Skanowanie faktury w Danii do systemu e-conomic

Skanowanie faktur do systemu e-conomic jest bardzo praktyczne, gdyż dzięki temu można je przechowywać w tym systemie w formie cyfrowej. Faktury, które można zeskanować, to: faktury od dostawców za większe zakupy oraz faktury za mniejsze zakupy.

W przypadku faktur od dostawców, które przedsiębiorca dostaje od firm, u których regularnie robi spore zakupy, należy wybrać typ skanu Leverandør faktura, a następnie w polu „Dato”wpisać datę z faktury, po czym kliknąć „+”, aby wybrać nowego dostawcę, lub wybrać dostawcę z dostępnej listy i wpisać jego nazwę w polu „Leverandør”. Kolejnym krokiem będzie wpisanie w pole „Fakturanr.” numer faktury, a w polu „Beløb”całkowitą kwotę z VAT. W polu „Valuta” należy wybrać walutę, w której został opłacony towar i wpisać uwagi skierowane do księgowości. W polu „Forfaldsdato” trzeba wpisać termin płatności, który widnieje na fakturze od dostawcy, a następnie wyszukać konto kosztów – „Modkonto”. W polu „Bogføringstekst” można napisać tekst skierowany do księgowości.

Natomiast w przypadku paragonu za mniejsze zakupy, takie jak płatność w restauracji czy w kawiarni, należy wybrać typ skanu Finansbilag. Po zeskanowaniu paragonu trzeba uzupełnić następujące pola: „Dato” (data zakupu), „Beløb” (kwota z VAT z paragonu), „Valuta” (waluta, w której opłacono zakup), notatka dla księgowości, „Konto” (trzeba wybrać z listy), kolejnym kontem będzie wybór konta przeciwstawnego – „Modkonto”, czyli tego, z którego opłacono zakup, np. konto prywatne, gotówka czy bank,oraz wpisanie tekstu dla księgowości w polu „Bogføringstekst”.

Jak skanować faktury do systemu e-conomic za pomocą aplikacji e-conomic?

1. Najpierw należy pobrać i zainstalować na telefonie aplikację e-conomic.
2. Następnie trzeba położyć fakturę na dobrze oświetlonej płaskiej powierzchni.
3. Po czym należy otworzyć aplikację i się do niej zalogować za pomocą otrzymanych wcześniej danych do logowania.
4. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie na przycisk „Ny”.
5. Następnie trzeba zeskanować fakturę do e-conomic, klikając „udgift”, ustawiając aparat na fakturze i robiąc jej zdjęcie.
6. Na koniec, jeśli jest możliwość, można dodać informacje o fakturze.
7. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” można zobaczyć fakturę w systemie e-conomic.

Aby zobaczyć obie strony ze wszystkimi polami w systemie e-conomic należy przesunąć palcem w prawo i lewo.