ZAMKNIĘCIE DUŃSKIEJ SPÓŁKI APS W DANII

Duński przedsiębiorca, który zdecyduje się zamknąć spółkę ApS, powinien najpierw wybrać odpowiednią procedurę zależną głównie od stanu materialnego firmy. W Danii jest pięć istotnych typów postępowań i zamknięć, takich jak:

  1. Restrukturyzacja: spółka może złożyć do sądu wniosek o restrukturyzację, aby uniknąć postępowania upadłościowego. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń, a zarządca restrukturyzacyjny nadzoruje całe postępowanie.
  1. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników: spółka może zostać zlikwidowana dobrowolnie, jeśli posiada więcej aktywów niż długów. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń, a likwidator zostaje wyznaczony do przeprowadzenia postępowania. Właściciele muszą podpisać specjalne oświadczenie dotyczące spłaty długów w chwili zamknięcia spółki.
  1. Upadłość: spółka, która jest niewypłacalna, zostanie objęta postępowaniem upadłościowym, które doprowadzi do jej zamknięcia.
  1. Dobrowolna likwidacja: przed zamknięciem spółki należy dopełnić wszelkich księgowych formalności. Należy zadeklarować podatek VAT za ostatni okres i dokonać ostatniej wypłaty pracowników, a także spłacić wszystkie długi. Po uzyskaniu zaświadczenia od urzędu podatkowego, potwierdzającego spłatę wszystkich długów, można sporządzić oświadczenie potwierdzające, że wszystkie długi zostały spłacone. Należy złożyć wniosek o zamknięcie firmy, a proces ten może potrwać od dwóch tygodni do kilku miesięcy.
  2. Zamkn. duń sp. - przed zamkn.

  1. Rozwiązanie przymusowe: w przypadku niezłożenia sprawozdania rocznego lub rezygnacji dyrektora, sąd może zarządzić rozwiązanie przymusowe. Wierzyciele mają trzy miesiące na zgłoszenie swoich