Przesyłanie faktur do zaksięgowania w Danii

Spośród kilku sposobów przesyłania faktur do zaksięgowania najprostszym z nich jest skanowanie faktur i przesyłanie ich bezpośrednio do systemu księgowego za pomocą aplikacji lub wysyłając je bezpośrednio do systemu księgowego, jednak warto poznać także inne możliwości.

Jedną z możliwości jest pobranie na telefon dedykowanej do przesyłania faktur aplikacji na telefon (np. Billy’s Billing, e-conomic, Dinero), dzięki której przedsiębiorca może zrobić zdjęcie konkretnej faktury, a następnie przesłać ją prosto do systemu księgowego. Poprzez aplikację e-conomic można przesyłać faktury pocztą, przy użyciu specjalnego adresu e-mail, do systemu księgowego.Przedsiębiorca może również wysyłać faktury zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną. Innym sposobem może być zapisanie faktur w folderze Dropbox i udostępnienie księgowemu bądź dostarczenie faktur osobiście.

Faktury do zaksięgowania powinno się przesyłać co miesiąc, jednak w przypadku małych przedsiębiorstw może być co kwartał. Duński przedsiębiorstwa powinien dostarczyć swojemu księgowemu takie dokumenty, jak:
1. Faktury dostawców – należy przesłać wszystkie wystawione na firmę faktury od dostawców.
2. Faktury sprzedaży –faktur sprzedaży wystawionych za pomocą systemu księgowego (np. e-conomic) nie ma obowiązku przesyłać do księgowego, ponieważ ma on już do nich dostęp. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie fakturuje sprzedaży w systemie księgowym, powinien w formacie PDF przestać fakturę sprzedaży do księgowego(aby księgowy mógł ręcznie zaksięgować faktury sprzedaży wystawione w Excelu i Wordzie,należy je wcześniej zapisać w formacie PDF).
3. Przedsiębiorcy, którzy prowadząc np. restaurację czy sklep, otrzymują od swoich klientów płatności gotówkowe i codziennie sporządzają raport dzienny, też mają obowiązek wykonać i wysłać raport kasowy.
4. Rachunki za mniejsze zakupy – przedsiębiorca ma również obowiązek dostarczyć wszelkie rachunki za mniejsze zakupy zrobione np. w sklepie. Jeśli sumy za zakupy nie są duże duński urząd podatkowy akceptuje paragony (do 700 koron duńskich). Warto pamiętać, że wg prawa należy brać faktury na wszelkie firmowe koszty (jeśli nie jest to możliwe, to warto płacić za zakupy firmową kartą kredytową).
5. Wyciąg bankowy – przedsiębiorca ma również obowiązek okazać wyciąg bankowy ukazujący wszystkie płatności.