SKANOWANIE FAKTURY W DANII DO SYSTEMU E-CONOMIC

Skanowanie faktur do systemu e-conomic ma wiele praktycznych zastosowań, ponieważ umożliwia przechowywanie faktur w formie cyfrowej. Faktury, które można zeskanować, to przede wszystkim faktury od dostawców za większe zakupy oraz faktury za mniejsze zakupy, takie jak paragony.

W przypadku faktur od dostawców, które przedsiębiorca otrzymuje od firm, u których regularnie robi większe zakupy, należy wybrać typ skanu „Leverandør faktura”, a następnie wypełnić pola, takie jak data z faktury, nazwa dostawcy, numer faktury, całkowita kwota z VAT, waluta, termin płatności, konto kosztów oraz tekst skierowany do księgowości.

Natomiast w przypadku paragonów za mniejsze zakupy, takich jak płatności w restauracji czy kawiarni, należy wybrać typ skanu „Finansbilag”. Po zeskanowaniu paragonu, trzeba uzupełnić pola, takie jak data zakupu, kwota z VAT, waluta, notatka dla księgowości, konto oraz konto przeciwstawnego (np. konto prywatne, gotówka czy bank), oraz tekst skierowany do księgowości.

Skanowanie faktur do systemu e-conomic jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala na przechowywanie faktur w formie cyfrowej, co ułatwia późniejsze wyszukiwanie i korzystanie z nich. Wszystkie ważne informacje, takie jak dane dostawców, terminy płatności i kwoty, można łatwo zorganizować i przetworzyć w programie e-conomic.

Jak skanować faktury do systemu e-conomic za pomocą aplikacji e-conomic?

  1. Pierwszym krokiem jest pobranie i zainstalowanie aplikacji e-conomic na telefonie.
  2. Następnie należy położyć fakturę na płaskiej powierzchni, oświetlonej w sposób umożliwiający wyraźne odczytanie faktury.
  3. Po otwarciu aplikacji należy zalogować się za pomocą wcześniej otrzymanych danych do logowania.
  4. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Ny” w aplikacji.
  5. Następnie trzeba zeskanować fakturę do systemu e-conomic, wybierając opcję „udgift”, ustawiając aparat telefonu na fakturze i wykonując jej zdjęcie.
  6. W przypadku, gdy jest taka możliwość, można dodać dodatkowe informacje o fakturze.
  7. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” można zobaczyć fakturę w systemie e-conomic.

Aby zobaczyć obie strony ze wszystkimi polami w systemie e-conomic należy przesunąć palcem w prawo i lewo.