Spółkę zograniczoną odpowiedzialnością w Danii – ApS

Anpartsselskab (ApS) to duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą należy zarejestrować w Erhvervsstyrelsen (Urząd ds. Działalności Gospodarczej) przez stronę internetową eogs.dk.

Co warto wiedzieć o ApS?

1. Spółka ApS podlega pod Ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i pod prawo podatkowe.
2. Właściciel ApS nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania i ewentualne długi spółki.
3. Minimalny kapitał zakładowy potrzebny do założenia ApS wynosi 40 tys. koron duńskich (wpłacony kapitał będzie własnością spółki, a nie właściciela, który jednak może go wykorzystać do opłacenia kosztów spółki, dywidend, wypłat).
4. Zamiast gotówki można zdeponować aktywa w spółce, np. samochód, jednak jest to bardziej czasochłonne i kosztowne, gdyż wymaga wynajęcia biegłego rewidenta (koszt z VAT od 5 do 15 tys. koron duńskich), który oszacuje wartość przedmiotów i zrobi całkowitą wycenę wartości bezgotówkowej wpłaty, dlatego też lepiej zdeponować gotówkę, a potem można zdeponować aktywa, za które właściciel spółki zapłaci sobie z własnego kapitału.
5. Spółka ta posiada osobowość prawną i jest idealną formą pod prowadzenie biznesu rodzinnego, gdyż właściciel może sprawować nad nią bezwzględną pieczę.
6. ApS wymaga dokumentów założycielskich (stiftelsesdokument) i statutu (vedtægter).
7. Właściciel spółki nie powinien pożyczać od niej pieniędzy, gdyż może to zostać wysoko opodatkowany.

W przypadku Anpartsselskab może być zarówno tylko jeden, jak i wielu właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być duńskimi rezydentami. Co ważne, właściciel może być jednocześnie dyrektorem spółki i na odwrót – dyrektor spółki może być jej właścicielem i może, ale musi być rezydentem Danii.