Biznes w Danii – jakie kroki należy podjąć w sprawach administracyjnych?

Po rozpoczęciu pracy w Danii, pracodawca zapewnia pomoc w uzyskaniu numeru CPR oraz karty podatkowej, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia płac i składek w duńskich urzędach. Należy także samodzielnie założyć indywidualne konto w Urzędzie Skarbowym SKAT oraz NemKonto w celu otrzymywania wakacyjnych wynagrodzeń i ewentualnych zwrotów podatku. Konieczne jest także aplikowanie o żółtą kartę, potwierdzającą ubezpieczenie.

Rejestracja miejsca pobytu

Osoby, które planują pozostanie w Danii na stałe i pracę, powinny złożyć wniosek o rejestrację pobytu, co wymaga posiadania numeru CPR. Od 1 kwietnia 2019 r. Agencja Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (SIRI) odpowiada za przetwarzanie wniosków o dokumenty pobytowe. Do złożenia wniosku wymagane są dokumenty, takie jak:

 • dowód osobisty,
 • zdjęcie w rozmiarze paszportowym,
 • wypełniony formularz OD1, w którym załącznik A musi zostać wypełniony przez pracodawcę, umowa o pracę i odcinki z wynagrodzenia, jeśli już pracujesz w Danii od pewnego czasu.

Jeśli planujesz pracę i zamieszkanie na stałe w Danii, istnieje opcja podania swojego polskiego adresu zamieszkania w formularzu wniosku do SIRI oraz później w wniosku do gminy, aby umieścić go na żółtej karcie. Po otrzymaniu zaświadczenia z SIRI, należy udać się do najbliższej gminy w celu otrzymania karty. Wymagania formalne stawiają w tym zakresie wymóg wypełnienia formularza, okazania dokumentów oraz wybrania lekarza rodzinnego w Danii. W razie potrzeby warto poprosić o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na wypadek nagłej choroby lub wypadku poza Danią.

Co to jest NEMKONTO i jak je otworzyć?

NemKonto jest kontem bankowym, na które otrzymuje się wszelkie płatności od instytucji publicznych w Danii, takie jak zwrot podatku czy wakacyjne wynagrodzenie. Każdy może wybrać, które konto bankowe będzie używane jako NemKonto, w tym istniejące konto polskie. Należy jednak pamiętać, aby wybrać konto, które pozostanie aktywne przez dłuższy czas, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty dostępu do wpływających tam później pieniędzy, na przykład zwrotu podatku, po opuszczeniu Danii.
NemKonto stanowi część programu mającego na celu cyfryzację sektora publicznego w Danii. Rejestracja konta jest całkowicie bezpieczna i ułatwia przepływ informacji między instytucjami publicznymi a obywatelami. NemKonto jest wykorzystywane przez wiele instytucji publicznych w Danii do bezpośredniego przekazywania pieniędzy na rachunek bankowy obywatela. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie środków w ramach:

 • zwrotu podatku z urzędu skarbowego,
 • wypłaty z funduszu urlopowego (feriepenge).

Jak założyć NemKonto i je aktywować?

Aby aktywować NemKonto, należy wypełnić formularz rejestracyjny i dołączyć do niego zdjęcie ważnego dowodu osobistego. Następnie można to zrobić na dwa sposoby: poprzez formularz online na stronie support.nemkonto.dk lub przesłanie wydrukowanego dokumentu pocztą na adres:

NemKonto Support,
Dahlerups Pakhus,
Langelinie Allé 17,
2100 Kopenhaga Ø, Dania.

Począwszy od 1 września 2020, konieczne jest przedstawienie dodatkowego potwierdzenia tożsamości przez dwóch świadków. Na formularzu należy wpisać dane dwóch osób, w tym adres zamieszkania, numer PESEL lub CPR oraz złożyć podpis na formularzu. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć skan dowodu osobistego. W formularzu zostaniemy poproszeni o takie informacje jak:

Name capital letters: imię i nazwisko
Social security no. (CPR no.): numer CPR
Address: adres zamieszkania w Polsce
Postcode (ZIP): kod pocztowy
City: miasto
Country: kraj
IBAN no.: numer konta bankowego w formacie IBAN (PL + numer konta)
BIC no. (SWIFT): SWIFT banku
Bank name: nazwa banku
Bank address: adres banku
Date: data
Signature: podpis

