Rejestr właścicieli ApS

Rejestr właścicieli to spis osób posiadających udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), zawierający informacje o prawach głosu oraz klasach kapitału.

Rejestr właścicieli ApS

W rejestrze właścicieli muszą być uwzględnione:
– informacje o posiadanych udziałach w kapitale przez każdego właściciela,
– imię i nazwisko właściciela udziałów oraz ewentualnej hipoteki, miejsce zamieszkania i numer CVR, jeśli właścicielem jest spółka,
– datę nabycia udziałów oraz datę zastawu, jeśli udziały są zabezpieczone,
– wielkość udziałów kapitałowych,
– prawo do głosu z posiadanych udziałów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółka ma obowiązek utrzymywania aktualnego rejestru właścicieli. Właściciele udziałów oraz osoby zabezpieczające hipotekę mają obowiązek poinformować spółkę o zmianie własności lub zastawu w ciągu dwóch tygodni od daty takiej zmiany.

Chociaż nie ma wymogu, aby rejestr właścicieli zawierał informacje o wszystkich historycznych właścicielach, w praktyce jest to zalecane rozwiązanie zarówno dla spółki, jak i dla jej właścicieli.

Nie ma konieczności prowadzenia fizycznego rejestru właścicieli, dlatego też z łatwością można przechowywać rejestr w formie elektronicznej, na przykład w formacie dokumentu Word lub PDF. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rejestr właścicieli musi być dostępny dla wszystkich posiadaczy udziałów kapitałowych.