Wybór branży spółki ApS

Wszystkie duńskie firmy, w tym również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą posiadać kod branżowy. Podczas rejestracji swojego przedsiębiorstwa zostaniesz poproszony o wybór branży zgodnej z działalnością firmy. Ma to na celu poinformować inne podmioty, czym dokładnie zajmuje się dany biznes. W przypadku gdy firma działa w ramach kilku branż, możliwe jest zarejestrowanie także dodatkowych branż.

Wybór branży spółki ApS

Główna branża, jak sama nazwa wskazuje, opisuje główną, najważniejszą działalność firmy, czyli tę, która generuje największą wartość dodaną. To do przedsiębiorcy należy wybór, do której branży zdecyduje się przypisać swoją działalności. Wybór głównej branży ma znaczenie między innymi dla takich formalności jak obowiązek płacenia podatków czy VAT. Dotyczy to zarówno momentu rozpoczęcia działalności, jak i zmiany branży w trakcie jej prowadzenia, a także w przypadku rozszerzenia działalności na kilka obszarów. Gdy inna działalność, niż działalność wcześniej uważana za główną, staje się dominująca przez dłuższy okres czasu, należy oficjalnie zmienić główną branżę firmy.

Branża dodatkowa opisuje inną działalność firmy, jeśli przedsiębiorstwo działa w więcej niż jednej branży. Możliwe jest zarejestrowanie maksymalnie trzech branż dodatkowych. Obligatoryjne dodanie branż dodatkowych ma miejsce tylko wtedy, gdy działalność dodatkowa stanowi co najmniej 10% ogólnego obrotu firmy i przynajmniej 300 000 koron rocznie. Niemniej jednak, ze względu na wymagania innych organów, możliwe jest zarejestrowanie branż dodatkowych, nawet jeśli te warunki nie są spełnione.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0