Rejestracja spółki ApS w Danii

Rejestracja spółki ApS w Danii

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS – Anpartsselskab) jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Danii. Proces rejestracji takiej spółki jest prostszy w porównaniu do innych form prawnych, a minimalny kapitał zakładowy wymagany do jej założenia wynosi 40 000 DKK. ApS jest duńskim odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli potrzebujesz wsparcia w rejestracji spółki ApS w Danii, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Co warto wiedzieć o spółce ApS w Danii?

Spółka ApS ma osobowość prawną i jest regulowana przez duńską ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy swoim osobistym majątkiem, a kapitał firmy jest odrębny od kapitału właścicieli. Firma musi mieć wyznaczone kierownictwo i może posiadać Radę Nadzorczą złożoną z trzech członków.

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne są:

  • umowa założycielska,
  • statut spółki,
  • kapitał początkowy wynoszący minimum 40 000 DKK
  • rejestracja w Agencji Przedsiębiorstw i Handlu w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy założycielskiej.

Minimalny kapitał zakładowy w duńskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi wynosić co najmniej 40 000 DKK. Wpłaty można dokonać zarówno w gotówce, jak i bezgotówkowo, deponując aktywa w firmie. Najprostszą i najszybszą formą wpłaty jest forma gotówkowa. W przypadku wpłaty bezgotówkowej można zdeponować na przykład samochód, towary lub zapasy. Wymaga to dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wartość deponowanych przedmiotów, co wiąże się z wyższymi kosztami i wydłuża proces tworzenia spółki. Koszt usług audytora wynosi od 5 do 15 tys. DKK + VAT.

Kto może zarządzać spółką ApS?
Organ zarządzający Anpartsselskab może składać się z jednego dyrektora lub większej liczby osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciele pełnili funkcję dyrektorów spółki. Dyrektorzy mogą, ale nie muszą, być rezydentami podatkowymi Danii. Podobnie jest z właścicielami spółki – może być jeden właściciel lub wielu.

Jak zarejestrować spółkę ApS w Danii?

Anpartsselskab należy zarejestrować w Duńskim Urzędzie ds. Przedsiębiorstw – Erhvervsstyrelsen. Proces rejestracji tej spółki jest prosty i mniej kosztowny porównaniu z innymi formami prawnymi. Podczas rejestracji wymagane są dokumenty założycielskie (stiftelsesdokument), statut spółki (vedtægter) oraz kapitał zakładowy. Koszt rejestracji wynosi 670 DKK, natomiast szacunkowy koszt rejestracji przez kancelarię prawną to 3000 – 5000 DKK.

Do spełnienia formalności konieczne jest posiadanie kapitału zakładowego w wysokości 50 000 DKK. Budżet ten może zostać później wykorzystany na pokrycie kosztów firmy, wynagrodzeń oraz dywidend. Należy jednak pamiętać, że kapitał ten nie może zostać przelany na prywatne konto właściciela lub właścicieli, lecz musi być ulokowany na firmowym rachunku bankowym.

W ciągu 8 tygodni od założenia spółki ApS, należy zarejestrować ją również w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw.

Zalety prowadzenia spółki w Danii

W Danii formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa są jednymi z najmniej uciążliwych na świecie. Rejestracja firmy jest szybka i nie wiąże się z wysokimi kosztami administracyjnymi. Największymi zaletami spółki ApS w Danii są:

  • Wolny rynek i swobodna konkurencja: Brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.
  • Równe prawa dla firm zagranicznych: Firmy zagraniczne mają takie same uprawnienia i obowiązki jak duńskie przedsiębiorstwa.
  • Niski podatek dochodowy: Podatek dochodowy od firm wynosi 28%, co jest niską stawką w porównaniu do innych krajów europejskich.
  • Niskie obciążenia socjalne: Obciążenia pracodawców na ubezpieczenia socjalne i zdrowotne wynoszą tylko 1% funduszu płac, co jest jednym z najniższych wskaźników w krajach OECD.
  • Proste formalności: Rejestracja firmy jest szybka i wiąże się z minimalnymi kosztami administracyjnymi.
Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0