SCHEMAT OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DANII

W Danii właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej mogą skorzystać z VSO, czyli specjalnego schematu podatkowego. Dzięki niemu mogą odroczyć lub obniżyć podatek dochodowy od zysków z działalności, które nie zostały wypłacone na prywatne konto bankowe przedsiębiorcy. VSO pozwala na zastosowanie 22-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych od tych zysków. Ostateczny podatek dochodowy od osób fizycznych zostaje zapłacony w momencie wycofania zysku z firmy na prywatne konto bankowe przedsiębiorcy. Schemat ten pozwala na odroczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i na wyeliminowanie maksymalnego 15-procentowego podatku w momencie, gdy dochód przekroczy najwyższy próg podatkowy. Ponadto, właściciele firm mogą zwiększyć wartość odliczenia podatkowego związanego z odsetkami od pożyczek. Skorzystanie z VSO jest korzystne dla właścicieli jednoosobowych firm, którzy chcą zatrzymać pieniądze wewnątrz firmy lub którzy są obciążeni odsetkami od firmowych pożyczek. W ten sposób przedsiębiorcy mogą uniknąć płacenia maksymalnego podatku za rok, w którym uzyskali wysoki zysk, poprzez wyrównanie dochodu pomiędzy rokiem z niskim zyskiem a rokiem z wysokim zyskiem. W Danii maksymalny podatek wynosi 15% dodatkowo do zwykłego podatku od wszystkich dochodów uzyskanych powyżej maksymalnego progu podatkowego.

Poniżej przedstawiono przedział maksymalnego podatku w Danii:

  1. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowejskładki AM, przekracza 592 174 DKK (2021); 577 174 DKK (2020).
  2. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 544 800 DKK (2021); 531 000 DKK (2020).
  3. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 49 348 DKK (2021); 48 098 DKK (2020).
  4. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 45 400 DKK (2021); 44 250 (2020).

W Danii właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa może skorzystać ze schematu podatkowego, ale musi najpierw wyliczyć, jak duża część jego dochodu może być opodatkowana w ramach tego schematu. W tym celu musi wybrać pole 184 podczas aktualizacji wstępnego oszacowania dochodu. Przedsiębiorca musi również oddzielić rachunki prywatne od służbowych i posiadać oddzielne konto bankowe zarejestrowane na nr CVR swojej działalności gospodarczej, aby móc skorzystać ze schematu.

Nie zaleca się stosowania schematu podatkowego dla firm w Danii, jeśli przedsiębiorca nie ma oprocentowanych pożyczek i nie płaci maksymalnego podatku. Jednak w przypadku posiadania oprocentowanych pożyczek lub gdy nie płaci maksymalnego podatku, przedsiębiorca może skorzystać z tego schematu. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada oprocentowanych pożyczek ani nie płaci maksymalnego podatku, może skorzystać ze schematu, aby odroczyć opłacenie podatku. Jednakże, takie działanie może mieć negatywne konsekwencje, jeśli przedsiębiorca będzie chciał zamknąć swoją jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ będzie wtedy zmuszony zapłacić od razu cały podatek, który został odroczony w schemacie podatkowym, w tym 15procentowy podatek od części pieniędzy przechowywanych w przedsiębiorstwie oraz 15-procentowy dodatkowy podatek.

Przedsiębiorca nie musi przechowywać zysku w formie gotówki, ale może go przechowywać jako inne aktywa (np. sprzęt czy produkty magazynowe). Jednakże, pieniądze muszą pozostać w firmie, aby móc skorzystać ze schematu podatkowego. Korzystając ze schematu podatkowego, można inwestować w akcje tylko pośrednio poprzez investeringsforeninger, czyli specjalne produkty inwestycyjne.

Schemat podatkowy dla firm w Danii jest skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy dyplomowanego księgowego, który dokona wszelkich niezbędnych obliczeń.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0