Aby skutecznie zarejestrować konto, należy upewnić się, że wszystkie dane są poprawne. Oprócz tego wymagane jest również podanie informacji, dotyczących swojego własnego konta, ponieważ dane osoby trzeciej mogą zostać odrzucone przez system podczas transferu środków. Po wysłaniu formularza, otrzymamy list zwrotny z kodem aktywacyjnym, który należy aktywować dzwoniąc na podany numer telefonu i podając poprawny kod.mPamiętajmy, że kod jest ważny przez 30 dni od daty wysłania listu. Instrukcje aktywacji znajdziemy na liście, jednak warto pamiętać, że będzie on w języku duńskim.

Aktywacja krok po kroku

W pierwszej kolejności musimy upewnić się, że wszystkie dane dotyczące konta są poprawne. Następnie dzwonimy pod podany numer i postępujemy zgodnie z instrukcjami. Jeśli nie znamy języka duńskiego, możemy przełączyć automatycznie na język angielski, naciskając „*”. W kolejnym kroku wprowadzamy nasz numer CPR oraz otrzymany kod aktywacyjny, składający się z 8 cyfr. Po wpisaniu kodu, zostanie on automatycznie powtórzony, a my musimy potwierdzić, czy jest on poprawny. Po wprowadzeniu poprawnego kodu usłyszymy komunikat o pomyślnej aktywacji konta.
W przypadku potrzeby pomocy z aktywacją NemKonta, można zadzwonić na infolinię ((+45) 33 98 00 60), która jest czynna w dni robocze od 08:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od 10:00 do 16:00.
Alternatywnie, można wysłać zapytanie do pomocy technicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://kontakt.nemkonto.dk/.

Indywidualne konto w duńskim Urzędzie Skarbowym

W Danii każdy pracownik powinien mieć dostęp do indywidualnego konta w Urzędzie Skarbowym SKAT. Na tym koncie znajdują się informacje dotyczące wystawionej karty podatkowej, wysokości podatków i rocznych rozliczeń podatkowych.
Aby uzyskać dostęp do swojego konta w SKAT, potrzebujesz numeru CPR i hasła Tastselv. W przypadku pierwszego logowania, musisz zamówić hasło, które zostanie wysłane na Twój adres zameldowania w Polsce w ciągu 14 dni. Możesz to zrobić, wpisując swój numer CPR bez myślnika na stronie SKAT i klikając „FORTSAET”. Po otrzymaniu kodu, wpisz swój numer CPR oraz kod, a następnie utwórz nowe hasło (od 8 do 16 znaków) i potwierdź je.

Jak zalogować się po raz pierwszy na konto indywidualne w SKAT?

Po poprawnym zalogowaniu się na swoje konto SKAT, pierwszym krokiem powinna być aktualizacja danych kontaktowych. W tym celu należy kliknąć „ret kontaktoplysninger” w prawym górnym rogu ekranu. Następnie należy wpisać swój adres e-mail oraz numer telefonu (z powtórzeniem) i kliknąć „Gem”. Po wykonaniu tych kroków, informacje kontaktowe zostaną zaktualizowane. W przypadku zapomnienia hasła do konta SKAT, będzie możliwość jego odzyskania za pomocą adresu e-mail.

Roczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym (SKAT) – obowiązek każdego roku

