Rejestracja firmy jednoosobowej w Danii

OTWÓRZ DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWĄ:

• Kompleksowa, szybka rejestracja firmy.
• Doradztwo naszych specjalistów.
• Jesteśmy z Tobą od początku do końca procesu rejestracji firmy.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA

Firma jednoosobowa jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której właściciel ponosi osobistą i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Oznacza to, że właściciel jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania firmy zarówno biznesowe jak i podatkowe. W razie problemów z wypłacalnością firmy właściciel odpowiada swoim majątkiem osobistym za jej zobowiązania, m.in. dom, samochód.

Jeżeli zdecydowałeś się na założenie takiej formy działalności, pomożemy Ci w tym.
Zadbamy o to, aby wszelkie formalności z tym związane były w jak najlepszym porządku i abyś otrzymał numer CVR dla Twojej firmy.
Zlecając nam założenie firmy możesz być pewien, że rejestracja zostanie przeprowadzona prawidłowo, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na swoich klientach i biznesie.
Otwórz Działalność Jednoosobową (PMV/EVS)

Załóż swój jednoosobowy biznes z nami, będziesz miał pewność, że unikniesz problemów prawnych ze swoim start-upem.

Otrzymasz:

Doradztwo.
Rejestracja firmy jednoosobowej.
Rejestracja do VAT.

Wymagania dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej:

• Liczba właścicieli: Tylko jeden właściciel.
• Odpowiedzialność: osobista i nieograniczona.
• Kapitał: Nie ma wymogu kapitału początkowego.
• Księgowość: nie ma konieczności publikacji danych księgowych.
• Kierownictwo: Nie jest konieczne posiadanie zarządu ani rady dyrektorów.

PODATEK od zysków w firmie
Firmy prywatne muszą płacić podatek od swoich zysków, czyli podatek od kwoty jaka pozostaje po odliczeniu wydatków od przychodów. Działalność jednoosobowa opodatkowana jest w taki sam sposób, jak wynagrodzenie zwykłego pracownika.

Dlatego  musi poinformować duński urząd skarbowy o przewidywanym zysku lub stracie, wypełniając z wyprzedzeniem oświadczenie o oczekiwanych dochodach (forskudsopgørelse) – tak jak robią to co roku zwykli pracownicy.

Ważne jest, aby aktualizować dane dotyczące oczekiwanego dochodu tak aby wpłacone co miesiąc zaliczki na podatek dochodowy były jak najbardziej zbliżone do kwoty ostatecznie wyliczonego rocznego podatku dochodowego. Chodzi o to aby uniknąć na koniec roku nieoczekiwanie dużego zobowiązania podatkowego.

Masz wątpliwości, czy rozpocząć swoją działalność jako małą własną działalność (PMV), czy działalność jednoosobowa (EVS)?

Z grubsza rzecz biorąc, zależy to od tego, czy przewidujesz obrót powyżej 50 000 DKK rocznie.

– W PMV nie możesz mieć większego przychodu niż 50 000 DKK rocznie, nie możesz zarejestrować firmy do VAT, czy zatrudniać pracowników.

W momencie gdy okaże się, że przekroczysz tę kwotę przychodu, będziesz musiał  zmienić formę działalności na EVS, zgłaszając to do urzędu.

– W EVS możesz przekroczyć przychody 50 000 DKK i dopiero po przekroczeniu tej kwoty musisz zarejestrować firmę do VAT (możesz wcześniej jeśli uznasz to za korzystne dla swojej działalności).

To są główne różnice, które powinny determinować Twoją decyzję przy wyborze odpowiedniej dla siebie formy działalności.

Informacje o PMV Informacje o EVS
Jeden właściciel Jeden właściciel
Nie można zatrudniać pracowników Można zatrudniać pracowników
Przychód do 50 000 DKK w ciągu roku Nie ma ograniczeń co do przychodu
Osobista i nieograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania firmy Osobista i nieograniczona odpowiedzialność właściciela za zobowiązania firmy
Nie płaci VAT i innych opłat Po przekroczeniu przychodów 50 tys. DKK firma musi być zarejestrowana do VAT
Nie można eksportować/importować towarów/usług z poza EU Można eksportować/importować towarów/usługi z poza EU
Nie ma obowiązku wysyłania rocznego sprawozdania do Duńskiego Urzędu ds. Biznesu Nie ma obowiązku wysyłania rocznego sprawozdania do Duńskiego Urzędu ds. Biznesu
Wymagane jest księgowanie przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatkowych Wymagane jest księgowanie przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatkowych
Rejestrację trzeba odnawiać po trzech latach Nie trzeba odnawiać rejestracji
Do rejestracji działalności wymagany jest duński numer CPR Do rejestracji działalności wymagany jest duński numer CPR
Nie wymagany kapitał początkowy Nie wymagany kapitał początkowy
Jedna osoba może mieć jeden PMV Jedna osoba może mieć jeden EVS
Jaką formę działalności wybrać: Jednoosobową Działalność Gospodarczą, czy ApS?

Istnieje duża różnica między założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (PMV, EVS) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS).

