Otwieranie firmowego konta w Danii

Właściciel działalności gospodarczej w Danii, który chce otworzyć firmowe konto bankowe, nie będzie miał prostego zadania przede wszystkim z powodu konieczności przestrzegania przez banki duńskich przepisów, mających na celu zapobieganie prania pieniędzy.Aby uwiarygodnić swoją firmę, a tym samym zwiększyć swoje szanse na pomyślne założenie konta firmowego, warto wcześniej przygotować i przedstawić w banku roczny budżet bilansów, biznesplan, dwunastomiesięczny budżet zarówno przepływów pieniężnych, jak i zysków i strat.

W przypadku zakładania konta firmowego w Danii nie zaleca się banków, takich jak Jyske Bank, które, aby otworzyć firmowe konto bankowe, wymagają przeprowadzenia audytu firmy (roczny koszt od 20 do 50 tys. DKK plus VAT), który nie jest obowiązkowy w przypadku mniejszych duńskich przedsiębiorstw. Natomiast banki najczęściej wybierane przez przedsiębiorców w celu założenia firmowego konta bankowego w Danii to m.in. Nykredit, Danske Bank i Nordea(koszt otwarcia firmowego konta bankowego wynosi od 4 do 5 tys. DKK). Im dłużej działa firma w Danii, tym jej szanse na otwarcie firmowego konta bankowego są większe (po trzech do sześciu miesięcy), gdyż może przedstawić w banku raport finansowy.

W Danii przedsiębiorca może bez firmowego konta bankowego zarejestrować zarówno firmę jednoosobową, jak i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – najczęściej ApS, jednak nie zaleca się przyjmowania płatności od klientów na prywatne konto bankowe, ponieważ w takim wypadku bank może je zamknąć, a jeśli chodzi o spółkę, płatności od klientów na prywatne konto są traktowane jako wysoko opodatkowana pożyczka od udziałowców. Warto pamiętać, że w Danii firmowe konto bankowe może otworzyć tylko osobiście dyrektor bądź właściciel firmy danej firmy (firmowego konta bankowego nie może otworzyć w jego imieniu osoba trzecia np. księgowy).

Przedsiębiorcy w Danii mogą również skorzystać z bankowości internetowej i założyć firmowe konto bankowe, m.in. w USD, DKK czy EUR, w Revolut. Revolut to dobre rozwiązanie do czasu założenia konta firmowego w standardowym banku. Właściciel dostanie z Revolut kartę MasterCard, którą może posługiwać się opłacając firmowe wydatki, jednak klienci firmy z Danii, którzy będą chcieli przelać środki na konto, będą mogli skorzystać tylko z przelewu IBAN/SWIFT.