Wniosek wirtualne biuro

Imię (imiona) i nazwisko:*
Numer telefonu:*
Adres e-mail:*
Czy Twoja firma ma stronę www?
Jeśli tak, podaj adres.
Nazwa firmy
Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś firmy, podaj nazwę zakładanej firmy
Czy firma jest już zarejestrowana?*
Tak Nie
Adres do wysyłki poczty w formie fizycznej*
Podaj pełny adres w Polsce lub za granicą (ulicę, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj).
Ilu właścicieli ma/będzie mieć spółka?*
Jaki okres płatności wybierasz?*
Od kiedy chcesz rozpocząć korzystanie z Wirtualnego Biura?*
Czy Twoja firma będzie miała Binavn?
Każda firma w Danii może mieć 1 nazwę główną i 5 dodatkowych. Więcej o Binavn doczytasz tutaj.
Podaj wszystkie nazwy, które chcesz zastosować (pierwszą z lewej potraktujemy jako nazwę główną).
Czym będzie zajmować się Twoja firma?*
Podaj zwięzły opis przedmiotu swojej działalności.