Podatki w Danii

Podatki w Danii

Podatki w Danii są bardzo wysokie, ale jednocześnie progresywne, czyli wysokość progu podatkowego jest zależna od wysokości dochodów podmiotów prawnych i fizycznych. Od duńskich podatków można odliczyć m.in. składki emerytalne i ubezpieczeniowe, alimenty, koszty wyżywienia oraz transport z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, a duński Urząd Skarbowy (SKAT) ma 7 lat na to, aby skontrolować, czy dane wydatki są zgodne z prawdą.

Stawki procentowe duńskich podatków znacznie różnią się od siebie w zależności od tego, czy jesteś pracownikiem duńskiej firmy, właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prezesem spółki lub udziałowcem.

Co należy wiedzieć o podatkach w Danii?

 1. Stawki procentowe podatku dochodowego na rok 2019 wynoszą:
  1. 8% dla dochodów niższych niż 50 217 DKK,
  2. 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 DKK,
  3. 56,5% dla dochodów wyższych niż 558,043 DKK.
 1. Ustawy dotyczące duńskiego podatku dochodowego to:
  • Personskatteloven, czyli Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Skattekontrolloven, czyli Ustawa o kontroli podatkowej,
  • Kildeskatteloven, czyli Ustawa o podatku u źródła,
  • Ligningsloven, czyli Ustawa o ocenie podatkowej.
 1. Na duński podatek dochodowy składa się podatek stanowy, podatek miejski, składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag) oraz wkład w rynek pracy (arbejdmarkedsbidrag, czyli AM-bidrag).
 2. W Danii obowiązuje dobrowolny podatek kościelny wynoszący średnio 0,92%.
 3. Ruchomy podatek municypalny w Danii jest płacony do regionalnych samorządów i średnio wynosi 24,92%.
 4. W regionalnym Urzędzie Ceł i Podatków trzeba dokonać rejestracji za pośrednictwem Agencji Przedsiębiorstw i Handlu.
 5. Podatek od dochodu z akcji wynosi 27% (od 0 do 54 tys. DKK) lub 42% (ponad 54 tys. DKK).
 6. W przypadku założenia i prowadzenia spółki w Danii obowiązuje 22-procentowy podatek od osób prawnych – CIT, lecz gdy 12-miesięczne obroty firmy przekroczą 50 tys. koron duńskich, to zostaje ona płatnikiem 25-procentowego podatku VAT.
 7. Na eksportowane towary i usługi stawka VAT wynosi 0%, czyli nie nalicza się VAT-u przy ich sprzedaży, jednak odbiorca może odliczyć podatek VAT przy ich nabywaniu.
 8. Rok podatkowy w Danii to rok kalendarzowy, czyli opodatkowane są przychody za poprzedni rok kalendarzowy (lub inny, ale zawsze 12-miesięczny).
 9. Pracownicy duńskich firm są objęci pełnym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym (begrænset skattepligt), ten drugi dotyczy osób, które mają umowę na czas określony i duńskich pracowników, którzy mieszkają poza granicami Danii.
 10. Na obowiązkowe rozliczenie z duńskim Urzędem Skarbowym – SKAT, mamy 3 lata.
 11. W Danii w 2019 roku kwota wolna od podatku wynosiła 46 630 koron duńskich (osoby, których roczne duńskie dochody były niższy niż ta kwota, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego).
 12. W Danii zeznanie podatkowe należy złożyć przez stronę internetową do 6 miesięcy od zakończenie roku podatkowego (rok kalendarzowy lub inny, ale 12-miesięczny). Jeżeli rok podatkowy zakończy się między 1 lutego a 31 marca, to deklaracja podatkowa powinna zostać złożona do 1 sierpnia, a podatek opłacony 20 marca i 20 listopada.

