Różnice między ApS a innymi formami prawnymi

W Danii istnieje kilka różnych form prawno-organizacyjnych dla firm, z których jedną z popularniejszych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS (Anpartsselskab). Oprócz spółki ApS, inne powszechnie występujące formy obejmują spółkę akcyjną (A/S), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (IVS), spółkę komandytowo-akcyjną (K/S) oraz jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (E/ApS).

30 Różnice między ApS a innymi formami.jpg

Różnice między spółką ApS a innymi formami prawno-organizacyjnymi w Danii:
– Minimalny kapitał zakładowy: W przypadku spółki ApS minimalny kapitał zakładowy wynosi 40 000 DKK, podczas gdy w przypadku spółki akcyjnej (A/S) wynosi on 400 000 DKK.
– Liczba wspólników: Spółka ApS może mieć co najmniej jednego wspólnika, podczas gdy spółka akcyjna musi mieć co najmniej trzech wspólników. Jednoosobowa spółka E/ApS, jak sama nazwa wskazuje, może mieć tylko jednego właściciela.
– Proces rejestracji i związane z tym koszty: Proces rejestracji i formalności różnią w zależności od formy prawnej. Rejestracja spółki ApS jest mniej skomplikowana i tańsza w porównaniu do spółki akcyjnej.
– Środki kontroli i zarządzania: W spółce akcyjnej udziały akcjonariuszy są zazwyczaj łatwiej zbywalne niż udziały w spółce ApS, co może wpłynąć na strukturę własności.
– Środki finansowe i kapitałowe: W przypadku spółki akcyjnej zazwyczaj istnieje możliwość pozyskania większej ilości kapitału poprzez emisję akcji na giełdzie, co może być trudniejsze dla spółki ApS.

Wybór odpowiedniej formy prawno-organizacyjnej zależy od indywidualnych potrzeb, planów biznesowych i preferencji przedsiębiorcy. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą lub prawnikiem przed podjęciem decyzji. Jednakże, warto zaznaczyć, że spółka ApS jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców otwierających swoje firmy w Danii.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0