Zamknięcie duńskiej spółki ApS w Danii

Duński przedsiębiorca, który zdecyduje się zamknąć spółkę ApS, powinien najpierw wybrać odpowiednią procedurę zależną głównie od stanu materialnego firmy. W Danii jest pięć istotnych typów postępowań i zamknięć, takich jak:

1. Restrukturyzacja – żeby nie dopuścić do rozpoczęcia postępowania upadłościowego, spółka ma możliwość złożyć do sądu wniosek o restrukturyzację, jeśli może zrestrukturyzować zarówno swoje finanse, jak i działalność, a sąd powoła do nadzorowania całego postępowania zarządcę restrukturyzacyjnego.

2. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników – jeśli spółka jest wypłacalna, czyli posiada mniej długów a więcej aktywów, może zostać zlikwidowana dobrowolnie, wtedy ma obowiązek publicznie ogłosić swoją decyzję, po czym wierzyciele mają na zgłoszenie swoich roszczeń trzy miesiące. Do postępowania likwidacyjnego wyznaczony jest likwidator, np. prawnik, a po likwidacji spółki, jej wspólnicy są chronieni przed przyszłymi roszczeniami.

3. Upadłość – w przypadku, gdy spółka nie jest wypłacalna, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, które doprowadzi do jej zamknięcia.

4. Dobrowolna likwidacja – wszystkie długi spółki powinny być spłacone, by spółka mogła zostać dobrowolnie zlikwidowana. Wspólnicy spółki mają obowiązek podpisać specjalne oświadczenie dot. spłacenia długów w chwili jej zamknięcia, a co za tym idzie, będą ponosili pełną odpowiedzialność, jeśli jednak pozostały jakieś długi lub pojawiły się nowe. W momencie likwidacji spółki nie powinno być również żadnych roszczeń ani pozwów.

• przed zamknięciem spółki na podstawie oświadczenia akcjonariuszy, należy dopełnić wszelkich księgowych formalności,
• następnie, przed wyrejestrowaniem VAT, należy zadeklarować ten podatek za ostatni okres,
• w przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników, należy również dokonać ostatniej wypłaty i upewnić się, że wszystkie podatki pracowników zostały zadeklarowane, pracodawca też musi zostać wyrejestrowany,
• po czym należy zawiadomić urząd podatkowy, kiedy spółka zostanie wyrejestrowana z rejestru podatników podatku dochodowego od osób prawnych, ta data zwykle nie jest tożsama z datą zamknięcia spółki. W pierwszej kolejności należy zadeklarować podatek dochodowy do ostatniego dnia podatkowego. Po zadeklarowaniu podatku dochodowego od osób prawnych, urząd podatkowy wyda ostateczne oświadczenie(w przeciągu 3-6 miesięcy od złożenia wniosku), potwierdzające rozliczenie VAT-u i pozostałych podatków. W Danii proces dobrowolnej likwidacji jest długi, jednak nie na zgłoszenie roszczeń przez wierzycieli nie trzeba czekać aż trzy miesiące,
• po uzyskaniu z urzędu podatkowego zaświadczenia, że wszystkie długi zostały spłacone, należy sporządzić oświadczenie potwierdzające wszystkie długi spółki zostały spłacone, które musi zostać podpisane przez udziałowców, a następnie można złożyć do urzędu ostateczny wniosek o zamknięcie firmy.Ostateczne zamknięcie spółki będzie zrealizowane po złożeniu wniosku do dwóch tygodni. Należy się upewnić, że księgowość jest zamknięta i sprawdzić, czy VAT i podatki pracowników są zadeklarowane za otwarte miesiące. Wszelkie sumy na Skattekonto muszą zostać rozwiązane, trzeba też wyrejestrować spółkę zarówno jako pracodawcę, jak i płatnika podatku VAT i złożyć deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy na SKAT Erhverv. Natomiast za rok zamknięcia trzeba złożyć specjalną ręczną deklarację podatkową w PDF, czyli „ophørende selvangivelse”. Należy również wyzerować wszystkie sumy podatku dochodowego i skorygować wpłaty podatku za bieżący rok, tak aby odpowiadała ona rzeczywistemu podatkowi dochodowemu spółki za kończący się rok, oraz uregulować podatek. Na koniec należy złożyć wniosek o wydanie zeznania z urzędu podatkowego – betalingserklæring – i przygotować oświadczenie od udziałowców – betalingserklæring – po czym, po otrzymaniu zeznania od udziałowców i ze SKAT-u, należy zamknąć spółkę na VIRK.

5. Rozwiązanie przymusowe – w Danii sąd ma prawo zarządzić rozwiązanie przymusowe w przypadku, gdy spółka nie złożyła w wyznaczonym terminie sprawozdania rocznego,dyrektor zarządzający złoży rezygnację,spółka ma obowiązek przeprowadzenia audytu, a audytor zrezygnuje bez powołania nowego.W takim wypadku sąd wyznaczy likwidatora, który dokona przeglądu sytuacji finansowej spółki. W przypadku, gdy spółka jest niewypłacalna, zostanie ona objęta postępowaniem upadłościowym, a jeśli jest wypłacalne, zostanie rozwiązana.