Na duński system podatkowy składają się podatki bezpośrednie:

 • ➢ podatek kościelny(kirkeskat),
 • ➢ podatek miejski (kommuneskat),
 • ➢ składki emerytalne (ATM),
 • ➢ składki pracownicze,
 • ➢ składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag),
 • ➢ podatek gruntowy (od nieruchomości). Ejendomsværdiskat to duński, państwowy podatek od wartości nieruchomości, obejmujący nieruchomości niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Podatek ten mają obowiązek płacić wszyscy rezydenci Danii. Polacy, którzy są duńskimi rezydentami, muszą płacić ten podatek również za swoje nieruchomości, które znajdują się na terenie Polski (stawka 1% za rok – nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK; stawka 3% za rok – nieruchomości o wartości powyżej 3,04 mln DKK,
 • ➢ podatek od wartości nieruchomości, który został oszacowany podczas publicznej wyceny,
 • ➢ podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej do pracy na terenie Danii (według ustawy Nr 921 z 19 wrześnie 2012 roku, teraz ustawa Nr 117 z 29 stycznia 2016 roku, duńska firma zatrudniająca zagraniczną siłę roboczą ma obowiązek płacić do duńskiego Urzędu Skarbowego 38-procentowy podatek – netto 35,6%, zawierający 8-procentową składkę na duński fundusz zatrudnienia i 30-procentowy podatek od wynajmu siły roboczej),
 • ➢ podatek, który jest odliczany od źródła dochodu u osób fizycznych i prawnych,
 • ➢ podatek, który nie jest odliczany od źródła dochodu.

oraz podatki pośrednie:

 • ➢ cło,
 • ➢ podatki środowiskowe,
 • ➢ akcyza (punktafgift),
 • ➢ VAT (moms).

Duński system podatkowy jest dosyć skomplikowany, dlatego zanim założysz własną działalność gospodarczą w Danii lub zatrudnisz się w duńskiej firmie, warto jest zapoznać się z przepisami, stawkami, dokumentami oraz terminami dotyczącymi wszystkich podatków obowiązujących na terenie Królestwa Danii.

Podatki od strony firmy

Duńskie podatki obejmują wszystkich, którzy mieszkają i zarabiają w Danii, zarówno bezrobotnych otrzymujących świadczenia z a-kasse (arbejdsløshedskasse), emerytów, studentów korzystających z państwowych grantów, jak i osoby, które pracują poza granicami Danii, bądź mają zagraniczne przychody, oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy (jednoosobową działalność gospodarczą – Enkeltmandsvirksmhed, spółkę akcyjną Aktieselskab – A/S,spółkę jawną Interesselskab – I/S, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Anpartsselskab – ApS,spółkę komandytową Kommanditselskab – K/S,odział firmy zagranicznej Filial af udenlandsk selskab, przedstawicielstwo firmy zagranicznej Salgskontor czy stowarzyszenia spółdzielcze Andelsforening/Brugsforening). (sugeruję grafikę)

SKAT, czyli duński Urząd Skarbowy, uznaje przychody z prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia za przychody właściciela firmy, dlatego podatek od biznesu jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługują świadczenia emerytalne i zdrowotne takie jak osobom zatrudnionym w Danii.

Raz na pół roku lub raz na kwartał, przez stronę internetową SKAT-u, należy złożyć deklarację podatkową (podatek dochodowy oraz VAT). Zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się 20 marca (w tym terminie można wpłacić wyższą zaliczkę, żeby otrzymać zwrot podatku z odsetkami, które są wyższe niż w banku) oraz 20 listopada (w tym terminie oprocentowanie jest obniżone o 0,4, czyli odsetki są niższe niż w banku).

W przypadku założenia i prowadzenia spółki w Danii obowiązuje podatek od osób prawnych – 22-procentowy CIT. Jeśli roczne obroty duńskiego przedsiębiorstwa przekroczą 50 tys. koron duńskich, to zostaje ono płatnikiem 25-procentowego VAT-u.

Podatki od osób prawnych

Wszystkie duńskie przedsiębiorstwa – począwszy od stowarzyszeń i związków spółdzielczych do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz oddziałów firm zagranicznych, które mają swoją siedzibę na terenie Królestwa Danii – mają obowiązek rozliczać podatek dochodowy od swojego całkowitego dochodu (włączając dochód od nieruchomości i kapitału) do pół roku od zakończenia roku podatkowego.

