PROTOKÓŁ Z COROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DANII

W Danii, dyrektorzy lub udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, takich jak IVS, A/S, ApS, muszą zatwierdzić roczne sprawozdanie spółki na corocznym walnym zgromadzeniu.

1. Co należy wiedzieć o sporządzaniu protokołu z corocznego walnego zgromadzenia?
2. Co roku w Danii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak IVS, A/S, ApS, mają obowiązek zwołać coroczne walne zgromadzenie, zwane „ordinær generalforsamling”.
3. Jeśli spółka ma zarząd, członkowie zarządu także uczestniczą w spotkaniu.
4. Raport roczny musi zostać złożony w urzędzie ds. działalności gospodarczej na VIRK w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
5. Przed złożeniem raportu rocznego w urzędzie gospodarczym, musi zostać on zatwierdzony na corocznym walnym zgromadzeniu.

Prot z cor. w zgr - inf co zaw

Prot. z cor. - jeśli sp nie ma rn

Poza tym każda duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zbiór statutów, które zostały sporządzone w momencie założenia spółki (vedtægter), który zwierają szczegółowy opis tego, co należy omówić na corocznym walnym zgromadzeniu.Po zebraniu należy przygotować protokół podsumowujący (generalforsamling protokoll lat)

Należy pamiętać, aby protokół sporządzony z walnego zgromadzenia zawierał te same tematy, które zawiera umowa duńskiej spółki.