Rozliczenie firmy w Danii

Rozliczenie roczne firm w Danii

Jeżeli jesteś właścicielem firmy w Danii, to masz obowiązek co roku składać zeznanie podatkowe do SKAT-u, czyli duńskiego fiskusa. Jako duński przedsiębiorca roczne rozliczenie możesz zrobić drogą elektroniczną, przez stronę internetową www.skat.dk, przy użyciu, wcześniej zamówionego specjalnego kodu NemID lub Tastselv. Do rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT przez duńskie spółki niezbędny jest też CPR (Personnummer) nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy.

Co warto wiedzieć o rocznym rozliczeniu przez duńskie firmy?

 1. Jeśli prowadzisz w Danii własną działalność gospodarczą, to masz nieograniczony obowiązek podatkowy i prawo do osobistej ulgi podatkowejPersonfradrag, której wysokość jest ustalana co roku.
 2. Jako duński przedsiębiorca możesz również skorzystać z innych ulg podatkowych i uwzględnić je w rocznym rozliczeniu podatkowym, m.in.: ulga z tytułu kosztów wynajmu mieszkania w Danii (trzeba przedstawić umowę najmu), ulga z tytułu opłat za media w wynajmowanym mieszkaniu (należy przedstawić rachunki lub przelewy bankowe), ulga z tytułu kosztów podróży (np. do kraju ojczystego, trzeba przedstawić bilety autokarowe, lotnicze, promowe, opłaty za bramki autostradowe itp.).
 3. Każdy przedsiębiorca otrzymuje ze SKAT-u specjalny formularz dotyczący zeznania podatkowego – Selvangivelse – który wysyłany jest na podany przez podatnika przy rejestracji adres.
 4. Osoby, które prowadzą w Danii własną działalność gospodarczą muszą rozliczyć się z duńskim fiskusem do 1 lipca.
 5. Po 2 lipcaSKAT (Skattestyrelsen) wystawia i wysyła do duńskiego przedsiębiorcy dokument – Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową, czyli sumę zwrotu(Skat til udbetaling, oznaczoną na zielono) lub dopłaty (Restskat til betaling, oznaczoną na czerwono).
 6. Jeśli chcesz sprawdzić swoje rozliczenie, należy na stronie indywidualnego konta SKAT kliknąć formułę Se årsopgørelsen. Aby nanieść korektę i uwzględnić ulgi, które przysługują duńskim przedsiębiorcom, trzeba kliknąć formułę Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 7. Zwrot podatku jest wypłacany na wcześniej założone przez duńskiego przedsiębiorcę NemKonto.
 8. Personlig indkomst oznacza osobisty przychód po odliczeniu ATP i ulgi za składki emerytalne.
 9. Kapitalindkomst oznacza przychód kapitałowy, czyli zysk z odsetek (np. z obligacji, inwestycji czy lokat) po odciągnięciu kosztów odsetek występujących przy kredytach.
 10. Przychód kapitałowy (kapitalindkomst) oraz potrącenie z dochodu kapitałowego (fradrag i kapitalindkomst) widnieją na rocznym rozliczeniu podatkowym wysyłanym przez SKAT.
 11. Pojęcie Renteindtægter oznacza zysk z odsetek, a Renteudgifter koszty odsetek.
 12. W Danii firmy mogą rozliczyć podatek, nanieść korektę na deklarację podatkową czy też odwołać się od decyzji ze SKAT-u, do 3 lat
 13. Duński przedsiębiorca może odliczyć od podatku składki ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, składki emerytalne, transport do pracy i koszty wyżywienia, jednak duński urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, w przeciągu 7 lat, czy powyższe wydatki pokrywają się z prawdą.
 14. Duńskie firmy mają prawo skorzystać z procedury odwrotnego obciążenia, która polega na tym, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie naliczamy na fakturze podatku, wpisujemy tylko wartość netto towaru lub usługi, i korzystamy z gotowej formuły np. Reversed charge, która oznacza, że nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT od usługi oraz wpisujemy CVR lub SE-nummer (numer rejestracyjny nabywcy).
 15. Stały, 25-procentowy podatek VAT, opłacają wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające w Danii usługi bądź towary. Jest to podatek od wartości dodanej, dodawany do ceny usług oraz towarów, które są sprzedawane przez spółkę i z tego podatku firmy też muszą się rozliczyć w rocznej deklaracji podatkowej.
 16. Właściciele duńskich firmy muszą zarejestrować swoją działalność jako płatnika VAT przed rozpoczęciem świadczenia usług oraz dostaw towarów (mają na to 8 dni).
 17. Pod VAT podlegają wszystkie duńskie przedsiębiorstwa, których roczne obroty są większe niż 50 tys. koron duńskich. Wtedy należy je zgłosić jako płatnika VAT przez stronę RUT,czyli Rejestru Zagranicznych Dostawców (virk.dk).
 18. Jeżeli roczny dochód duńskiego podatnika nie przekroczy 42.900 koron duńskich, to otrzyma on pełny zwrot podatku.
 19. Duński przedsiębiorca nie może zapłacić wyższego podatku niż 51,5% za poprzedni rok podatkowy.
 20. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się prowadzić w Danii własną działalność gospodarczą mają pełny obowiązek podatkowy, czyli muszą złożyć roczną deklarację podatkową do duńskiego fiskusa, uwzględniając wszystkie dochody, zarówno te z Danii, jak i te z zagranicy, biorąc pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rodzaj rozliczeń rocznych w Danii