Rozliczenie podatkowe w kraju duńskim

Dochód uzyskany podczas pracy w Danii wymaga obowiązkowego rozliczenia w duńskim urzędzie skarbowym SKAT. Pracownik musi otrzymać wstępne rozliczenie od SKAT, które zazwyczaj jest dostarczane do 15 marca roku następnego. Kolejnym krokiem jest korekta tego rozliczenia. Niepoprawne rozliczenie może prowadzić do dodatkowej dopłaty podatku. Każda osoba musi się rozliczyć, a w związku ze zmianami w rozliczeniach podatkowych, dotyczących podwójnego opodatkowania dochodów z zagranicy, dochody z zagranicy należy wykazać w polskim rozliczeniu podatkowym za 2023 rok. Korekty rozliczenia należy dokonać do 1 lipca następnego roku po roku, w którym uzyskano dochody (np. za rok 2022 należy dokonać rozliczenia do 01.07.2023 r.).
Rozliczenie roczne ma na celu sprawdzenie, czy zapłaciłeś wystarczającą kwotę podatku. W przypadku nadpłaty, możesz otrzymać zwrot podatku, ale jeśli zapłaciłeś zbyt mało, musisz dopłacić lub upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne. Ważne jest również, aby upewnić się, że wszystkie ulgi podatkowe, na które masz prawo, zostały wliczone w twoje rozliczenie.
Twoje rozliczenie roczne jest generowane na podstawie informacji, które dostarczają twój pracodawca, bank, fundusz dla bezrobotnych oraz inne instytucje. Możesz także samodzielnie aktualizować swoje informacje podatkowe, na przykład wprowadzając informacje o ulgach podatkowych.
Jeśli znasz zasady rozliczania podatku, możesz samodzielnie dokonać korekty swojego rozliczenia za pośrednictwem strony internetowej www.skat.dk, korzystając z indywidualnego kodu do logowania TastSelv. Po zalogowaniu na profil SKAT, użytkownik ma dostęp do informacji dotyczących swojego konta podatkowego oraz może dokonywać zmian w danych podatkowych. Można przeglądać karty podatkowe i dokonywać rozliczenia rocznego dochodu.
Jednocześnie ważne jest, aby zachować dokumentację związana z miejscem zamieszkania w Danii i miejscem pracy. Zapiski dotyczące adresów oraz ilości wykonanych kilometrów do pracy należy podać przy rozliczeniu rocznym, a także zachować zdjęcia paragonów za paliwo. Mogą one okazać się przydatne w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
Warto pamiętać, że aby wypłacić pieniądze w przypadku nadpłaconego podatku, konieczne jest posiadanie ważnego NemKonta.

Jak uzyskać kartę podatkową w Danii?

Pracodawca zapewnia wsparcie administracyjne w uzyskaniu numeru CPR oraz karty podatkowej. Aby dokładnie obliczyć podatki i odprowadzać składki oraz świadczenia pracownicze do duńskich urzędów, potrzebne są numer CPR oraz karta podatkowa każdego pracownika. Pracodawca wypełnia wniosek o nadanie numeru CPR oraz karty podatkowej w imieniu pracownika. Karta podatkowa to dokument indywidualny, który określa kwotę wolną od podatku, zwaną „fradrag”, oraz datę ważności. Przyznanie numeru CPR oraz karty podatkowej przez SKAT następuje po dostarczeniu kompletnych dokumentów, takich jak:

 • umowa o pracę,
 • kopia ważnego dokumentu tożsamości
 • i inne wymagane dokumenty.

Proces ten trwa zwykle od 6 do 10 tygodni.
Wymagane jest, aby każdy pracownik otrzymał kartę podatkową wraz z numerem CPR na polski adres podany w dowodzie osobistym. W przypadku braku numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zgodnie z ustawą KSL §48 ust.8 jest zobowiązany potrącić 55% podatku od wynagrodzenia pracownika.
Kiedy pracownik otrzymuje kartę podatkową, firma dokonuje korekty nadpłaconego podatku i uwzględnia kwotę wolną od podatku, a następnie dokonuje przelewu na konto bankowe pracownika.

Podatek dochodowy a kwota wolna od podatku

Możesz skorzystać z kalkulatora wypłat, który pozwoli Ci w łatwy sposób obliczyć wysokość wypłaty netto oraz kwoty podatku dochodowego.
Aby samodzielnie obliczyć wypłatę netto, należy najpierw od wynagrodzenia brutto odjąć 8% składki na rynek pracy oraz składkę ATP (w przedziale od 30 do 100 DKK). Następnie, od otrzymanej kwoty należy odjąć kwotę wolną od podatku (fradrag), aby uzyskać kwotę podlegającą opodatkowaniu. W końcu, wynik należy pomnożyć przez 37-39% (stawka podatku dochodowego), aby uzyskać kwotę podatku dochodowego.

