Rozwiązania księgowe i płacowe dla małych firm

Specjalizujemy się w pomaganiu klientom w dokładnym i terminowym sporządzaniu dokumentacji księgowej, płacowej, raportów rocznych i zeznań podatkowych po rozsądnych stawkach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami.

Oto Radner: najlepszy wybór dla właścicieli małych firm w Danii

Czerpiąc z ponad piętnastoletniego doświadczenia w obsłudze ponad 1800 klientów, jesteśmy dumni z tego, że oferujemy coś więcej niż tylko usługi księgowe; służymy naszym klientom jako godni zaufania doradcy. Nasza ekspertyza obejmuje doradztwo klientom w zakresie dokładnego i terminowego wypełniania dokumentów księgowych, płacowych, raportów rocznych i zeznań podatkowych, a wszystko to po rozsądnych stawkach i w pełnej zgodności z przepisami.

Dodatkowo oferujemy pomoc przy rejestracji i zakładaniu zarówno jednoosobowych firm, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, znanych jako „ApS”. Ponadto oferujemy wsparcie w przygotowaniu budżetów przepływów pieniężnych i biznesplanów dla instytucji finansowych.

Naszym głównym celem jest jednak zapewnienie naszym klientom staranności w zakresie wymogów księgowych i płacowych, umożliwiając im skoncentrowanie się na płynnym rozwoju ich małych firm bez zbędnych obaw.

Radner w pigułce

 • Nasz zespół składa się z 50 starannie wyselekcjonowanych i biegłych anglojęzycznych księgowych i specjalistów zajmujących się utrzymaniem zgodności, wydajności i dokładności księgowości i płac zgodnie ze skandynawskimi przepisami.
 • Współpracujemy z wiodącymi firmami audytorskimi w Danii, aby zwiększyć wiarygodność raportu rocznego, jeżeli potrzebne są usługi audytorskie.
 • Jesteśmy firmą księgową o ugruntowanej pozycji na rynku z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obsłudze ponad 1800 właścicieli małych firm i spółek w całej Skandynawii.

Właściciele małych firm: Co znajduje się w naszym portfolio usług dla Ciebie?

Efektywne procesy księgowe mają kluczowe znaczenie dla dokumentacji finansowej, która pomaga właścicielom małych firm w zarządzaniu różnymi zawiłymi kwestiami związanymi z działalnością biznesową, zanim przerodzą się one w bardziej kosztowne problemy. Przypadki takie jak brak terminowych płatności ze strony klientów, niezgodność z przepisami podatkowymi i VAT, opóźnienia w płatnościach wydatków i błędy księgowe stanowią rodzaje strat i narażenia, które mogą zaszkodzić bezpieczeństwu finansowemu i reputacji małej firmy, jeśli pozostaną niewykryte. W Radner mamy wieloletnie doświadczenie w pomaganiu właścicielom małych firm w unikaniu kosztownych błędów i nadzorowaniu procesów księgowych, umożliwiając im spokojny rozwój działalności.

Kompleksowe usługi księgowe dla małych firm

Generowanie odcinków wypłat i zarządzanie listą płac

Przetwarzanie listy płac to tylko jedna z wielu usług finansowych, jakie nasza firma księgowa oferuje dla Twojej firmy. Pełniąc rolę niezawodnego dostawcy usług płacowych, zapewniamy, że wszystkie zadania płacowe są zgodne z przepisami prawa pracy w Danii, konsekwentnie utrzymując zgodność z prawem. Do przetwarzania listy płac wykorzystujemy Salary.dk. System ten jest godnym polecenia rozwiązaniem płacowym. Polecamy go zarówno mniejszym firmom ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs, jak i większym firmom ze względu na rozbudowane opcje personalizacji.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś rezydentem Danii i chcesz założyć nową firmę jednoosobową, możemy pomóc Ci w procesie konfiguracji. W przypadku nierezydentów zaleca się założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znanej jako „ApS”. Alternatywą jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej za darmo za pośrednictwem VIRK. Kliknij tutaj, aby rozpocząć proces rejestracji na VIRK.

Dodatkowe informacje na temat zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej można znaleźć tutaj.