W Danii rodzaj rocznego rozliczenia podatkowego firmy ze SKAT-em zależy od wyboru przez przedsiębiorcę rodzaju działalności gospodarczej.

Opodatkowanie duńskiej jednoosobowej firmy różni się od opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej czy spółki jawnej.

Warto zastanowić się, która forma duńskiego biznesu, a co za tym idzie, która forma opodatkowania i rocznego rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym, będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami i możliwościami.

W Danii wyróżniamy następujące rozliczenia podatkowe firm:

 1. Rozliczenie podatkowe Enkeltmandsvirksmhed – jednoosobowej działalności gospodarczej.
 2. Rozliczenie podatkowe Aktieselskab – A/S – spółki akcyjnej.
 3. Rozliczenie podatkowe Interesselskab – I/S – spółki jawnej.
 4. Rozliczenie podatkowe Anpartsselskab – ApS – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Rozliczenie podatkowe Kommanditselskab – K/S – spółki komandytowej.
 6. Rozliczenie podatkowe Filial af udenlandsk selskab – oddziału firmy zagranicznej.
 7. Rozliczenie podatkowe Salgskontor – przedstawicielstwa firmy zagranicznej.
 8. Rozliczenie podatkowe Andelsforening/Brugsforening – stowarzyszenia spółdzielczego.
 9. Rozliczenie podatkowe Iværksætterselskab – IVS – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 1 stycznia 2014 roku ).

Właściciele duńskich firm mają obowiązek złożyć deklarację podatkową za ubiegły rok podatkowy do 1 lipca.

Roczne rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii

Skattestyrelsen (SKAT), traktuje przychody z prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia (Enkeltmandsvirksmhed) za przychody właściciela firmy, dlatego podatek od biznesu deklarowany jest na jednym zeznaniu, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługują zarówno świadczenia zdrowotne, jak i emerytalne, tak samo jest w przypadku duńskich pracowników. Raz na pół roku lub raz na kwartał poprzez witrynę internetową SKAT-u, należy złożyć deklarację podatkową (podatek dochodowy oraz VAT).

Zaliczki podatku dochodowego odprowadza się 20 marca (w tym terminie zapłacić można wyższą zaliczkę żeby otrzymać zwrot podatku wraz z odsetkami, które są wyższe, niż w banku) oraz 20 listopada (w tym terminie oprocentowanie jest obniżone o 0,4 – czyli odsetki są niższe niż w banku).

