CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST UPADŁOŚĆ W DANII

Jeśli właściciel duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma więcej kosztów niż aktywów, firma staje się niewypłacalna, co może prowadzić do bankructwa i ogłoszenia upadłości. Wierzyciel ma prawo wejść na drogę sądową, jeśli przedsiębiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub usługę i nie złoży skargi. Właściciel spółki powinien działać w momencie otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty. W niektórych przypadkach możliwa jest ugoda, ale jeśli przedsiębiorca jest niezadowolony z dostarczonego towaru, powinien skontaktować się z dostawcą i przedstawić mu swoje propozycje rozwiązania problemu. W przypadku braku środków finansowych na zapłatę długu, przedsiębiorca powinien poinformować wierzyciela o swojej sytuacji finansowej, co zazwyczaj spotyka się ze zrozumieniem ze strony wierzyciela. W przypadku braku płatności i braku informacji o powodach, sprawa może trafić do sądu.

Po rozpoczęciu postępowania upadłościowego spółki, przedsiębiorca może zarejestrować nową działalność gospodarczą, ale lepszym rozwiązaniem jest założenie nowej spółki jeszcze przed rozpoczęciem upadłości. SKAT może odmówić rejestracji nowej firmy jako pracodawcy lub płatnika VAT bez wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości od 100 do 200 tysięcy koron duńskich, którą przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać np. na opłacenie podatków pracowniczych lub podatku VAT.

Przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, że spłaty dokonane przed bankructwem mogą zostać unieważnione przez kuratora, ponieważ nie można preferencyjnie traktować wybranych wierzycieli. Kurator ma prawo cofnąć takie spłaty np. do dwóch lat wstecz. Z tego powodu przedsiębiorcy powinni unikać informowania banku o bankructwie spółki, ponieważ dotychczasowa spłata kredytu może zostać unieważniona.

Co należy robić podczas postępowania upadłościowego spółki w Danii?

 1. Przygotowanie się na cały proces upadłościowy jest kluczowe dla właściciela spółki.
 2. Właściciel spółki musi zakończyć księgowość, aby uniknąć kwarantanny upadłości i zakazu zarządzania innym przedsiębiorstwem.
 3. Po otrzymaniu informacji o dniu rozprawy, właściciel spółki powinien skontaktować się z sądem, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uczestnictwa w sesji telefonicznej.
 4. Aby uniknąć aresztowania, właściciel spółki musi poinformować sąd o swojej niezdolności do stawienia się na rozprawie.
 5. Sąd wyznacza kuratora, który zabezpieczy środki finansowe dla wierzycieli.
 6. Po rozpoczęciu procesu upadłości, właściciel spółki traci zarówno dostęp do konta bankowego, jak i kontrolę na rzecz kuratora.
 7. Kurator pobiera nieuregulowane należności od klientów spółki.
 8. Jeśli spółka miała sklep, to kurator zmieni kłódki, aby zabezpieczyć aktywa.
 9. Kurator sprzeda aktywa spółki w celu zaspokojenia wierzycieli i właściciel może od niego odkupić swoje aktywa.
 10. Wyznaczenie terminu rozprawy zazwyczaj zajmuje od jednego do dwóch miesięcy od wejścia na drogę prawną przez wierzyciela.
 11. Kurator pracuje nad postępowaniem upadłościowym zwykle od jednego do dwóch lat i przesyła przegląd bankructwa, zawierający informacje o sumie uzyskanych pieniędzy z aktywów i o kwocie, którą odzyskają wierzyciele.
 12. Przegląd bankructwa wysłany przez kuratora zakończy bankructwo. Spółka zmieni status na „bankructwo”, niespłacone długi znikną, a kurator i sąd nie będą się już kontaktować z właścicielem zamkniętej spółki.

Jeśli właściciel spółki w Danii zostanie skazany przez sąd za złe zarządzanie swoją firmą, może otrzymać zakaz zarządzania nową firmą na okres od jednego do trzech lat. Taki zakaz nazywany jest „kwarantanną upadłości” i jego naruszenie może skutkować karą grzywny lub półrocznym pobytu w więzieniu. W przypadku jednoosobowych firm w Danii postępowanie upadłościowe może być bardziej złożone.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0