Wynagrodzenie dla właścicieli ApS

Właściciel duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), który chce otrzymywać wynagrodzenie, ma do dyspozycji dwa rozwiązania – albo wypłacać sobie wynagrodzenie, albo otrzymywać dywidendę. Nie można jednak po prostu przelewać pieniędzy z konta firmy na swoje prywatne konto w ramach wynagrodzenia. Konieczne jest zachowanie pełnego rozgraniczenia finansów firmy i prywatnych finansów właścicieli. Wynika to z faktu, że osoba prywatna i spółka ApS są dwiema różnymi jednostkami prawnymi – w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej.

23. Wynagrodzenie dla właścicieli ApS.jpg

W świetle prawa wszyscy w spółce z o.o. są pracownikami – również jej właściciele. Oznacza to, że muszą oni przejść przez następujący proces, jeśli chcą wypłacić sobie wynagrodzenie ze swojej własnej spółki:

1. Zarejestrowanie firmy jako pracodawcy na stronie Virk.dk.
2. Sporządzenie dla siebie umowy o pracę/dyrektorską.
3. Przygotowanie miesięcznego zestawienia płac dla siebie.
4. Zgłoszenie wynagrodzenia do Skattestyrelsen, aby zostać poprawnie opodatkowanym.

Często pojawia się pytanie, czy istnieje ograniczenie w wypłacie wynagrodzenia w spółce z o.o. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Właściciel spółki nie może sobie wypłacić wyższego wynagrodzenia niż to, które należałoby zapłacić innej osobie za równoważną pracę. Jeśli wynagrodzenie jest znacznie wyższe, istnieje ryzyko, że organy podatkowe uznają dodatkową kwotę za dywidendę, którą trzeba będzie opodatkować podatkiem od dywidendy.

Jeśli w danym miesiącu właściciel spółki nie chce wypłacić sobie wynagrodzenia, ma taką możliwość. Wystarczy przekazać Skattestyrelsen, że dokonuje się tzw. deklaracji zerowej. Jeśli właściciel spółki zapomni o tym powiadomić, grozi to karą w wysokości 800 koron.

Jak już wspomniano powyżej, właściciel firmy ma możliwość wypłaty dywidendy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na swoje własne konto jako alternatywę dla wynagrodzenia. Dywidenda to pieniądze, które firma wypłaca akcjonariuszom i innym inwestorom. Ważne jest, aby pamiętać o poprawnym zaksięgowaniu dywidendy. Niezależnie od tego, czy właściciel firmy wypłaca sobie wynagrodzenie czy też otrzymuje dywidendę, należy zapłacić podatek. Obowiązkiem firmy jest zgłoszenie i rozliczenie się z Skattestyrelsen. W tym celu można skorzystać z LetLøn na skat.dk. Tam można dokonać zgłoszenia za pośrednictwem programu do obliczeń oraz systemu płac.