Polityka prywatności

Wstęp

Radner ApS z siedzibą przy Maglebjergvej 6 2800 Kongens Lyngby, Dania CVR: 43000152, właściciel strony internetowej www.radner.dk zgodnie z polityką prywatności firmy, starannie przechowuje pozyskane dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o:

 • rodzajach gromadzonych danych,
 • celów zbierania danych,
 • informacji o administratorze danych.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych może uniemożliwić otrzymywanie propozycji marketingowych, zapisanie się do newsletterów, wzięcie udziału w ankietach i konkursach. Na podstawie art. 6 par. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane będą przetwarzane w celach marketingowych i przechowywane do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Powyższą zgodę można wycofać pisząc na adres: post@radner.dk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem pozostaje zgodne z prawem. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym zgodnie z ww. przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • przetwarzania swoich danych osobowych,
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zbieranie danych osobowych

Aby wejść na stronę www.radner.dk nie jest wymagana rejestracja. Jednak w celu skorzystania z usług oferowanych przez Radner za pośrednictwem tej strony internetowej, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych. Gromadzone są tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi i są wykorzystywane wyłącznie do celów tej usługi. Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w jasno określonych i uzasadnionych celach. Spółka nie wykorzystuje danych w sposób wykraczający poza te cele. Gromadzone są jedynie istotne informacje niezbędne do wykonania usługi. W przypadku konieczności sprawdzenia dokładności i ważności zgromadzonych danych osobowych, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w tym celu. Niepodanie wymaganych danych może przyczynić się do opóźnienia lub uniemożliwienia Państwu korzystania z danej usługi. Informacje, które będą zbierane od Państwa obejmują:

 • nazwa,
 • stanowisko,
 • nazwa pracodawcy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • szczegóły dotyczące zapytań, wniosków lub skarg.

Wykorzystanie danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Jednak w przypadku, gdy Spółka jest podmiotem regulowanym, ma obowiązek działać jako administrator danych i zgłaszać pewne sprawy do swoich organów regulacyjnych lub organów ścigania. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług na Państwa rzecz. Będą Państwo otrzymywać informacje o innych usługach świadczonych przez Spółkę oraz aktualne informacje o jej działalności. Wykorzystanie Państwa danych w inny niż jeden z powyższych sposobów będzie poprzedzone zapytaniem o zgodę. Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do:

 • identyfikacji Państwa i tworzenia profilu, gdy rejestrują się Państwo w celu korzystania z usług Spółki lub gdy zwracają się Państwo do Spółki o udzielenie informacji,
 • weryfikacji Państwa tożsamości podczas korzystania z usług Spółki,
 • komunikowania się z Państwem w związku ze świadczonymi usługami i przekazywaniem informacji,
 • wypełniania zobowiązań umownych Spółki zgodnie z warunkami Radner ApS,
 • analizowania informacji o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej radner.dk w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej i poprawy jakości świadczonych na jej rzecz usług,
 • odpowiadania na Państwa pytania,
 • przestrzegania naszych zobowiązań prawnych i współpracy z organami regulacyjnymi i organami ścigania,
 • komunikować się z Państwem za pośrednictwem komunikacji marketingowej w związku z naszymi usługami, wydarzeniami, szkoleniami lub konferencjami, chyba że zrezygnowaliście Państwo z otrzymywania komunikacji marketingowej lub mamy taki zakaz z przyczyn prawnych,
 • personalizować komunikację marketingową, która jest wysyłana do Ciebie, aby była bardziej interesująca i trafna poprzez analizę szczegółów dotyczących otrzymywanych informacji i usług,
 • w celu realizacji uprawnień prawnych w razie potrzeby (np. w celu wykrycia naruszeń prawa).

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub nie dłużej niż wymagają tego przepisy prawa.

Korzystanie przez Państwa z witryny internetowej będzie interpretowane jako wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszej polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, zaleca się, abyś nie korzystał ze strony internetowej i nie podawał żadnych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.radner.dk, jest Radner ApS z siedzibą przy Maglebjergvej 6 2800 Kongens Lyngby, Dania.

Strona internetowa www.radner.dk może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie ma kontroli nad takimi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stosowane przez te osoby trzecie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, ich treści i poufności. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności.

