Składanie zeznań podatkowych w Danii

Jeśli pracujesz lub pracowałeś w Danii, masz obowiązek zadeklarowania swoich dochodów i złożenia odpowiednich zeznań podatkowych związanych z podatkiem w Danii.

Jak poprawnie złożyć zeznanie podatkowe lub dokonać korekty?

Zeznanie podatkowe

Potrzebujesz złożyć zeznanie podatkowe? Jeśli nie otrzymałeś gotowego rozliczenia rocznego (Arsopgorelse), to musisz samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe na formularzu papierowym. Ważne jest, aby to zrobić do 1 lipca każdego roku.

Aby wypełnić zeznanie, potrzebujesz pewnych dokumentów. Przede wszystkim będziesz potrzebował Oplysningsseddel, czyli formularza informacyjnego, który zawiera szczegóły dotyczące twojego dochodu i wydatków. Dodatkowo, potrzebujesz również ostatnich odcinków wypłaty (Lønseddel) od wszystkich swoich pracodawców. To ważne, aby mieć wszystkie niezbędne dokumenty, które pomogą ci dokładnie wypełnić zeznanie podatkowe.

Korekta zeznania podatkowego

W niektórych sytuacjach konieczne jest wprowadzenie poprawek do zeznania podatkowego w przypadku błędnie zadeklarowanego dochodu, zapłaconych podatków lub okresu zatrudnienia. Dzięki tym korektom możliwe jest obniżenie podlegającego opodatkowaniu dochodu i w rezultacie uzyskanie wyższego zwrotu podatku.

Aby skorzystać z odliczenia kosztów transportu, odległość między twoim miejscem zamieszkania a miejscem pracy musi wynosić przynajmniej 24 km i odliczenie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy pracodawca nie pokrywa kosztów transportu. Należy jednak zauważyć, że osoby zatrudnione na stałe nie mogą ubiegać się o odliczenia związane z kosztami podróży i zakwaterowania.

Aby wprowadzić poprawki do zeznania podatkowego, będziesz potrzebował niezbędnych dokumentów, takich jak Oplysningsseddel (formularz informacyjny) lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców. Jeśli posiadasz gotowe rozliczenie roczne w formie Årsopgørelse, to również może być potrzebne. Ponadto, jeśli posiadasz umowę o pracę, bilety z podróży lub umowę o zakwaterowanie, to również mogą być przydatne dokumenty w celu dokonania poprawek do zeznania podatkowego.

Zmiany w zeznaniu podatkowym / deklaracji mające na celu zmniejszenie długu podatkowego

Poprawki w zeznaniu podatkowym/deklaracji mają na celu zmniejszenie długu podatkowego. Może to wynikać z dodatkowych odliczeń lub poprawienia błędów dotyczących zgłoszonego dochodu, zapłaconych podatków lub okresu zatrudnienia. Takie zmiany mogą prowadzić do obniżenia lub całkowitego wyeliminowania zadłużenia.

Aby móc skorzystać z odliczenia kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy musi przekraczać 24 km, a jednocześnie pracodawca nie może pokrywać kosztów transportu. Warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na stałe nie są uprawnione do odliczenia kosztów podróży i zakwaterowania.

Aby dokonać korekt i złożyć poprawione zeznanie podatkowe, będziesz potrzebować następujących dokumentów:
– Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców.
– Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz).
– Umowa o pracę, odcinki wypłaty, bilety z podróży lub umowa o zakwaterowanie (jeśli takowe posiadasz).

Ubieganie się o zwrot dodatku urlopowego

Zmiany w duńskim prawie dotyczące urlopu wprowadziły kilka zmian w sposobie ubiegania się o zwrot dodatku urlopowego, zwanej „Feriepenge”:

Jeśli od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku pracowałeś i zgromadziłeś dni urlopowe, musisz złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń do 1 maja 2021 roku. Jeśli nie złożysz wniosku na czas, twoje zgromadzone środki z tytułu urlopu zostaną zamrożone i przekazane do specjalnego Funduszu zw. „Lønmodtagernes Feriemidler”. Te środki zostaną automatycznie wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego w Danii. Jeśli już nie pracujesz w Danii i opuściłeś tamtejszy rynek pracy, możesz ubiegać się o te pieniądze przed oficjalnym terminem wypłaty. Należy jednak zauważyć, że zamrożone świadczenia urlopowe mogą podlegać opodatkowaniu w wysokości od 40% do 60%.

Można ubiegać się o wyrównanie środków z tytułu urlopu w ciągu jednego roku od zakończenia roku urlopowego. Na przykład, jeśli chodzi o pieniądze za urlop zgromadzony w okresie od 21 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku, wniosek należy złożyć przed 30 września 2023 roku.

Aby ubiegać się o zwrot dodatku urlopowego, będą potrzebne niezbędne dokumenty, takie jak paszport lub dowód osobisty (z obydwu stron) oraz dokumenty związane z „Feriekonto”, „LD Feriemidler” lub innymi funduszami urlopowymi (jeśli je posiadasz). Jeśli ubiegasz się o zwrot zamrożonego świadczenia urlopowego, będziesz musiał przedstawić dowody na to, że opuściłeś Danię ponad 6 miesięcy temu (najlepiej będzie przedstawić umowę o pracę z nowego miejsca).

Ważne jest również, że możesz ubiegać się o zwrot dodatku urlopowego za okres do 3 lat wstecz. Oznacza to, że masz trzy lata na złożenie wniosku o te środki, licząc od momentu, kiedy były należne.

Świadczenia dla dzieci i młodzieży w Danii (Børne–og ungeydelse)

Jeżeli spełniasz poniższe warunki, masz prawo ubiegać się o zasiłek dla dzieci i młodzieży:
– Posiadasz duński numer ubezpieczenia społecznego (CPR).
– Przepracowałeś/aś co najmniej 6 miesięcy w Danii, nie mniej niż 39 godzin miesięcznie.
– Twoje dziecko ma mniej niż 18 lat (lub miało mniej niż 18 lat, kiedy pracowałeś/aś w Danii).
– Dzielisz opiekę nad dzieckiem.
– Posiadasz dokument potwierdzający pokrewieństwo z dzieckiem.
– Jesteś obywatelem/ką kraju z obszaru UE/EOG lub Szwajcarii, jeśli Twoje dziecko nie mieszka w Danii.

Ile możesz otrzymać?
Wiek Twojego dziecka:
– 0-2 lata: 4654 DKK kwartalnie (w 2022 r.).
– 3-6 lat: 3682 DKK kwartalnie (w 2022 r.).
– 7-14 lat: 2898 DKK kwartalnie (w 2022 r.).
– 15-17 lat: 966 DKK miesięcznie (w 2022 r.).

Ważne: Jeśli przynajmniej jeden z rodziców mieszka i pracuje z dzieckiem w Rumunii/Bułgarii/Polsce, można otrzymać różnicę między świadczeniami w Danii, a w Twoim kraju pochodzenia.

Potrzebne dokumenty:
– Kopia duńskiej umowy o pracę.
– Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona przysięgle na język angielski lub duński).
– Kopie dowodów osobistych/paszportów obojga rodziców.
– Kopia dowodu tożsamości dziecka (jeśli posiada).

Zasiłek dla dzieci i młodzieży może być zwrotu za ostatnie 3 lata.