Wybieranie nazwy ApS

Jest kilka wymogów, o których trzeba pamiętać, gdy jesteśmy na etapie nazywania nowopowstałej spółki ApS. Przede wszystkim, przy wybieraniu odpowiedniej nazwy dla duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy mieć na uwadze to, że forma prawna firmy musi być zawsze widoczna w nazwie głównej. Jest to szczególnie przydatne dla potencjalnych kontrahentów, ponieważ w ten sposób otrzymują informację, że przedsiębiorstwo jest podmiotem prawnym z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa firmy musi być także wyraźnie odróżnialna od nazw innych firm, które już są zarejestrowane w Centralnej Rejestracji Firm (CVR). Oznacza to, że nazwa przedsiębiorstwa nie może być identyczna ani zbyt podobna do innych istniejących już nazw firm, aby uniknąć możliwych pomyłek w identyfikacji.

Wybieranie nazwy ApS

Bardzo ważną kwestią jest również to, aby przy wybieraniu nazwy firmy unikać używania cudzych nazwisk, znaków towarowych, cech handlowych lub innych znaków, które są chronione prawem jako własność intelektualna innych podmiotów. Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może także celowo wprowadzać w błąd. To oznacza, że nazwa przedsiębiorstwa powinna jasno odzwierciedlać działalność i charakter firmy, aby uniknąć dezinformacji lub mylnych wyobrażeń u klientów, lub partnerów biznesowych.

Firmy mogą, oprócz nazwy głównej, posiadać jeszcze nazwy dodatkowe – jedną lub więcej, według uznania. Mogą one być szczególnie praktyczne, jeśli w ramach jednego przedsiębiorstwa rozwijane są różne marki. Zarówno nazwa główna, jak i ewentualne nazwy dodatkowe muszą być wymienione w statucie firmy i zarejestrowane, aby były widoczne w Centralnej Rejestracji Firm (CVR).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi używać nazwy głównej w takich aspektach działalności, jak korespondencja, dokumenty biznesowe oraz komunikacja elektroniczna, aby zapewnić spójność i jednoznaczność w komunikacji z otoczeniem biznesowym. Jeśli firma posiada stronę internetową, oprócz nazwy głównej muszą się na niej znajdować również takiej elementy jak siedziba firmy oraz numer identyfikacji w Centralnej Rejestracji Firm (CVR). Umieszczenie tych informacji jest wymagane, aby ułatwić klientom i partnerom biznesowym identyfikację firmy.

Również bardzo istotny jest fakt, że jeśli nazwa firmy jest związana z określoną działalnością, firma nie może kontynuować używania tej nazwy w niezmienionej formie, w przypadku gdy główna działalność ulegnie istotnej zmianie. Oznacza to konieczność aktualizacji nazwy firmy.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0