Przedsiębiorca, który prowadzi w Danii jednoosobową działalność gospodarczą, powinien złożyć deklarację podatkową za ubiegły rok podatkowy do 1 lipca. Jeżeli podatek rozliczy przez stronę internetową SKAT-u, to automatycznie uzyska informację zwrotną o decyzji podatkowej.

Co jeszcze należy wiedzieć o rocznym rozliczeniu podatkowym przy samozatrudnieniu w Danii?

 1. Duński przedsiębiorca, który chce rozliczyć podatek przez internet, powinien wcześniej zamówić specjalny kod – TastSelv-kode (tastselv.skat.dk), składający się z 8 cyfr, który jest jednocześnie hasłem do systemu. Indywidualny kod TastSelv-kode (lub NemID)zapewnia dostęp do prywatnych informacji podatkowych.
 2. Właściciel duńskiej działalności gospodarczej powinien dostać ze SKAT-u dokument o nazwie Selvangivelse, czyli formularz zeznania podatkowego, a po 2 lipca decyzję podatkową – Årsopgørelse.
 3. W Danii przedsiębiorcy mogą odpisać sobie od podatku takie koszty jak:
  • wydatki związane z zakupem towaru na sprzedaż,
  • wydatki na ubezpieczenie firmowe,
  • wydatki związane z wynajęciem lokalu,
  • wydatki sieciowe
  • koszty telefonów,
  • wydatki na samochód firmowy,
  • koszty prac konserwacyjnych i napraw dotyczących lokali firmowych,
  • koszty ogrzewania,
  • wydatki na prąd,
  • wydatki na maszyny, sprzęt i urządzenia (jeśli w momencie zakupu nie można wydatków odciągnąć od podatku, to trzeba wpisać wszelkie koszty do amortyzacji),
  • koszty związane z inwentarzem,
  • wydatki na rewidenta,
  • wydatki na adwokata,
  • wszelkie urządzenia, maszyny, towary oraz sprzęty, które są przeznaczone do użytku prywatnego, mimo tego że zostały kupione na firmę, nie mogą zostać odpisane od podatku w rozliczeniu rocznym firmy,
  • wszelka dokumentacja firmowa związana z ulgami, które zostały uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym duńskiej działalności gospodarczej, powinna być przechowywana przez przedsiębiorców przez 5 lat,
  • W Danii zeznanie podatkowe należy złożyć przez stronę internetową do 6 miesięcy od zakończenie roku podatkowego (rok kalendarzowy lub inny, ale 12-miesięczny). Jeżeli rok podatkowy zakończy się między 1 lutego a 31 marca, to deklaracja podatkowa powinna zostać złożona do 1 sierpnia, a podatek opłacony 20 marca i 20 listopada.

Właściciele duńskich jednoosobowych działalności gospodarczych powinni wybrać jedną z 3 możliwości opodatkowania swojej firmy:

 1. opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning), która zakłada, że część zysku z firmy może być przeniesiona na przychód osobisty, a część na przychód z kapitału;
 2. opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego, czyli tak samo jak u osób zatrudnionych;
 3. opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), która zakłada możliwość odpisania od podatku kosztów z odsetek kredytowych, ale można również zatrzymać zysk z firmy w formie oszczędności bankowych, co będzie także korzystnym rozwiązaniem.

Roczne rozliczenie spółek w Danii

Duńscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie i prowadzenie spółek w Danii mają obowiązek opłacać podatek od osób prawnych – 22-procentowy CIT. Jeśli roczne obroty duńskiego przedsiębiorstwa przekroczą 50 tys. koron duńskich, to zostaje ono płatnikiem 25-procentowego VAT-u.

Wszelkie duńskie spółki muszą rozliczać podatek dochodowy od swojego całkowitego dochodu, włączając dochód od nieruchomości i kapitału, do pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Ważne informacje na temat rocznego rozliczenia duńskich spółek:

 1. Roczne rozliczenie podatkowe spółki jawnej (Interesselskab I/S) jest uzależnione od wcześniej wybranej przez właściciela formy opodatkowania swojej spółki. Duński przedsiębiorca prowadzący spółkę jawną powinien wybrać jedną z 3 możliwości opodatkowania (tak jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej – Enkeltmandsvirksmhed):
  • opodatkowanie zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie kapitału (Kapitalafkastordning), która umożliwia przeniesienie części zysku z firmy na przychód osobisty, a części na przychód z kapitału,
  • opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego, tak jak u osób zatrudnionych,
  • opodatkowanie zgodne z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), która umożliwia odliczenie od podatku kosztów odsetek kredytowych, ale można również zatrzymać zysk z działalności jako oszczędności bankowe, co będzie także korzystnym rozwiązaniem.
 1. Roczne rozliczenie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab ApS), tak jak i spółki akcyjnej (Aktieselskab A/S), jest związane z opodatkowaniem duńskiej spółki, która jako podmiot fizyczny nie wymaga od jej właścicieli odpowiadania za zobowiązania firmy własnym majątkiem, a jedynie udziałem w kapitale spółki. Udziałowcy spółki rozliczają się z duńskim fiskusem z tytułu opodatkowania ich dochodów lub dywidend.
 2. Roczne rozliczenie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Iværksætterselskab – IVS) jest związane z jej opodatkowaniem wg. prawa o spółkach, któremu nie podlegają właściciele IVS, ze względu na to, że spółka ta jest podmiotem fizycznym. Iværksætterselskab musi sporządzać jawne, roczne sprawozdania finansowe.

Właściciele spółekskładają co roku deklarację podatkową do 1 lipca. Ze SKAT-u otrzymują formularz zeznania podatkowego Selvangivelse, który muszą uzupełnić, uwzględniając wszystkie ulgi, które im przysługują, i złożyć przez stronę internetową www.skat.dk. Właściciele duńskich spółek mają obowiązek sporządzać co roku jawne sprawozdania finansowe.

Co składa się na jawne sprawozdanie w duńskiej spółce?

Dokumenty potrzebne do rocznego rozliczenia duńskich firm

Jeżeli jesteś właścicielem duńskiej firmy masz obowiązek składania rocznej deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego, a gdy zatrudniasz pracowników, musisz również zadbać o to, aby dostali wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne im do rocznego rozliczenia podatkowego.

Jakie dokumenty są związane z rozliczeniem rocznym w Danii?

Terminy rocznego rozliczenia firm w Danii

Duńscy przedsiębiorcy (oraz duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą w Danii własną działalność gospodarczą, muszą rozliczyć się z duńskim fiskusem w terminie do 1 lipca (z powodu pandemii termin złożenia deklaracji podatkowej w Danii za rok 2019 został wydłużony do 20 września 2020 roku).

W Danii od 1 marca do 1 maja powinny rozliczyć się osoby, które mają ograniczony obowiązek podatkowy (oraz duńscy rezydenci podatkowi). Jeżeli chcesz rozliczyć się za poprzedni rok podatkowy ze współmałżonkiem i skorzystać z ulgi podatkowej Cross Border, to masz czas do 1 czerwca.

Po 2 lipca SKAT (Skattestyrelsen) wystawia i wysyła do duńskiego podatnika dokument – Årsopgørelse, który zawiera decyzję podatkową, czyli sumę zwrotu(Skat til udbetaling, oznaczoną na zielono) lub dopłaty (Restskat til betaling, oznaczoną na czerwono).

W Danii właściciele firm mogą rozliczyć podatek, nanieść korektę na deklarację podatkową czy też odwołać się od decyzji ze SKAT-u, do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

Duński przedsiębiorca ma prawo skorzystać z ulg podatkowych, ale duński fiskus ma 5 lat na to, aby sprawdzić, czy uwzględnione w zeznaniu podatkowym ulgi są zgodne z prawdą, dlatego też właściciele duńskich spółek muszą przez ten okres przechowywać całą dokumentację potwierdzającą naliczone wydatki.

FAQ

  1. Do kiedy muszę się rozliczyć z Urzędem Skarbowym w Danii?

Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy należy złożyć do 1 maja (osoby zatrudnione i duńscy rezydenci) bądź do 1 lipca (duńscy przedsiębiorcy). Datę wyznacza SKAT i umieszcza na formularzu podatkowym Selvangivelse, który przesyła do podatnika. Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej może wynieść 5 tys. koron duńskich. Duński podatnik ma 3 lata i 4 miesiące, aby dokonać korekty rozliczenia za dany rok podatkowy.

  1. W jaki sposób można zamówić Tastselv?

Aby zamówić kod Tastselv należy zalogować się na stronie www.skat.dk, a następnie wybieramy kolejno:

  • Log på,
  • Bestil kode,
  • TastSelv kode,
  • w pustą rubrykę wpisujemy CPR z myślnikiem,
  • hasło dostępu przez SMS, e-mail bądź listem,
  • po otrzymaniu kodu logujemy się na skat.dk przez Log på med TastSelv kode,
  • wpisujemy CPR i czekamy na kod,
  • wpisujemy nowe hasło (od 8 do 16 znaków), powtarzamy hasło i klikamy FORTSÆT,
  • po tych czynnościach jesteśmy zalogowani z kodem TastSelv.
  1. Gdzie mogę zgłosić zmianę adresu do korespondencji urzędowej?

Adres do korespondencji urzędowej możesz zaktualizować w Borgerservice.

 1. O jakich stronach internetowych warto wiedzieć, będąc przedsiębiorcą w Danii?
  • o stronie duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego – Skattestyrelsen, skat.dk,
  • o stronie duńskiego Urzędu ds. Cudzoziemców – Udlændingestyrelsen, nyidanmark.dk,
  • o stronie serwisu informacyjnego dla cudzoziemców – International Citizen Service, icitizen.dk,
  • o stronie duńskiego Ministerstwa ds. Zatrudnienia – Beskæftigelsesministeriet, workindenmark.dk,
  • o stronie Borger.dk, lifeindenmark.dk.
 1. Jakie pojęcia mogę znaleźć na rocznej deklaracji podatkowej?
  • Bundskat – podatek dolny (8%),
  • Topskat – najwyższy prób podatkowy (15%),
  • Skrå skatteloft – górna granica podatku do gminy oraz do państwa, która nie uwzględnia składki na Fundusz Pracy i podatku kościelnego,
  • Personlig indkomst – przychód osobisty z pracy, który uwzględnia takie ulgi jak zasiłki, składki emerytalne czy składki na Fundusz Pracy,
  • Skattepligtig indkomst – dochód osobisty i kapitałowy po odjęciu kosztów uzyskania dochodu, który jest dochodem do opodatkowania,
  • Ligningsmæssige fradrag – ulga z tytułu podatku municypalnego i zdrowotnego,
  • Kapitalindkomst – dochód kapitałowy, czyli zysk z odsetek po odjęciu kosztów odsetkowych,
  • Fradrag – ulga odliczana od dochodu,
  • Kommuneskat – podatek gminny (municypalny),
  • AM-bidrag, czyli 8-procentowa składka na Fundusz Pracy,
  • Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon), czyli przychód z tytułu pracy (wraz z samochodem/telefonem firmowym),
  • Eget pensionsbidrag, czyli własna część składki emerytalnej (5%),
  • Personalegoder, czyli dodatki pracownicze takie jak ubezpieczenie zdrowotne,
  • Renteindtægter, czyli zysk z odsetek,
  • Renteudgifter, czyli koszty odsetek,
  • Beskæftigelsesfradrag, czyli ulga z tytułu pracy,
  • Befordringsfradrag, czyli ulga za przejazdy,
  • Håndværkerfradrag, czyli ulga rzemieślnicza,
  • Skattepligtig indkomst, czyli dochód do opodatkowania,
  • Skatteberegning, czyliobliczenie podatku,
  • Ejendomsværdiskat, czyli podatek od nieruchomości,
  • Personfradrag bundskat, czyli kwota wolna od podatku dolnego,
  • Personfradrag kommuneskat, czyli kwota wolna od podatku municypalnego,
  • Beregnet skat – naliczony podatek.
 1. Jakie są stawki procentowe podatku dochodowego w Danii na rok 2019?
  • 8% dla dochodów niższych niż 50 217 DKK,
  • 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK,
  • 56,5% dla dochodów wyższych niż 558,043 DKK.
  1. Ile wynosi podatek za samochód w Danii?

W Danii tzw. podatek od luksusu wynosi nawet 180% ceny netto nabytego samochodu.

  1. Co to znaczy begrænset skattepligt?

Begrænset skattepligt oznacza ograniczony obowiązek podatkowy.

  1. Co to znaczy sundhedsbidrag?

Sundhedsbidrag to składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  1. Do kiedy w Danii firmy muszą złożyć roczną deklarację podatkową?

Duńscy przedsiębiorcy powinni złożyć do SKAT-u roczną deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy do 1 lipca.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 25
KamilOstep
Jestem świeżak w tym jak rozliczyć firmę w Danii potrzebuje jednak pomocy...
Odpowiedz
LeonW44
jak rozliczyć firmę Dania ? to bardzo proste skat.dk robi to za Ciebie. :)
KamilO44
Siema, na jakiej stronie zrobie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Dania ?
Odpowiedz
Derek343
Już Ci piszę: przez stronę internetową www.skat.dk. tam zrobisz duńskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa.
Radner.dk
Radner.dk - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty robimy duńskie rozliczenie roczne firmy, rozliczenie podatku firma Dania i wiele innych!!!
Odpowiedz
AniaT
Polecam bardzo fajnie mi duńskie rozliczenie roczne biznesu zrobili.
CośTam
Dania piękny kraj, fajni ludzie. :)
Odpowiedz
Róża77
rozliczenie roczne firmy w Danii rozliczenie roczne biznesu Dania - ktoś coś pomoże trochę ? :D
Odpowiedz
Paweł85
Czy rozliczenie roczne firmy Dania można zrobić online?
Odpowiedz
KarolinaRadner
Cześć Paweł Oczywiście, że tak jako duński przedsiębiorca roczne rozliczenie możesz zrobić drogą elektroniczną, przez stronę internetową www.skat.dk, przy użyciu, wcześniej zamówionego specjalnego kodu NemID lub Tastselv.
Frodo333
Dania rozliczenie roczne można to samemu zrobić, czy trzeba skorzystać z biura księowego?
Odpowiedz
ElizaB
duńskie rozliczenie roczne najlepiej zlecić to księgowemu. ;)
Danio3
Dokładnie tak a rozliczenie roczne w Danii najlepiej wykonuje Magda!!
AdamDania
Hej, Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy należy złożyć do 1 maja (osoby zatrudnione i duńscy rezydenci) bądź do 1 lipca (duńscy przedsiębiorcy).
Odpowiedz
Jopek94
kiedy trzeba złożyć zeznanie rozliczenie roczne Dania do urzędu?
Odpowiedz
AdamDania
Hej, Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy należy złożyć do 1 maja (osoby zatrudnione i duńscy rezydenci) bądź do 1 lipca (duńscy przedsiębiorcy).
Leszek4
rozliczenie podatku biznes Dania tak wtedy trzeba złożyć nie zapomnij!
pola87
Rozliczanie firmy dania - do kiedy? kto musi? jakie ulgi mi przysługują? jak długo na zwrot trzeba czekać?
Odpowiedz
krol00
Przeczytaj uważnie art. tam znajdziesz odpowiedzi :)
Marry
Kiedy się robi Rozliczenie firmy w Danii?
Odpowiedz
witold
masz w tekście...
zuzia22
Zwrot podatku Dania przysługuje po powrocie do Polski?
tor44
raczej tak
Dania rozliczenia firm
Ktoś tu robi rozliczenia podatkowe firm Dania???
Odpowiedz
Moon242
rozliczenie roczne biznesu w Danii, zapraszam do Radner.dk :)