarza się, że bank jako instytucja prywatna może zamknąć konto prywatne jeśli klient używa je do celów firmowych, bo nie jest to zgodne z ich polityką obsługi klientów.

19. Jak zamknąć firmę jednoosobową w Danii?

W skrócie – dokonuje się tego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie urzędu. Trzeba jednak zadbać o szereg praktycznych aspektów. Na przykład sprawdzić, kiedy i w jaki sposób można wysłać umowy, zlecenia i zobowiązania do rozwiązania. Należy również upewnić się, że po tym fakcie mamy dostęp do firmowej cyfrowej skrzynki pocztowej. Na koniec należy jeszcze zgłosić i zapłacić SKAT do dnia zamknięcia działalności.

20. Czy duńska spółka ApS musi mieć zarząd?
Nie, istnieje jedynie wymóg posiadania co najmniej jednego dyrektora w spółce.

21. Czy spółka ApS zarejestrowana w Danii może mieć adres za granicą?
Nie, aby być duńską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS, anpartsselskab), Twoja firma musi mieć duński adres. Jednakże Ty jako właściciel możesz mieszkać za granicą i stamtąd prowadzić firmę.

22. Czy mogę używać mojej duńskiej spółki ApS do kilku celów?
Tak, jeśli zostanie taka informacja zawarta w umowie spółki. Należy w niej określić cel spółki i kod branżowy.

23. Czy ApS musi mieć rewidenta (rewizora)?
Nie, co do zasady nie musi.
Większość firm spełnia wymogi pozwalające na rezygnację z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta (rewizora), więc można samodzielnie dokonać rozliczenia rocznego lub może zrobić to księgowy. Mniejsze spółki mogą zrezygnować z badania, jeśli przez dwa kolejne lata obrotowe nie przekroczyły na dzień bilansowy dwóch z trzech poniższych wielkości:
– Suma bilansowa w wysokości do 4 mln DKK,
– Obrót netto w wysokości do 8 mln DKK,
– Średnia liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie przekraczająca w roku obrotowym 12 osób

24. Czym różni się rewident (rewizor) od księgowego?
Biegły rewident (po duńsku – rewizor) to osoba, która analizuje i bada sprawozdania finansowe. Księgowy jest natomiast osobą, która na bieżąco prowadzi rachunki Twojej firmy, wprowadza koszty do ewidencji, wylicza podatek VAT etc.