Spółka podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia poufności, integralności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dostęp jest ograniczony tylko do tych osób, które muszą wiedzieć i są zobowiązane do przestrzegania tych zasad. Dane osobowe użytkownika nie będą manipulowane, zmieniane ani wykorzystywane w niewłaściwy sposób przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do nich. Intencją Radner ApS nie jest poszukiwanie informacji wrażliwych za pośrednictwem strony www.radner.dk. Informacje wrażliwe obejmują dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych, politycznych lub innych podobnych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, karalności lub przynależności do związków zawodowych.

Przysługują Państwu pewne prawa dotyczące danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które mogą być przetwarzane na stronie www.radner.dk,
 • Prawo do aktualizacji lub poprawiania swoich danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez Radner ApS Państwa danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez Spółkę Państwa danych osobowych,
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym i przekazania ich stronie trzeciej,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych z systemów firmy.

Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres post@radner.dk. Wszystkie takie żądania będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych lub marketingowych w przyszłości, należy poinformować Spółkę, wysyłając wiadomość e-mail na adres post@radner.dk i podając adres e-mail, który ma zostać usunięty z bazy danych Spółki. Rezygnacja z otrzymywania e-maili marketingowych lub promocyjnych nie wyklucza możliwości korespondowania przez Spółkę z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób w związku z istniejącą relacją z Radner ApS.

Polityka dotycząca plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane przez używaną przeglądarkę internetową na urządzeniu takim jak komputer, tablet czy smartfon. Przeglądarka internetowa wysyła te pliki z powrotem do strony internetowej lub aplikacji przy każdej kolejnej wizycie użytkownika w celu rozpoznania użytkownika i zapamiętania jego preferencji lub spersonalizowanych danych. Służą one zatem do zbierania danych o korzystaniu ze strony internetowej www.radner.dk, w celu poprawy jej funkcjonalności i oferowanych usług. Pliki cookies pozwalają na identyfikację urządzenia wykorzystywanego do łączenia się ze stroną internetową. Nie zawierają one danych o tożsamości użytkownika ani nie powodują uszkodzeń systemu. Użytkownik może zresetować swoją przeglądarkę, aby informowała o wysyłaniu plików cookies lub aby je odrzucała.

Pliki cookies przechowują informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (podstron i wyświetlanych treści), datę i godzinę wizyty oraz inne informacje o aktywności użytkownika na stronie.

Pliki cookies wykorzystywane są do analizy tego, jak, kiedy i gdzie odwiedzający korzystają ze strony www.radner.dk. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy doświadczenia użytkownika na platformie, np. w celu uzyskania wiedzy na temat najpopularniejszych treści tygodnia i aktualizacji strony głównej w celu odzwierciedlenia aktualnego zainteresowania.

Długość czasu przechowywania plików cookies na urządzeniu użytkownika

Wśród stosowanych plików cookies rozróżnia się pliki tymczasowe (session cookies) oraz pliki stałe (persistent cookies). Pliki tymczasowe przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookies przechowywane są przez cały okres określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wyróżnia się również pliki cookies first-party, które są umieszczane bezpośrednio przez właściciela odwiedzanej strony internetowej, oraz pliki cookies third-party, które są umieszczane przez podmioty zewnętrzne, gdy elementy ich stron internetowych są aktywowane przez właściciela strony internetowej.

Pliki cookie umożliwiają ustawienie funkcji i usług na stronie internetowej. Umożliwiają weryfikację autentyczności i optymalizację działania strony internetowej. Pliki cookie, które są używane do zapisywania stanu sesji, przyczyniają się do ulepszenia strony internetowej i zwiększenia wygody korzystania z niej. W zakresie marketingu, pliki cookies umożliwiają wyświetlanie i personalizację reklam. Dostosowują wyświetlane informacje do lokalizacji użytkownika. Pomagają nam zrozumieć preferencje użytkowników. Analizy te nie identyfikują danych osobowych użytkowników. Ich celem jest poprawa i rozwój produktów i usług.

Zarządzanie plikami cookie

Nowoczesne przeglądarki zazwyczaj pozwalają na sprawdzanie plików cookie i ich usuwanie. Pozwalają również na ich blokowanie i usuwanie po zamknięciu przeglądarki. W takiej sytuacji wszystkie preferencje zostaną utracone. Należy pamiętać, że w przypadku całkowitego zablokowania plików cookie wiele stron internetowych i ich funkcji nie będzie działać prawidłowo.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.11.2022 r.