Co warto wiedzieć o duńskim systemie podatkowym dotyczącym podmiotów prawnych?

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 22%.
 2. Firmy, które nie są rezydentami, rozliczają 22-procentowy podatek wyłącznie od zysków z Danii.
 3. 22-procentowemu opodatkowaniu podlegają również zyski kapitałowe, które zostają włączone do dochodu duńskiej firmy.
 4. Jeżeli duński akcjonariusz sprzeda akcje spółek, akcje grupy, nienotowane akcje portfelowe lub akcje spółek zależnych, to zysk kapitałowy z takiej sprzedaży nie jest opodatkowany.
 5. 22-procentowemu opodatkowaniu podlega cały zysk kapitałowy z notowanych akcji portfelowych.
 6. Jeżeli zagraniczny akcjonariusz sprzeda swoje duńskie akcje, to zysk kapitałowy z takiej sprzedaży nie podlega duńskiemu opodatkowaniu.
 7. Wszystkie duńskie firmy mają obowiązek opłacać podatki ekologiczne firmom, które zapewniają energię, a firmy te rozliczają się z duńskim Urzędem Skarbowym.
 8. Dochody z duńskiej siedziby firmy są rozliczane wraz z dochodami z filii zagranicznych (jednak dochody z zagranicznej filii duńskiej firmy mogą zostać zwolnione z płacenia podatków w Danii).

Podatek VAT

Duński podatek od wartości dodanej VAT (MOMS) jest jednolity i wynosi 25%. Dotyczy wszelkich towarów oraz usług poza usługami, które są zwolnione z obowiązku płacenia tego podatku, takimi jak:

 • usługi biur podróży,
 • usługi pogrzebowe,
 • świadczenia socjalne,
 • opieka medyczna,
 • operacje finansowe,
 • ubezpieczenia,
 • sztuka i kultura,
 • działalność charytatywna,
 • obrót nieruchomościami,
 • sport,
 • gry,
 • transport osób,
 • opłaty pocztowe.
Stawka VAT w wysokości 0% obejmuje wszelkie duńskie usługi i towary, które są eksportowane, jednak osoby, które nabywają dane usługi lub towary mogą sobie odliczyć ten podatek.

Co jeszcze należy wiedzieć o podatku VAT?

 1. Pod VAT podlegają wszystkie duńskie firmy, których roczne obroty są większe niż 50 tys. koron duńskich.
 2. Stawka podatku VAT to 25%.
 3. Duński podatek VAT w wysokości 25%, odnosi się do produktów rolnych, przemysłowych i prawie wszystkich usług.
 4. Wysokość podatku za usługi, takie jak: sprzedaż bądź wynajem nieruchomości (z dostawą energii, wody i gazu), opieka medyczna, edukacja, bankowość, transakcje ubezpieczeniowe i działalność kulturalna, wynosi 0%.
 5. Pracownicy z zagranicy, którzy są w Danii zatrudnieni na czas mieszczący się w przedziale od 3 miesięcy do 3 lat i ich minimalne zarobki wynoszą 47,5 tys. koron duńskich, podlegają pod 25-procentowy podatek liniowy, który jest powiększony o 9% składkę na duński rynek pracy.
 6. Jednolity, 25-procentowy podatek VAT, opłacają wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające w Danii usługi bądź towary. Jest to podatek od wartości dodanej, dodawany do ceny usług oraz towarów, które są sprzedawane przez spółkę.
 7. Właściciel przedsiębiorstwa w Danii ma 8 dni na jego zarejestrowanie jako płatnika VAT (przed rozpoczęciem dostaw towarów oraz świadczenia usług).
 8. Duńską działalność gospodarczą można zgłosić jako płatnika VAT przez stronę Rejestru Zagranicznych Dostawców (RUT, virk.dk).
 9. Procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie naliczamy na fakturze podatku, wpisujemy tylko wartość netto towaru lub usługi, i korzystamy z gotowej formuły np. Reversed charge, która oznacza, że nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT od usługi oraz wpisujemy CVR lub SE-nummer (numer rejestracyjny nabywcy).

