Struktura własnościowa w ApS

Struktura własnościowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) obejmuje dwóch rodzajów właścicieli – faktycznych i prawnych.

26. Struktura własnościowa ApS.jpg

Właściciele faktyczni to osoby fizyczne, które kontrolują co najmniej 25% udziałów lub posiadają ponad 25% praw głosu. Mogą także mieć inne uprawnienia, np. do nominowania członków zarządu lub weta wobec decyzji.

Właściciele prawni mogą być spółkami lub osobami fizycznymi, które posiadają minimum 5% udziałów lub praw głosu.

Obowiązkowa rejestracja zarówno właścicieli prawnych, jak i faktycznych w Erhvervsstyrelsen wynika z potrzeby przejrzystości w strukturze własnościowej. Pomaga to uniknąć przestępstw finansowych, takich jak oszustwa podatkowe, oraz zapewnia lepszą kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu organy regulacyjne mogą skuteczniej nadzorować i egzekwować przestrzeganie przepisów dotyczących struktury własnościowej i prowadzenia biznesu.

Jeśli ApS nie ma ani właścicieli faktycznych, ani prawnych, spółka musi zadeklarować ten fakt. Co ciekawe, ta sama osoba może być zarówno właścicielem prawnym, jak i faktycznym. Może się tak zdarzyć, na przykład, gdy jesteś jedynym właścicielem spółki.