PRZESYŁANIE FAKTUR DO ZAKSIĘGOWANIA W DANII

Istnieje kilka sposobów przesyłania faktur do zaksięgowania, a najprostszym z nich jest skanowanie faktur i przesyłanie ich bezpośrednio do systemu księgowego za pomocą odpowiedniej aplikacji lub wysyłając je bezpośrednio do systemu księgowego. Mimo to warto znać także inne możliwości przesyłania faktur.

Istnieje kilka innych sposobów przesyłania faktur do systemu księgowego. Jednym z nich jest pobranie dedykowanej aplikacji na telefon, takiej jak Billy’s Billing, e-conomic lub Dinero, która umożliwia robienie zdjęć faktur i przesyłanie ich bezpośrednio do systemu księgowego. Za pomocą aplikacji e-conomic faktury można również przesyłać pocztą elektroniczną do systemu księgowego za pomocą specjalnego adresu e-mail. Przedsiębiorca może także wysyłać faktury pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także zapisywać je w folderze Dropbox i udostępniać je księgowemu lub dostarczać osobiście.

Faktury do zaksięgowania powinno się przesyłać co miesiąc, jednak w przypadku małych przedsiębiorstw może być co kwartał. Duński przedsiębiorstwa powinien dostarczyć swojemu księgowemu takie dokumenty, jak:
1. Przesłanie wszystkich faktur od dostawców
2. W przypadku sprzedaży za pomocą systemu księgowego nie ma obowiązku przesyłania faktur sprzedaży, ale jeśli sprzedaż jest fakturowana w Excelu lub Wordzie, faktura musi być przesłana w formacie PDF.
3. Sporządzenie i wysłanie raportu kasowego dla przedsiębiorców, którzy otrzymują płatności gotówkowe i codziennie sporządzają raport dzienny, np. w restauracji lub sklepie.
4. Przedsiębiorca musi dostarczyć rachunki za mniejsze zakupy, a w przypadku braku faktury, warto płacić firmową kartą kredytową. W przypadku mniejszych zakupów do 700 koron duńskich akceptowane są paragony.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć wyciąg bankowy, który pokazuje wszystkie płatności.