Płacenie podatków jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej

W przypadku małych firm działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, podatki dochodowe są nakładane na zysk i mają zastosowanie szczególne zasady podatkowe. Przez cały rok właściciele małych firm prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do płacenia specjalnego podatku dochodowego od osób fizycznych znanego jako „podatek B” dziesięć razy w roku. Proces ten polega na oszacowaniu tego podatku na początku roku lub rozpoczęcia działalności poprzez prognozowanie oczekiwanego zysku. Jeśli zysk zostanie oszacowany, a podatki są należne, urząd skarbowy wysyła dziesięć płatności za rok, zaplanowanych co miesiąc od stycznia do maja, bez płatności w czerwcu. Druga połowa podatków jest płacona od lipca do listopada, a w grudniu podatki nie są należne. Jeśli firma rozpoczyna działalność w ciągu roku, przekazywane są raty za pozostałe miesiące. Proces ten nazywany jest podatkiem wstępnym lub samooceną.

Wszystkie firmy jednoosobowe przestrzegają roku kalendarzowego, który kończy się 31 grudnia. Chociaż nie ma obowiązku składania rocznego raportu jako jednoosobowy przedsiębiorca, przygotowujemy go, aby zapewnić dokładne obliczenie podatku dochodowego. Ponadto banki często proszą o raport roczny. Zeznanie podatkowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć do 1 lipca następnego roku. Nasza kompleksowa usługa obejmuje zarówno raport roczny, jak i zeznanie podatkowe. Warto zauważyć, że specjalny system podatkowy zwany „Business Tax Scheme” może być często korzystny dla firm o wysokich zyskach, płacących maksymalną stawkę lub posiadających znaczne odsetki od pożyczek biznesowych. Program ten zapewnia lepszą wartość podatkową odsetek i pozwala na odroczenie płatności podatku poprzez płacenie 22% stawki podatkowej, o ile zysk pozostaje w firmie.

Dowiedz się więcej o ” Systemie opodatkowania działalności gospodarczej” tutaj.

Płacenie podatków jako ApS (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ApS (Anpartsselskab/Private Limited Company) ma możliwość płacenia szacunkowych kwot podatku dochodowego od osób prawnych w marcu i listopadzie. Dodatkowo w lutym istnieje dobrowolna płatność związana z poprzednim rokiem. Nasze usługi obejmują pomoc w oszacowaniu odpowiedniej kwoty podatku dochodowego do zapłaty i zapewnienie dokładnej rejestracji.

Więcej szczegółowych informacji na temat podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od dywidend można znaleźć w naszych zasobach tutaj.

Generowanie faktur dla klientów

Sporządzanie profesjonalnych faktur sprzedaży dla klientów jest kluczowym aspektem działalności biznesowej. Praktyka ta pomaga klientom w skutecznym monitorowaniu zakupów i płatności. Co więcej, faktura służy jako wzajemny przewodnik dla obu zaangażowanych stron – sprzedającego i kupującego – określając oczekiwania i zwiększając bezpieczeństwo dla obu stron. Aby ułatwić ten proces, zapewniamy naszym mniejszym klientom solidne systemy księgowe, takie jak system e-conomic, Dinero lub Billy, umożliwiające im sprawne tworzenie faktur sprzedaży dla swoich klientów. Po dostarczeniu usługi lub produktu nasi klienci mogą zalogować się do systemu i wygenerować fakturę sprzedaży w formacie PDF. Zazwyczaj faktura ta jest wysyłana bezpośrednio z ich systemu do ich klientów i jest archiwizowana w obu systemach. Naszym obowiązkiem jest rejestrowanie płatności w systemie księgowym, gdy odbija się ona w banku, upewniając się, że faktura w systemie jest zgodna z płatnością otrzymaną od klientów. Dodatkowo, w razie potrzeby, jesteśmy w stanie pomóc w zaprojektowaniu szablonu faktury sprzedaży.

Rozliczanie faktur od dostawców

W przypadku posiadania odpowiedniej liczby faktur od dostawców zalecamy samodzielne zarządzanie płatnościami. Jeśli jednak obsługa płatności staje się czasochłonna, chętnie zajmiemy się tym zadaniem. W tym procesie możesz przyznać nam dostęp do swojego banku lub możemy wdrożyć rozwiązanie obejmujące przepływ pracy zatwierdzania faktur. Dzięki takiemu podejściu zajmiemy się rejestracją faktur od dostawców i będziemy na bieżąco informować o oczekujących płatnościach.