Duński system podatkowy

Podatki w Danii są pobierane od całkowitego dochodu uzyskanego w ciągu roku podatkowego, po odliczeniu dozwolonych ulg podatkowych. Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci mający źródło dochodu w Danii, są zobowiązani do opłacania podatku. Dania zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi krajami, co wpływa na sposób naliczania podatków. Dochody te są następnie wykorzystywane na finansowanie różnych sektorów, takich jak służba zdrowia, edukacja, policja, wojsko, transport publiczny i infrastruktura. Ponadto służą do finansowania rządowych programów wsparcia, takich jak stypendia, zasiłki i świadczenia emerytalno-rentowe. Duński model państwa dobrobytu stawia na pierwszym miejscu zapewnienie bezpieczeństwa, dostatku i równości szans dla wszystkich, w tym dla cudzoziemców, którzy pracują i przebywają w Danii.

Jak obniżyć podatek w Danii?

W roku 2023 w Danii obowiązuje kwota wolna od podatku na poziomie 48 tys. DKK (około 30 144 PLN), zwana personfradrag.

Podróż do pracy

W Danii pracownicy ponoszą koszty dojazdu do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże jeśli dojazd wynosi ponad 12 km w jedną stronę, pracownik ma prawo do ulgi podatkowej zwanej kørselsfradrag – befordringsfradrag (dodatek za dojazdy). Ulga ta pozwala na zmniejszenie podatku o około 26% wartości odliczenia, co oznacza, że pracownik oszczędza np. około 2600 DKK podatku przy uldze wynoszącej 10 tys. DKK. Można skorzystać z tej ulgi, bez względu na środek transportu, którym się dojeżdża do pracy, tzn. samochodem, pociągiem, autobusem lub rowerem. Ulga ta nie jest wypłacana bezpośrednio, lecz uwzględniana jest w rocznym zestawieniu podatkowym.
Poniżej przedstawione są stawki ulg podatkowych obowiązujące w roku 2023:

 • przy odległości dom-praca-dom do 24 km, nie przysługuje żadna ulga;
 • przy odległości dom-praca-dom od 25 do 120 km, przysługuje ulga w wysokości 2,19 DKK za każdy przejechany kilometr;
 • przy odległości dom-praca-dom powyżej 120 km, przysługuje ulga w wysokości 1,10 DKK za każdy przejechany kilometr.

Ulgę za dojazdy do pracy należy wpisać w polu nr 51 w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie jest możliwe otrzymanie ulgi, jeśli pracodawca opłaca koszty transportu lub pracownik ma dostęp do bezpłatnego samochodu służbowego. Ważne jest, aby zachować dokumentację związana z miejscem zamieszkania i miejscem pracy oraz prowadzić codzienne zapiski zawierające informacje o adresach i przejechanych kilometrach do pracy. Należy również zachować paragony za paliwo, co może okazać się przydatne w razie kontroli Urzędu Skarbowego. Jeśli pracownik ma kilka miejsc pracy w ciągu roku, należy wprowadzić zapisy dotyczące każdego z nich. Należy również uwzględnić kilkukrotne przejazdy do tego samego miejsca pracy w ciągu dnia i uwzględnić je przy rozliczeniu ulgi.
Osoby o niskich dochodach mają możliwość skorzystania z większej ulgi na dojazdy do pracy. Wysokość tej ulgi jest ustalana przez Urząd Skarbowy i widoczna w rocznym raporcie. Nie jest możliwe ręczne modyfikowanie kwoty podczas rozliczenia.
Dochód służący jako podstawa do wyliczenia ulgi na transport jest obliczany zgodnie z zasadami, które stosowane są do obliczenia składki na rynek pracy. Dochodem uwzględnianym do obliczenia większej ulgi jest roczny dochód podatnika.
Według przepisów, osoby, których dochód w roku 2020 wyniósł mniej niż 283 300 DKK, otrzymają ulgę w wysokości 15 400 DKK.

