RAPORT KASOWY W DANII

Raport kasowy służy do rejestrowania ilości pieniędzy wpływających i wypływających z kasy w ciągu dnia, zgodnie z wymaganiami prawa danego kraju. Jeśli przedsiębiorca przyjmuje płatności gotówkowe od klientów, musi sporządzić taki raport. Warto jednak zauważyć, że raport kasowy nie jest tożsamy z wydrukowanym raportem z kasy fiskalnej. Choć można prowadzić księgowość bez raportów kasowych, to w przypadku kontroli podatkowej konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących dziennych raportów kasowych mogą być bardzo poważne.

Raport kasowy – krok po kroku

1. Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich paragonów z płatnościami gotówkowymi od klientów lub płatnościami gotówkowymi dla dostawców w ciągu dnia.
2. Należy wybrać szablon raportu kasowego, który pomoże w dokładnym określeniu sumy pieniędzy na początku i na końcu dnia.
3. W pozycji „gotówka na początek dnia” trzeba zanotować sumę z początku dnia.
4. Na koniec dnia, trzeba obliczyć sumę sprzedaży gotówkowej i wpisać ją w kolumnie „przychód”. Jeśli sprzedaż jest połączeniem płatności kartą i gotówki, należy uwzględnić ją również w kolumnie „przychód”. W raporcie kasowym znajdują się także kolumny dla innych środków płatniczych, takich jak zasilenie kasy prywatnymi pieniędzmi.
5. Należy wyróżnić sprzedaż kartą kredytową i skorygować saldo gotówki w odpowiedniej kolumnie. W przypadku określenia kwoty ze sprzedaży kartą przekazanej do banku, trzeba dodać tę kwotę do kolumny „wychodzące”, aby zbilansować sumę gotówki.
6. Kolejnym krokiem jest wypisanie wszystkich wydatków gotówkowych w ciągu danego dnia. Jeśli w ciągu dnia trzeba było dokupić brakujące produkty, paragon za zakupy opłacone gotówką należy umieścić w raporcie kasowym.
7. Po wyszczególnieniu wszystkich wydatków gotówkowych w kolumnie „wychodzące”, należy obliczyć kwotę na koniec dnia. Trzeba otworzyć kasę i policzyć pieniądze, po czym zapisać sumę w arkuszu kalkulacyjnym lub kartce, notując ilość banknotów i monet o danym nominale. W przypadku różnicy kasowej, trzeba ją odnotować w raporcie kasowym na następny dzień i wpisać jej wartość w odpowiedniej kolumnie. Należy także dodać lub wyjąć potrzebną kwotę z kasy, aby zbilansować sumę gotówki. Następnego dnia rano, w rubryce „stan gotówki rano” pojawi się wartość gotówki z poprzedniego dnia, a w pierwszej linii w rubryce „różnice kasowe z wczoraj” w kolumnie „przychodzące” pojawi się wartość różnicy kasowej z poprzedniego dnia.

Zgodnie z przepisami prawa w Danii, przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania raportów kasowych. Większość przedsiębiorców codziennie wypełnia takie raporty, ale w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej, można wybrać inny okres czasu na ich sporządzanie.