Raport kasowy w Danii

Raport kasowy ma na celu udokumentowanie, ile pieniędzy wpłynęło i wypłynęło z kasy w ciągu dnia. W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzyma od klienta płatność gotówką, ma obowiązek taki raport sporządzić, ponieważ wymaga tego duńskie prawo. Należy pamiętać, że raport kasowy, to nie to samo, co wydrukowany raport z kasy fiskalnej. Można dokonać księgowania bez tych raportów, ale w przypadku kontroli z urzędu podatkowego konsekwencje prawne za niewypełnienie dziennych raportów kasowych mogą być bardzo poważne.

Raport kasowy – krok po kroku

1. Po pierwsze trzeba zebrać wszystkie paragony z całego dnia, które dotyczą płatności gotówkowych od klientów bądź płatności gotówkowych dla dostawców.
2. Należy wybrać szablon raportu kasowego, dzięki któremu będzie można dokładnie określi sumę pieniędzy na początku i na końcu dnia.
3. W pozycji „gotówka na początek dnia” należy odnotować sumę z początku dnia.
4. Natomiast na koniec dnia trzeba obliczyć sprzedaż gotówkową w ciągu dnia i wpisać kwotę w kolumnie „przychód”. Należy uwzględnić sprzedaż kartą kredytową wraz ze sprzedażą gotówkową w kolumnie „przychód” w przypadku, gdy sprzedaż jest połączeniem płatności przy użyciu karty i gotówki (w tej samej kolumnie trzeba też zawrzeć inne środki pieniężne, takie jak zasilenie kasy prywatnymi pieniędzmi).
5. Należy wyróżnić sprzedaż kartą kredytową. Saldo gotówki zostanie skorygowane w następnym wierszu, w przypadku określenia kwoty ze sprzedaży kartą przekazanej do banku, wtedy trzeba dodać tę kwotę do kolumny „wychodzące”, aby zbilansować sumę gotówki. W szablonie raportu kasowego znajdują się osobne kolumny dla banku i gotówki.
6. Kolejnym krokiem będzie wypisanie wszystkich wydatków gotówkowych w ciągu danego dnia roboczego. W przypadku, gdy w ciągu dnia trzeba było dokupić w markecie brakujące produkty, trzeba umieścić paragon w raporcie kasowym za zakupy opłacone gotówką (nie dot. płatności kartą).
7. Po wyszczególnieniu wszystkich wydatków gotówkowych w kolumnie „wychodzące” należy obliczyć kwotę na koniec dnia. Trzeba otworzyć kasę i policzyć pieniądze, po czym zapisać sumę w arkuszu kalkulacyjnym lub kartce, notując ilość banknotów i monet o danym nominale. Jeśli wystąpi różnica kasowa, np. raport kasowy wynosi 2.300 DKK, a jest 2.310 DKK, bo klient zapłacił za dużo lub za mało, to liczenie gotówki ją wykaże. W przypadku różnicy kasowej, w pierwszej linii jutrzejszego raportu kasowego należy wpisać „różnica kasowa z wczoraj”, a w rubryce przychodzącej kasy kwotę 10 DKK, różnicę ujemną trzeba wpisać w rubryce „wychodzące”. Następnie należy dodać 10 DKK do kasy lub wyjąć z kasy 10 DKK w przypadku różnicy ujemnej. Następnego dnia rano, po otwarciu raportu kasowego, w rubryce „stan gotówki rano” pojawi się kwota 2.300 DKK, a w pierwszej linijce w rubryce „różnice kasowe z wczoraj” w kolumnie „przychodzące” pojawi się 10 DKK, czyli na początku dnia kwota w kasie wyniesie 2.310 DKK w kasie.

Zgodnie z duńskim prawem sporządzanie raportów kasowych jest obowiązkowe i większość przedsiębiorców robi to codziennie, jednak w zależności od formy prawnej działalności gospodarczej można wybrać inny okres.