Zarząd w ApS

Zgodnie z duńską ustawą o spółkach, każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać zarząd, który składa się z co najmniej jednej osoby. Zazwyczaj stanowisko to zajmuje właściciel firmy, chociaż może zostać powołany zarząd złożony z jednego lub więcej dyrektorów.

25. Zarząd w ApS.jpg

Spółka ApS ma również opcję utworzenia rady dyrektorów. Jest to dobry pomysł zwłaszcza w przypadku większych firm zatrudniających wielu pracowników. Zarząd odpowiada za codzienne operacje i zarządzanie, podczas gdy rada dyrektorów zajmuje się strategią firmy na wyższym szczeblu. Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jedynie zarząd, to zazwyczaj to on zajmuje się zarządzaniem strategicznym i codziennymi operacjami. Struktura zarządzania jest wtedy ustalana w umowie spółki.

Gdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd i rada dyrektorów działają równolegle, mają one różne obowiązki, ale nadal ściśle ze sobą współpracują. Zarząd podlega bezpośrednio radzie dyrektorów, która nadzoruje realizację ogólnej strategii. Jeśli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wybierana jest rada dyrektorów, jest ona odpowiedzialna za wybór zarządu. Jeśli jednak rada dyrektorów jest ustanawiana po radzie wykonawczej, często będą to te same osoby, które zasiadają w radzie wykonawczej po jej ustanowieniu.

W przypadku gdy zarząd składa się wyłącznie z rady wykonawczej, to pełni rolę najwyższego organu zarządzającego spółki – odpowiedzialnego również za zarządzanie strategiczne. W razie potrzeby rada wykonawcza może zostać zastąpiona przez radę nadzorczą.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0