Wyżywienie i zakwaterowanie

Kost og logi og dobbelt husførelse to odliczenie podatkowe za jedzenie i zakwaterowanie, które jest dostępne, gdy pracujesz tymczasowo w miejscu bardzo odległym od swojego miejsca zamieszkania. Jeśli odległość między miejscem pracy tymczasowej a miejscem zamieszkania jest zbyt duża, aby można było codziennie tam i z powrotem podróżować, możesz uzyskać odliczenie za wydatki na jedzenie, zakwaterowanie lub prowadzenie podwójnego domu. Pamiętaj jednak, że nie możesz otrzymać odliczeń zarówno za prowadzenie podwójnego gospodarstwa, jak i za wyżywienie i zakwaterowanie.
Odliczenia za wyżywienie wynoszą maksymalnie 555 DKK dziennie przez 12 miesięcy, a po upływie roku trzeba udokumentować wydatki, aby kontynuować odliczenia. Odliczenia za zakwaterowanie wynoszą maksymalnie 238 DKK dziennie.
Maksymalna kwota odliczenia za wyżywienie i zakwaterowanie w 2023 roku wynosi 30 500 DKK rocznie. Możesz wpisać tę kwotę w polu nr 53 w rocznym zeznaniu podatkowym.

Duńskie świadczenia urlopowe – Feriepenge

Feriepenge to premia wakacyjna, którą otrzymują wszyscy legalnie pracujący w Danii. Pracodawca wpłaca 12,5% brutto wynagrodzenia pracownika do FerieKonto – duńskiego urzędu ds. wakacyjnych. Z kwoty brutto feriepenge potrącane są podstawowe składki na rynek pracy oraz ewentualny podatek dochodowy. FerieKonto bezpośrednio wypłaca pracownikowi pieniądze wakacyjne na jego NemKonto.

Osoby bez stałego meldunku w Danii otrzymują automatycznie środki urlopowe na swoje NemKonto. Wypłata pieniędzy następuje 8-10 tygodni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, np. za styczeń 2023 pieniądze zostaną wypłacone na początku kwietnia 2023, a za wrzesień 2023 na początku grudnia 2023. Jeśli środki nie zostały automatycznie wypłacone, można złożyć wniosek. Należy pamiętać, że pieniądze zostaną wypłacone tylko na aktywne NemKonto. Pracownik otrzymuje 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc i może korzystać z nich na bieżąco. Pracownik ma na wykorzystanie dni urlopowych 16 miesięcy – termin rozpoczyna się 1 września i kończy 31 grudnia następnego roku.

Jak wypłacić pieniądze na wakacje?

Jeśli nie otrzymałeś pieniędzy wakacyjnych automatycznie, istnieją trzy sposoby na zlecenie wypłaty środków urlopowych:

 1. za pośrednictwem strony internetowej borger.dk, ale tylko wtedy, gdy posiadasz NEM-ID;
 2. wypełniając formularz wniosku i wysyłając go listem poleconym na adres: Feriepengeinfo Kongens, Vænge 8, 3400 Hillerød, Denmark;
 3. wypełniając formularz wniosku i przesyłając go przez aplikację na stronie blanket.virk.dk.

Wypełnienie wniosku jest stosunkowo proste.
Wymagane dane pracownika do wypłacenia feriepenge:

 • imię i nazwisko pracownika, który składa wniosek o wypłatę feriepenge;
 • numer CPR (duński PESEL) – 10-cyfrowy numer identyfikacyjny pracownika;
 • numer pracownika – należy wpisać tylko wtedy, gdy jest to podane w zestawieniu urlopowym od Feriepengeinfo;
 • nazwa pracodawcy – znajduje się na umowie (w górnym lewym rogu pieczątki);
 • numer SE (duński NIP) – numer CVR firmy, gdzie pracował pracownik, również widnieje na umowie (w górnym lewym rogu pieczątki);
 • wypłacane przez – należy wpisać FERIEKONTO.

Należy wybrać jeden z powodów ubiegania się o wypłatę pieniędzy wakacyjnych i wypełnić tylko jedną rubrykę.

 • Jeśli przebywałeś/aś na urlopie, wpisz pierwszy dzień urlopu oraz ilość dni urlopowych (za każdy miesiąc pracy przysługuje 2,08 dni urlopu).
 • Jeśli opuściłeś/aś duński rynek pracy, wybierz jeden z powodów opuszczenia rynku pracy (ostatni dzień pracy to ostatni dzień zgodny z wypowiedzeniem lub ostatni dzień pracy wymieniony w umowie).
 • Jeśli zarejestrowałeś/aś swój pobyt i uzyskałeś/aś meldunek w gminie na terenie Danii, wybierz opcję „Centralny Rejestr Ewidencji Ludności”.
 • Następnie wypełnij datę składania wniosku oraz własnoręczny podpis.

