Podatek za pracowników w Danii

Pod za pr w d.  kwota br wyn - Pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto, które jest kwotą pozostałą po potrąceniach.

Wszystkie podatki w Danii trzeba opłacić do 10. dnia każdego miesiąca, dlatego większość pracodawców wypłaca wynagrodzenia swoim pracownikom w ostatnim dniu miesiąca. Pracodawca płaci na koniec miesiąca wynagrodzenie netto, a 10. dnia następnego miesiąca odprowadza do duńskiego fiskusa wszelkie potrącenia, np. podatek.

Stawki procentowe podatków płaconych przez pracowników w Danii są ustalane co roku, ponieważ system podatkowy w Danii jest progresywny, a zatem wysokość podatków zależy od indywidualnej sytuacji pracownika. Niektórzy pracownicy otrzymują ulgę podatkową co miesiąc, która pozwala im uniknąć opłacania podatku, jeśli ich wynagrodzenie nie przekroczy ustalonej kwoty.

Pracodawcę interesuje wyłącznie stawka podatku podana przez urząd podatkowy, natomiast pracownik, który uważa, że jego wypłata netto jest za niska i zapłacił za duży podatek, może zgłosić swoje uwagi do duńskiego fiskusa, który sprawdzi poprawność wstępnej deklaracji podatkowej, kartę podatkową pracownika lub wybór karty podatkowej przez pracownika.