Zamknięcie spółki ApS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) może zostać zamknięta na różne sposoby, w zależności od jej sytuacji finansowej oraz zobowiązań prawnych. W przypadku wypłacalności spółki można zdecydować się na jej likwidację z deklaracją płatnościową lub dobrowolną likwidację. W przypadku wybrania likwidacji z deklaracją płatnościową właściciele kapitałowi zgłaszają, że firma nie posiada żadnych zaległości finansowych. Natomiast w przypadku dobrowolnej likwidacji, firma może mieć długi, jednak decyduje się na ich spłatę poprzez wyznaczenie likwidatora, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż aktywów oraz spłatę zobowiązań.

Zamykanie spółki ApS

Istnieją także rozwiązania dla spółek na wypadek ich niewypłacalności, które obejmują likwidację w wyniku upadłości oraz przymusową likwidację. Likwidacja w wyniku upadłości następuje wtedy, gdy firma posiada długi, których nie jest w stanie spłacić, i konieczne jest złożenie wniosku o upadłość. W takim przypadku zostaje wykorzystane mienie firmy, a wyznaczony kurator zajmuje się spłatą zobowiązań oraz likwidacją firmy. Z kolei przymusowa likwidacja ma miejsce, gdy firma nie przestrzega przepisów prawa spółek. W takim przypadku organy nadzorcze, na przykład Erhvervsstyrelsen, mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu firmy.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0