PROTOKÓŁ Z COROCZNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W DANII

W Danii, dyrektorzy lub udziałowcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, takich jak IVS, A/S, ApS, muszą zatwierdzić roczne sprawozdanie spółki na corocznym walnym zgromadzeniu.

1. Co należy wiedzieć o sporządzaniu protokołu z corocznego walnego zgromadzenia?
2. Co roku w Danii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak IVS, A/S, ApS, mają obowiązek zwołać coroczne walne zgromadzenie, zwane „ordinær generalforsamling”.
3. Jeśli spółka ma zarząd, członkowie zarządu także uczestniczą w spotkaniu.
4. Raport roczny musi zostać złożony w urzędzie ds. działalności gospodarczej na VIRK w ciągu 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
5. Przed złożeniem raportu rocznego w urzędzie gospodarczym, musi zostać on zatwierdzony na corocznym walnym zgromadzeniu.
6. Jeśli spółka ma zarząd, protokół z corocznego walnego zgromadzenia powinien zawierać takie informacje, jak: wybór przewodniczącego, sprawozdanie prezesa z przebiegu roku, omówienie absolutorium dla zarządu, propozycja podziału tantiem oraz wyniku członków spółki, pytania od akcjonariuszy bądź zarządu, przedstawienie sprawozdania rocznego do zatwierdzenia.
7. Jeśli spółka nie ma rady nadzorczej, a tylko minimum jednego dyrektora, to protokół z corocznego walnego zgromadzenia powinien zawierać takie informacje, jak: sprawozdanie dyrektora z przebiegu roku obrotowego, wybór przewodniczącego zgromadzenia, propozycja podziału wyniku, pytania od dyrektora lub akcjonariuszy, przedstawienie sprawozdania rocznego do zatwierdzenia.

Poza tym każda duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zbiór statutów, które zostały sporządzone w momencie założenia spółki (vedtægter), który zwierają szczegółowy opis tego, co należy omówić na corocznym walnym zgromadzeniu.Po zebraniu należy przygotować protokół podsumowujący (generalforsamling protokoll lat)

Należy pamiętać, aby protokół sporządzony z walnego zgromadzenia zawierał te same tematy, które zawiera umowa duńskiej spółki.