Zarządzanie fakturami od dostawców

Faktury od dostawców są przesyłane bezpośrednio do systemu księgowego, a my obsługujemy cały proces fakturowania w imieniu klienta. Każda faktura dostawcy jest skrupulatnie rejestrowana, z przypisanym kontem kosztowym i dokładną weryfikacją wszystkich zarejestrowanych danych. Ta kompleksowa rejestracja obejmuje kluczowe szczegóły, takie jak data faktury, typ VAT, waluta, kwota, nazwa dostawcy, data płatności, źródło płatności, tekst i inne. Aby usprawnić ten proces, można wykorzystać różne metody dostarczone przez dostawcę systemu księgowego do przesyłania faktur dostawcy bezpośrednio do systemu. Na ogół dostępne są trzy opcje:

 1. Wysyłanie wiadomości e-mail zawierających załączone faktury dostawców w formacie PDF lub JPG.
 2. Wykorzystanie aplikacji na smartfony do skanowania faktur i paragonów.
 3. Przesyłanie faktur bezpośrednio z komputera stacjonarnego.

Uwaga: Uprość proces, zachęcając dostawców do wysyłania faktur bezpośrednio do systemu księgowego lub ustawiając reguły w skrzynce odbiorczej, aby automatycznie przekazywać otrzymane faktury.

Raport roczny dla ApS (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

W przypadku ApS (Private Limited Company) złożenie raportu rocznego do Business Authority jest wymogiem prawnym. Należy to zrobić nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, wraz z zeznaniem podatkowym. Nasze usługi obejmują przygotowanie raportu rocznego w imieniu klienta i zapewnienie jego terminowego złożenia w Business Authority. Jeśli ApS podlega wymogom audytu, współpracujemy z partnerami audytowymi, którzy przeprowadzają audyty podjętych przez nas prac księgowych.

Proces składania deklaracji VAT

Podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi 25% podatek nakładany na sprzedaż dokonywaną przez firmy na rzecz ich klientów. Jako dedykowana firma księgowa specjalizujemy się w obsłudze rejestracji VAT i zapewnianiu zgodności z przepisami, umożliwiając skupienie się na kontaktach biznesowych z klientami. Proces ten przebiega następująco:

 1. Księgowanie faktur i uzgadnianie transakcji bankowych:

  Po otrzymaniu od użytkownika faktur od dostawców i transakcji bankowych rozpoczynamy proces księgowania faktur w systemie księgowym i uzgadniania transakcji bankowych. W przypadku braku faktur powiadamiamy o tym użytkownika i czekamy na ich dostarczenie. Wszelkie zapytania dotyczące księgowości są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

 2. Deklaracja VAT na SKAT Erhverv:

  Następnie korzystamy z zapisów w systemie księgowym, aby zadeklarować podatek VAT na stronie internetowej duńskiego urzędu skarbowego, SKAT Erhverv. W Danii firmy zazwyczaj rozliczają podatek VAT co kwartał, z możliwością przejścia na harmonogram 6-miesięczny lub miesięczny, w zależności od wielkości sprzedaży i historii płatności.

 3. Potwierdzenie i dokumentacja:

  Po złożeniu deklaracji VAT otrzymasz od nas potwierdzenie, zwykle dostarczane pocztą elektroniczną. Potwierdzenie to zawiera pokwitowanie i szczegółowe informacje określające kwotę podatku VAT do zapłaty lub zwrotu. Wraz z potwierdzeniem VAT otrzymasz również zestawienia zysków i strat (PnL), bilanse i karty księgowe dla każdego okresu rozliczeniowego. Dostęp do danych księgowych jest możliwy bezpośrednio w systemie księgowym. Z przyjemnością oferujemy również spotkanie w celu wspólnego przejrzenia raportów.

Audyt dla ApS (prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Wymóg przeprowadzenia audytu raportu rocznego ma zastosowanie do określonych spółek.

Współpracujemy z najlepszymi firmami audytorskimi w Danii i zarządzamy procesem audytu we współpracy z naszymi cenionymi partnerami. Wśród firm audytorskich oferujemy współpracę z Martinsen, Beierholm, Deloitte, PwC i EY. Współpraca z tymi firmami zapewnia kompleksowy i skrupulatny proces audytu dla firm, które wymagają takiego poziomu badania.

Zakładanie ApS (prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem ApS (Private Limited Company), świadczymy usługi inkorporacji zarówno dla rezydentów, jak i nierezydentów Danii. Jako właściciel możesz również pełnić funkcję dyrektora ApS.