Wypełniony formularz można przesłać na dwa sposoby:

 • przesyłając drogą pocztową do Feriepengeinfo Kongens, Vænge 8, 3400 Hillerød, Dania;
 • przez aplikację na stronie blanket.virk.dk, klikając w odpowiedni przycisk.

W przypadku wysyłki przez aplikację należy:

 • wpisać wiadomość „Application for payment of feriepenge” w polu „Skriv din besked”;
 • załączyć wypełniony formularz w polu „Vedhæft dokument”;
 • podać informacje kontaktowe (imię, nazwisko, CPR, adres, telefon, e-mail) w polu „Kontaktoplysninger”;
 • sprawdzić, czy wszystkie informacje są poprawne w podsumowaniu i kliknąć SEND.

Świadczenia emerytalne z Duńskiego Systemu Emerytalnego

W 1891 roku powstał system emerytalny finansowany z podatków, który był fundamentem dla folkepension – publicznego świadczenia niezależnego od dochodów, wprowadzonego w 1956 roku. Od tego czasu, system emerytalny w Danii był rozwijany i ulepszany, a jego stabilność jest jednym z głównych powodów, dla których uważany jest za jeden z najlepszych na świecie.

Emerytura publiczna w Danii – Folkepension

Osoby spełniające określone kryteria mogą otrzymać państwową emeryturę w Danii, która jest dostępna dla osób, które ukończyły co najmniej 67 lat. Dla cudzoziemców, emerytura jest obliczana na podstawie ich stażu pracy. Pracownicy z krajów Unii Europejskiej zatrudnieni w Danii mogą otrzymać świadczenie Folkepension, jeśli przepracowali przynajmniej rok. Osoby, które przepracowały co najmniej 40 lat, mają prawo ubiegać się o emeryturę w pełnej wysokości. Według danych na 2022 rok, miesięczne świadczenia emerytalne obejmują emeryturę podstawową w wysokości 6457 DKK (4067 PLN), dodatek emerytalny dla singli w wysokości 7472 DKK (4707 PLN) oraz dodatek emerytalny dla osób w związkach małżeńskich w wysokości 3800 DKK (2394 PLN) przed opodatkowaniem.
Osoby, które pracowały w Danii krócej, również w sezonowych pracach lub bez meldunku w Danii, otrzymują proporcjonalną część emerytury. Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatel kraju, w którym jesteś objęty emeryturą, co znane jest jako zasada równego traktowania lub niedyskryminacji w Europie. Za każdy rok przepracowany w Danii przysługuje prawo do 2,5% emerytury.

Dodatkowe świadczenia emerytalne ATP

Jeśli emeryt uprawniony do otrzymania ATP mieszka poza Danią, musi poinformować fundusz o swoim aktualnym adresie lub jego zmianie w kraju zamieszkania. Jest to konieczne, aby ATP mogło wypłacać mu należne świadczenie. Jeśli pracownik kończy pracę w Danii i wraca do kraju, powinien poinformować ATP o swoim miejscu zamieszkania przed nabyciem prawa do emerytury lub kilka miesięcy wcześniej.
Pracodawca odprowadza miesięczne składki na konto pracowników, które zależą tylko od ilości przepracowanych godzin, a jedna trzecia całkowitej składki jest opłacana przez pracownika, a resztę przez pracodawcę. ATP, jako dodatkowe, obowiązkowe świadczenie emerytalne.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, otrzymasz swoje świadczenia emerytalne automatycznie na swoje NemKonto, więc konieczne jest jego posiadanie. Jeśli pracowałeś przez całe dorosłe życie zawodowe w Danii w pełnym wymiarze godzin, to przewidywana miesięczna emerytura przed opodatkowaniem wyniesie 2000 DKK.
ATP inwestuje środki w różne programy, więc ostateczna kwota dodatkowej emerytury będzie uzależniona od wyników inwestycji. Jeśli pracowałeś w Danii tylko przez krótki okres, dodatek emerytalny ATP będzie proporcjonalny do ilości odprowadzonych składek. Jeśli posiadasz NemID, możesz sprawdzić swoje odprowadzone składki oraz przewidywaną emeryturę z ATP w serwisie: przegląd składek ATP Livslang Pension.