Jak zarejestrować w Danii jednoosobową działalność gospodarczą?

W Danii jednoosobową działalność gospodarczą mają prawo założyć przedsiębiorcy, którzy są duńskimi rezydentami. Procedura rejestracji tej formy prawnej nie jest skomplikowany i czasochłonny, jednak jest kilka niezbędnych kroków, które należy wykonać, aby wniosek nie został odrzucony.
1. Trzeba posiadać adres firmy (może to być adres prywatny).
2. Trzeba wyznaczyć datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (najlepiej na pierwszy dzień kwartału, co pozwoli zmniejszyć koszty).
3. Należy wybrać niepowtarzalną nazwę firmy (na stronie internetowej datacvr.virk.dk można sprawdzić, czy wybrana nazwa się nie powtarza), jak również znaleźć kod działalności opisujący rodzaj jednoosobowej firmy(branchekode).
4. Następnie należy złożyć wniosek o osobisty identyfikator NemID.
5. Kolejnym krokiem będzie złożenia wniosku przez stronę internetową virk.dk, do której trzeba zalogować się za pomocą kodu NemID.
6. Po czym duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej ma czas na rozpatrzenie złożonego wniosku, co zazwyczaj zajmuje od jednego do dwóch dni.
7. Po kilku dniach właściciel firmy otrzyma indywidualny 8-cyfrowy numer identyfikujący firmę – CVR, będący równocześnie numerem VAT (jeśli firma prowadzi handel z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przed numerem VAT należy dodać „DK”).
8. Ostatnim i zarazem najtrudniejszym krokiem będzie otwarcie firmowego konta bankowego, aby nie spotkać się z odmową banku, warto wcześniej przygotować dokładny biznesplan nowo powstałej firmy.
Po jakimś czasie właściciel jednoosobowej firmy w Danii może przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Najmniejszą i najczęściej wybieraną formą jest ApS).