Po pierwsze, PMV i EVS to firma jednoosobowa, podczas gdy ApS to spółka. Oznacza to, że właściciel jednoosobowej działalności ponosi osobiście całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, podczas gdy właściciel ApS ponosi odpowiedzialność w ograniczonym zakresie tj. tylko do wysokości wpłaconego kapitału.
Dzięki temu w ApS istnieje znacznie większe bezpieczeństwo finansowe właściciela niż w EVS. Zaletą EVS zamiast ApS jest to, że łatwiej jest zarządzać samemu firmą.
Jest kilka wymogów dotyczących zakładania i prowadzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, m.in. przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń rocznych. Ponadto wymagane jest, przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpłata kapitału własnego w wysokości minimum 40 000 DKK.
To właśnie wymóg kapitału na rozpoczęcie działalności jest tym, co często zniechęca przedsiębiorców do rozpoczęcia tego rodzaju działalności.
Wiele osób decyduje się na rozpoczęcie EVS i w trakcie działalności oszczędza kapitał, aby móc przekształcić swój jednoosobowy biznes w ApS. W ten sposób można uzyskać ograniczoną odpowiedzialność w długim okresie, co zapewnia właścicielowi bezpieczeństwo finansowe. Dzieje się tak dlatego, że właściciel w spółce z o.o. odpowiada tylko kwotą, którą wnosi do firmy. Zatem majątek osobisty, m.in. dom i samochód, zabezpieczone są na wypadek upadłości lub dużych roszczeń. Ponadto można utworzyć korzystną strukturę firmy ze spółką holdingową.
Typowe pytania
Czy mogę prowadzić własny biznes będąc na zasiłku?

Jeśli otrzymujesz świadczenia pieniężne od gminy, nie możesz założyć własnej firmy. Dotyczy to również osób bezrobotnych otrzymujących zasiek dla bezrobotnych. Dzieje się tak, ponieważ kasa bezrobotnych i gmina wymagają, abyś w czasie pobierania świadczeń był gotowy do podjęcia pracy.

Czy jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek potrzebuję ubezpieczenia?

Jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie jesteś objęty prywatnym ubezpieczeniem. Dlatego dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, czy istnieje polisa ubezpieczeniowa lub dwie, które należy wykupić, aby ubezpieczyć siebie lub swój dobytek, np. komputer lub telefon. Ponadto powinieneś sprawdzić, czy są jakieś ustawowe ubezpieczenia, które musisz wykupić. To zależy od tego, czym zajmuje się firma.

Co podlega odliczeniu?

Istnieją różne odliczenia dla firm jednoosobowych, z których właściciel może skorzystać. Są to poniesione wydatki na działalność firmy, które pozwalają na jej funkcjonowanie. Wydatki, takie muszą być udokumentowane. Możesz na przykład uzyskać odliczenie za zakup mebli do biura, wydatki na księgowych i prawników, lokal, prąd i ogrzewanie, a także wydatki na telefon, internet i ubezpieczenie.

Jakie są wymagania dotyczące nazwy firmy?

Nazwa firmy jednoosobowej musi wyraźnie różnić się od innych nazw firm. Nazwisko rodowe, nazwa firmy, nazwa fundacji, charakterystyczna nazwa nieruchomości, znak towarowy, charakterystyka przedsiębiorstwa itp. również nie mogą być używane. W przypadku zmiany działalności operacyjnej firmy konieczna jest zmiana nazwy. Ponadto EVS nie może zawierać oznaczenia spółki akcyjnej (A/S) czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS).

Czy potrzebuję konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Nie ma wymogu, aby jednoosobowa działalność posiadała konto firmowe.

Jednak dobrze jest posiadać oddzielnego konto bankowe dla firmy, aby rozdzielić finanse osobiste od biznesowych, co może ułatwić rozliczanie podatku VAT. Poza tym banki oraz Urząd Skarbowy zalecają posiadanie konta firmowego ze względu na walkę z „ praniem brudnych pieniędzy” i zwiększoną przejrzystość przelewów między przedsiębiorstwem a prywatną częścią właściciela firmy.

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobową działalność gospodarczą zamyka się na stronie internetowej Duńskiej Agencji do spraw Biznesu/Ehrvervsstyrelsen. Istnieje jednak szereg praktycznych aspektów, którymi należy się zająć. Trzeba między innymi sprawdzić, kiedy i w jaki sposób można rozwiązać zawarte z kontrahentami umowy, zamówienia, rozliczyć zobowiązania itp. Ponadto należy upewnić się, że nadal mamy dostęp do cyfrowej skrzynki pocztowej firmy, gdyż poprzez TastSelvErhverv obowiązkowe jest zgłoszenie i zapłacenie podatku do dnia zamknięcia firmy włącznie (jeśli firma jest zarejestrowana jako płatnik VAT, płace, akcyza itp.).

Nasza firma chętnie pomoże Ci w założeniu jednoosobowej działalności.
Potrzebujemy tylko twojej karty ubezpieczenia zdrowotnego i duńskiego ID, tzn. kopia paszportu lub prawa jazdy.