SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DANII – APS

Anpartsselskab (ApS) to rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii, która musi zostać zarejestrowana w Erhvervsstyrelsen (Urząd ds. Działalności Gospodarczej) za pośrednictwem strony internetowej eogs.dk.

Co warto wiedzieć o ApS?

  1. Spółka ApS jest regulowana przez Ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podlega prawu podatkowemu w Danii.
  2. Właściciel ApS nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania i długi spółki.
  3. Minimalny kapitał zakładowy wymagany do założenia ApS wynosi 40 tysięcy koron duńskich. Wpłacony kapitał staje się własnością spółki, jednak właściciel może go wykorzystać do pokrycia kosztów spółki, wypłaty dywidend itp.
  4. Zamiast gotówki, można wnosić do spółki aktywa, np. samochód. Jednakże, jest to proces bardziej skomplikowany i kosztowny, ponieważ wymaga wyceny przedmiotów przez biegłego rewidenta. Dlatego lepiej jest wpłacić gotówkę, a następnie zdeponować aktywa i pokryć ich wartość z kapitału własnego.
  5. Spółka ApS posiada osobowość prawną i jest idealna dla prowadzenia biznesu rodzinnego, ponieważ właściciel ma pełną kontrolę nad nią.
  6. Założenie spółki ApS wymaga dokumentów założycielskich (stiftelsesdokument) oraz statutu (vedtægter).
  7. Właściciel spółki nie powinien pożyczać pieniędzy od spółki, ponieważ może to prowadzić do wysokiego opodatkowania.

W Anpartsselskab (ApS) jest możliwe, aby spółkę posiadał jedynie jeden właściciel, jak również grupa właścicieli. Właściciele ApS nie muszą być rezydentami Danii, ale jednocześnie muszą spełnić wymagania podatkowe w Danii. W przypadku ApS, właściciel może jednocześnie pełnić rolę dyrektora spółki, a także dyrektor spółki może być jednocześnie jej właścicielem. Jednakże, dyrektor musi być rezydentem Danii, co jest jednym z wymogów ustawowych.