Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.
Dane o firmie
Nazwa firmy:*
Adres do korespondencji:*
(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)
Ogólny zakres działalności firmy:*
(np. prace budowlane, sprzątanie pomieszczeń użytkowych, handel, malowanie, hydraulika i remonty łazienek, instalacje elektryczne, kładzenie płytek, paneli, etc.)
Dane udziałowca/reprezentanta
Do założenia firmy typu ApS potrzeba co najmniej 1 udziałowca. Właściciel może posiadać 100 proc. akcji firmy i mieć nad nią całkowitą kontrolę.
Imię (imiona) i nazwisko:*
CPR:
Adres zamieszkania w Danii:*
Adres zamieszkania w Polsce:*
E-mail:*
Nr telefonu:*
Dodaj udziałowca
(możesz dodać dowolną ilość udziałowców, podaj w takiej kolejności jak w formularzu, udziałowców oddziel enterem a informację konkretnego udziałowca przecinkiem. Przed kolejnym udziałowcem wpisz cyfrę 3,4,5 itd.).
Funkcje pełnione w firmie
Istnieje możliwość wybrania tylko jednej osoby do jednej funkcji.

Osoba kontaktowa*
Udziałowiec 1
Inny udziałowiec
(wpisz numer)

Prezes Rady Nadzorczej*
Udziałowiec 1
Inny udziałowiec
(wpisz numer)

Dyrektor firmy*
Udziałowiec 1
Inny udziałowiec
(wpisz numer)

Możesz wybrać dowolną ilość udziałowców członków rady nadzorczej i zastępców dyrektora (kolejnych członków oddziel przecinkiem).

Członek Rady Nadzorczej*
Udziałowiec 1
Inny udziałowiec
(wpisz numer)

Zastępca Dyrektora*
Udziałowiec 1
Inny udziałowiec
(wpisz numer)
Kapitał zakładowy
Wpisz procentowy udział w akcjach spółki dla każdego z udziałowców. Jest możliwe, aby jedna osoba posiadała 100 proc. akcji firmy.

Suma nie może być większa 100 procent!
Udziałowiec 1: %

Dodaj procentowy udział innych udziałowców
(kolejnych udziałowców i procenty oddziel enterem np.
Udziałowiec 3: 20%
Udziałowiec 4: 10%)
Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane. Wiem, że rejestracja firmy jest związana z dodatkową opłatą za adwokata w kwocie 500 EUR netto w związku z procesem rejestracji oraz 90 EUR za wpis w rejestrze CPR.
Przeczytałem i akceptuję regulamin.
• Rejestracja spółki akcyjnej ApS:
8 tys. DKK netto