Podatek za pracowników w Danii

Właściciel duńskiej firmy, który chce zatrudnić pracownika, ma obowiązek przestawić mu kwotę brutto jego miesięcznej wypłaty. Wynagrodzenie brutto to kwota przed wszystkimi potrąceniami, takimi jak podatek od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie i podatek, który musi zapłacić pracownik, natomiast wynagrodzenie netto to kwota, która pozostała po tych potrąceniach.

W Danii wszelkie podatki należy opłacać do 10. dnia każdego miesiąca, dlatego też większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca. Czyli po otrzymaniu odcinka wypłaty, pracodawca płaci na koniec miesiąca swojemu pracownikowi wynagrodzenie netto, a 10. dnia następnego miesiąca wszelkie potrącenia od wynagrodzenia brutto. Podsumowując: pracodawca w ostatnim dniu miesiąca przelewa wynagrodzenie netto, a dziesięć dni później odprowadza do duńskiego fiskusa wszelkie potrącenia, np. podatek.

W Danii stawki procentowe podatków płaconych przez pracowników ustalane są co roku, gdyż duński system podatkowy jest progresywny, a co za tym idzie, wysokość podatków zależy tylko od wysokości indywidualnej sytuacji danego pracownika. Niektórzy pracownicy otrzymują co miesiąc ulgę podatkową (personfradrag), dzięki której nie mają obowiązku nie muszą opłacać podatku, jeśli ich wynagrodzenie nie przekroczy ustalonej kwoty, tylko opłacają podatek, który podali podczas wstępnej deklaracji podatkowej w Danii.

Duńskiego pracodawcę interesuje wyłącznie stawka podatku podana przez urząd podatkowy, natomiast pracownik, który uważa, że za jego wypłata netto jest za niska i zapłacił za duży podatek, powinien zgłosić swoje uwagi do duńskiego fiskusa, który sprawdzi, czy poprawnie wypełniono wstępną deklarację podatkową, czy pracodawca zgłosił poprawną kartę podatkową pracownika, czy też sam pracownik, który może wybrać między kartą podatkową A i B, dokonał błędnego wyboru, przez co zapłacił za wysoki podatek (duńska karta A pozwala na comiesięczne odliczenie od podatku, natomiast karta B nie ma takiej możliwości).