ZAMKNIĘCIE DUŃSKIEJ SPÓŁKI APS W DANII

Duński przedsiębiorca, który zdecyduje się zamknąć spółkę ApS, powinien najpierw wybrać odpowiednią procedurę zależną głównie od stanu materialnego firmy. W Danii jest pięć istotnych typów postępowań i zamknięć, takich jak:

 1. Restrukturyzacja: spółka może złożyć do sądu wniosek o restrukturyzację, aby uniknąć postępowania upadłościowego. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń, a zarządca restrukturyzacyjny nadzoruje całe postępowanie.
 1. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników: spółka może zostać zlikwidowana dobrowolnie, jeśli posiada więcej aktywów niż długów. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń, a likwidator zostaje wyznaczony do przeprowadzenia postępowania. Właściciele muszą podpisać specjalne oświadczenie dotyczące spłaty długów w chwili zamknięcia spółki.
 1. Upadłość: spółka, która jest niewypłacalna, zostanie objęta postępowaniem upadłościowym, które doprowadzi do jej zamknięcia.
 1. Dobrowolna likwidacja: przed zamknięciem spółki należy dopełnić wszelkich księgowych formalności. Należy zadeklarować podatek VAT za ostatni okres i dokonać ostatniej wypłaty pracowników, a także spłacić wszystkie długi. Po uzyskaniu zaświadczenia od urzędu podatkowego, potwierdzającego spłatę wszystkich długów, można sporządzić oświadczenie potwierdzające, że wszystkie długi zostały spłacone. Należy złożyć wniosek o zamknięcie firmy, a proces ten może potrwać od dwóch tygodni do kilku miesięcy.
  • Przed zamknięciem spółki: należy dopełnić wszelkich księgowych formalności.
  • Zadeklarować podatek VAT za ostatni okres.
  • Dokonać ostatniej wypłaty pracowników i zadeklarować podatki pracowników.
  • Zawiadomić urząd o wyrejestrowaniu spółki zarówno jako pracodawcy, jak i płatnika podatku VAT.
  • Złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy i ręczną deklarację podatkową w PDF.
  • Wyzerować wszystkie sumy podatku dochodowego i uregulować podatek.
  • Złożyć wniosek o wydanie zeznania z urzędu podatkowego i oświadczenie od udziałowców.
  • Po otrzymaniu zeznania z urzędu podatkowego i od udziałowców, można zamknąć spółkę na VIRK.
 1. Rozwiązanie przymusowe: w przypadku niezłożenia sprawozdania rocznego lub rezygnacji dyrektora, sąd może zarządzić rozwiązanie przymusowe. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich