Rejestracja spółki ApS w Danii

ApS to skrót od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i ma tę zaletę, że między innymi Ty jako właściciel odpowiadasz tylko do kwoty kapitału zakładowego spółki. Jest to tzw. ograniczona odpowiedzialność, która chroni właścicieli ApS-ów przed nadmiernym ryzykiem biznesowym.
Co to jest ApS?
W praktyce, ograniczona odpowiedzialność oznacza, że w przypadku problemów finansowych, ewentualni wierzyciele mogą zająć jedynie kapitał spółki (minimum 40 000 DKK przy zakładaniu ApS), a nie Twój prywatny majątek.

Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż działalność jednoosobowa, gdzie właściciel w pełni odpowiada za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Proces rejestracji spółki z Radnerem jest następujący:

a. Zgłoszenie klienta
b. Wypełnienie formularza oraz odesłanie go do nas wraz z niezbędnymi dokumentami
c. Wpłata kapitału zakładowego przez klienta na tymczasowe konto bankowe
d. Przygotowanie dokumentów do rejestracji przez Radner
e. Podpisanie dokumentów przez klienta
f. Rejestracja spółki
g. Zwrot kapitału zakładowego na konto spółki

Czas rejestracji wynosi od 1-4 tygodni, zazwyczaj zajmuje to ok. 2 tygodnie.

Zakładając spółkę w Danii otrzymasz od Radnera całą potrzebną dokumentację. Będzie to:

Umowa spółki (Stiftelsesdokument)
Dokument ten zawiera ogólne informacje o tworzeniu firmy. Wynika z niego, kim są właściciele i jak podzielony jest kapitał spółki (udziały w spółce) pomiędzy właścicieli, jeśli jest ich kilku. Podaje również kto będzie w zarządzie spółki (dyrektorzy i ewentualny zarząd) i od jakiej daty spółka będzie działać.

Statut spółki (Vedtægter)
Dokument ten opisuje ramy działania firmy i jej funkcjonowanie. Zawiera opis przedmiotu działalności, rok obrotowy oraz informację w jaki sposób właściciele spółki mogą podejmować decyzje dotyczące spółki.

Rejestr właścicieli (Ejerbog)
Jest to prawny zapis udziałów posiadanych w spółce, kto jest ich właścicielem oraz kiedy zostały objęte i ewentualnie przeniesione.

Zalety spółki ApS

Istnieje kilka istotnych zalet dlaczego na pewnym poziomie rozwoju biznesu warto założyć ApS-a. Początkowo zawsze zalecamy prowadzenie firmy w formie działalności jednoosobowej, żeby przetestować rynek. Zakładanie spółki rekomendujemy firmom, które już trochę funkcjonują na rynku i są pewne dalszej ścieżki swojego rozwoju.

Ograniczona odpowiedzialność

Najważniejszą zaletą ApS jest to, że zapewnia ona właścicielom ograniczoną odpowiedzialność wobec zobowiązań spółki. Oznacza to, że jako właściciel ryzykujesz tylko te pieniądze, które zdecydowałeś się wnieść do spółki w formie kapitału zakładowego.

Zalety własności wielokrotnej

Jeśli planujesz dalszy rozwój i myślisz o tym, żeby Twoja firma miała w przyszłości nowego inwestora lub współwłaściciela, udziały mogą zostać łatwo przeniesione na inne osoby lub podmioty. Podobnie prostsza jest też sprzedaż całej firmy, co w przypadku działalności jednoosobowej jest niemożliwe.

Niezależna osoba prawna

Spółka z o.o. staje się niezależnym podmiotem prawnym, co może być również zaletą w zakresie płacenia niższego podatku dochodowego od osób prawnych.

Elastyczność w strukturze

Jest wiele możliwości tworzenia różnych struktur poprzez spółki holdingowe, spółki zależne, oddziały etc. Na spółkę można również kupować nieruchomości oraz dokonywać innych inwestycji.

Znana forma przedsiębiorstwa

ApS jest najczęściej używaną formą firmy w Danii, dlatego cieszy się większym zaufaniem wśród klientów, dostawców i partnerów. W niektórych sytuacjach jest ona nawet wymagana aby startować w przetargach lub składać wnioski o dofinansowania z pieniędzy publicznych.

Łatwiejsze pozyskiwanie kapitału

W przypadku konieczności pozyskania kapitału na działalność – w formie pożyczki lub inwestycji – jest to zazwyczaj łatwiejsze w przypadku spółki ApS. Majątek właściciela firmy nie jest bowiem połączony z firmą, a bank ocenia jedynie to w jaki sposób przedsiębiorstwo radzi sobie na rynku.

Załóż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością szybko i łatwo z Radnerem. My dopełnimy formalności a Ty otrzymasz numer CVR firmy, dzięki czemu będziesz mógł legalnie prowadzić swój biznes w Danii.