Wybór odpowiedniego systemu księgowego

Nasze doświadczenie w kontaktach z różnymi podmiotami gospodarczymi pozwala nam w pełni pomóc w wyborze najbardziej odpowiedniego systemu księgowego dostosowanego do konkretnych wymagań. Na przykład wśród naszych mniejszych klientów trzy najczęściej używane systemy księgowe w Danii to e-conomic, Dinero i Billy. Zalecamy wybór programu Billy, ponieważ jest to ogólnie najbardziej efektywny system. Poinformuj nas o swoich potrzebach w zakresie księgowości, a my skonfigurujemy system księgowy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Zalety współpracy z Radner

 1. Zmniejsz swoje obawy związane z księgowością i płacami, poświęcając więcej uwagi swojej firmie.
  Skuteczne zarządzanie finansami to częste wyzwanie dla wielu właścicieli małych firm. Zarządzanie zarówno operacjami biznesowymi, jak i finansami bez wystarczającej siły roboczej i zasobów stwarza znaczne trudności. Zaangażowanie zewnętrznego księgowego nie tylko okazuje się opłacalne, ale ma również kluczowe znaczenie dla zrozumienia przepisów podatkowych i skutecznej obsługi budżetu, ułatwiając pomyślny rozwój firmy.
 2. Zapewnienie zgodności z duńskimi przepisami

  Nasza specjalizacja w duńskich usługach księgowych i kadrowo-płacowych pozwala nam być na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach dotyczących rachunkowości finansowej w Danii. Utrzymujemy dedykowane działy kontroli i zgodności, które przeprowadzają audyty wewnętrzne, nadzorują środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapewniają zgodność z RODO. Gwarantuje to spokój ducha właścicielom małych firm, którzy stanowią znaczną część naszej bazy klientów, ponieważ możemy na bieżąco informować i pomagać we wdrażaniu wszelkich niezbędnych zmian z dużym wyprzedzeniem, aby zachować zgodność.

 3. Minimalizacja kosztów ogólnych

  Będąc firmą, która konsekwentnie rekrutuje i szkoli księgowych jako pełnoetatowych pracowników, rozumiemy wpływ finansowy, jaki może to mieć na biznes. O ile Twoja firma nie jest znacznych rozmiarów, outsourcing wymagań do firmy księgowej wyróżnia się jako najbardziej opłacalne i praktyczne rozwiązanie pozwalające zachować zgodność z przepisami przy jednoczesnym osiągnięciu skutecznego rozwoju firmy.

 4. Ograniczanie ryzyka

  Powszechnie wiadomo, że każdy biznes nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Chociaż nie możemy całkowicie wyeliminować ryzyka dla naszych klientów, możemy je ograniczyć i zoptymalizować zyski, wdrażając najlepsze w branży praktyki w zakresie rachunkowości. Wiąże się to z zapewnieniem bezpieczeństwa poufnych informacji o klientach i współpracą z wiodącymi firmami audytorskimi w celu zwiększenia wiarygodności i zapobiegania rozbieżnościom finansowym.

 5. Skorzystaj z naszej wiedzy i kompetencji
  Dzięki ponad piętnastoletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom pewność, że mogą na nas polegać w zakresie profesjonalnego podejścia do ich potrzeb księgowych i płacowych. Wiąże się to z wykorzystaniem naszych doświadczeń i wiedzy specjalistycznej, aby pomóc Ci w przezwyciężeniu wyzwań finansowych, które mogą wykraczać poza Twoje bezpośrednie możliwości. Mówiąc w skrócie, jesteśmy tutaj, aby stworzyć podstawy sukcesu zarówno dla Ciebie, jak i Twojej małej firmy.
 6. Automatyzacja procesów księgowych

  Wierzymy, że całkowite poleganie na arkuszach kalkulacyjnych i pracy ludzkiej w celu zaspokojenia potrzeb księgowych firmy należy już do przeszłości. Zamiast tego korzystamy z najnowszych technologii i przepływów procesów, aby zminimalizować czas poświęcany na prowadzenie księgowości i sporządzanie list płac. Obejmuje to wykorzystanie integracji API do połączenia systemu bankowego z platformą księgową, umożliwiając zautomatyzowany import transakcji bankowych do systemu księgowego w czasie rzeczywistym. W ramach naszych działań mających na celu zapewnienie naszym klientom dokładniejszej sprawozdawczości finansowej, pomożemy im przejść na inteligentniejszy, bardziej zintegrowany system oprogramowania finansowego, który zoptymalizuje ich dokumentację finansową i faktury w erze cyfrowej.