Schemat opodatkowania działalności gospodarczej w Danii

W Danii właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej dzięki szczególnemu schematowi podatkowemu (zwanego VSO – system podatku dochodowego od osób prawnych) mają prawo odroczyć bądź obniżyć podatek dochodowy, gdyż umożliwia on zastosowanie 22-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych od tej części zysku z działalności jednoosobowej, która nie została wycofana z firmy na prywatne konto bankowe przedsiębiorcy.Czyli jest to tymczasowym podatkiem dochodowym płaconym od zysku, który przedsiębiorca zatrzymuje w swojej firmie, a jego wycofaniu w kolejnych latach ma obowiązek zapłacić różnicę z 22-procentowego podatku dochodowego już zapłaconego w systemie podatku dochodowego od firm do rzeczywistego procentowego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym wycofał zysk. Schemat ten przede wszystkim pozwala właścicielowi firmy na odroczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, ale czasami pozwala też na wyeliminowanie maksymalnego 15-procentowego podatku w momencie, gdy dochód przekroczy najwyższy próg podatkowy określony w Danii na dany rok. Ponadto schemat pozwala na zwiększenie wartości odliczenia podatkowego związanego z odsetkami od pożyczek.

Właściciel jednoosobowej firmy w Danii powinien zastanowić się nad skorzystaniem ze schematu podatkowego zarówno w przypadku, gdy jest obciążony odsetkami od firmowych pożyczek, jak i w przypadku, gdy musi zapłacić maksymalny podatek z powodu osiągniętego wysokiego dochodu osobistego, równocześnie zatrzymując pieniądze wewnątrz firmy z zysku. Przedsiębiorca może uniknąć płacenia maksymalnego podatku za rok, w którym uzyskał wysoki zysk, poprzez wyrównanie dochodu pomiędzy rokiem z niskim zyskiem a rokiem z wysokim zyskiem.W Danii maksymalny podatek wynosi 15% dodatkowo do zwykłego podatku od wszystkich dochodów uzyskanych powyżej maksymalnego progu podatkowego.

Poniżej przedstawiono przedział maksymalnego podatku w Danii:
1. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowejskładki AM, przekracza 592 174 DKK (2021); 577 174 DKK (2020).
2. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 544 800 DKK (2021); 531 000 DKK (2020).
3. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 49 348 DKK (2021); 48 098 DKK (2020).
4. 15-procentowy maksymalny podatek obowiązuje, gdy całkowity roczny dochód brutto, przed odliczeniem 8-procentowej składki AM, przekracza 45 400 DKK (2021); 44 250 (2020).

W Danii właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa może skorzystać ze schematu podatkowego – wyliczając wcześniej, jaka część jego dochodu może być w ramach tego schematu opodatkowana – wybierając pole 184, podczas aktualizacji wstępnego oszacowania dochodu. Aby przedsiębiorca mógł z tego schematu skorzystać, powinien oddzielić rachunki prywatne od służbowych i posiadać oddzielne konto bankowe zarejestrowane na nr CVR swojej działalności gospodarczej. Po zakończeniu roku przedsiębiorca również może skorzystać ze schematu, wybierając na rocznej deklaracji podatkowej pole 147.

Nie zaleca się stosowania schematu podatkowego dla firm w Danii w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma oprocentowanych pożyczek i nie płaci maksymalnego podatku. Przedsiębiorca może jednak z tego schematu skorzystać, jeśli nie płaci maksymalnego podatku, ale posiada oprocentowane pożyczki. Natomiast w przypadku, gdy ani nie posiada oprocentowanych pożyczek, ani nie płaci maksymalnego podatku, może skorzystać ze schematu, aby odroczyć opłacenie podatku, co może mieć swoje konsekwencje, jeśli będzie chciał zamknąć swoją jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ będzie wtedy miał obowiązek zmuszony zapłacić od razu cały podatek, który został odroczony w schemacie podatkowym, czyli zarówno 15-procentowy podatek od części pieniędzy przechowywanych w przedsiębiorstwie, jak i 15-procentowy dodatkowego podatek, którego nie musiałby płacić, gdyby na bieżąco wycofał pieniądze.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze schematu podatkowego, nie musi przechowywać zysku tylko w formie gotówki – zysk może być przechowywany również jako inne aktywa (np. sprzęt czy produkty magazynowe), ale pieniądze muszą pozostać w firmie.Natomiast jeśli chodzi o akcje, to korzystając ze schematu podatkowego, można w nie inwestować tylko pośrednio poprzez investeringsforeninger, czyli specjalne produkty inwestycyjne.

Duńskiego schemat podatkowy dla firm nie należy do łatwych, dlatego też warto skorzystać z pomocy dyplomowanego księgowego, który dokona wszelkich niezbędnych obliczeń.