Jakie usługi podlegają procedurze odwrotnego obciążenia w Danii?

 1. Numer SE(nadany przez SKAT)podaje polska spółka, która jest w Danii zarejestrowana jako płatnik podatku VAT (jeżeli nie jest zarejestrowana, to podaje tylko NIP).
 2. Jeśli właściciel duńskiej firmy jest jednocześnie pracodawcą, a co za tym idzie zatrudnia pracowników, to jest zobowiązany zarejestrować się w Danii jako pracodawca.
 3. Zagraniczni pracownicy (zarówno stali jak i sezonowi), których właściciel duńskiego przedsiębiorstwa ma zamiar zatrudnić, podlegają rozmaitym przepisom podatkowym, które są związane z ich pochodzeniem i tym, od kiedy mieszkają na terenie Królestwa Danii.
 4. Polskie spółki, nawet jeśli nie są płatnikami podatku VAT w Danii, mają prawo do zwrotu VAT-u od opodatkowanych duńskich kosztó
 5. Odbiorca usług w Danii ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT i opłacić ten podatek, nawet jeżeli świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT.

Podatek CIT

Duński, bezpośredni podatek CIT, to około 8% ze wszystkich podatków na terenie Danii, a podstawą do jego naliczania są dochody duńskich przedsiębiorstw, wraz z dochodami od kapitału.

Co warto wiedzieć o podatku CIT w Danii?

Podatek akcyzowy

Duński podatek akcyzowy (punktafgift) jest nakładany na towary zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (Dania wprowadziła też wiele swoich podatków akcyzowych) i obejmuje m.in.:

 • wyroby cukiernicze,
 • cygara, cygaretki i cygara hawajskie,
 • czekoladę,
 • tytoń do żucia, papierosy, tabakę oraz tytoń fajkowy,
 • bibułki papierosowe,
 • gaz płynny
 • energię elektryczną,
 • opony samochodowe,
 • gaz ziemny,
 • herbatę,
 • kawę,
 • alkohole,
 • wina, również owocowe,
 • piwo.

Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku normalizuje wymianę handlową między Unią Europejską a Polską, dzięki temu układowi powstała strefa wolnego handlu na towary przemysłowe (od 1999 roku), czyli obowiązują preferencyjne, jednakowe dla wszystkich krajów UE, stawki celne wynoszące zazwyczaj 0% (poza artykułami rolnymi, przetworzonymi rolnymi i spożywczymi), aby zastosować stawkę preferencyjną należy przedstawić duńskim celnikom EUR1 (świadectwa pochodzenia produktów).

Cło oblicza się od wartości celnej towaru, czyli od ceny na fakturze, która została powiększona o koszty ubezpieczenia i transportu.

Zróżnicowana wysokość akcyzy obejmuje:

 • lody,
 • kawę,
 • kasety wideo,
 • wyroby tytoniowe,
 • wyroby spirytusowe,
 • wyroby czekoladowe,
 • żarówki,
 • piwo,
 • wino,
 • herbatę,
 • samochody,
 • paliwa,
 • opakowania jednorazowe.

Kwota wolna od podatku

W Danii w 2019 roku kwota wolna od podatku wynosiła 46 630 koron duńskich. Osoby, których roczne duńskie dochody za 2019 rok były niższe niż ta kwota, zostały zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

Duńskie progi podatkowe

Wysokość progów podatkowych w Danii.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania chroni obywateli przed podwójnym opodatkowaniem. Dzięki dwustronnym umowom podatkowym między Danią i innymi krajami, podatki uiszczone w państwie zatrudnienia zostaną odliczone od podatków, które należy uiścić w państwie zameldowania czy zamieszkania, lub dochód, który został uzyskany w kraju zatrudnienia, będzie opodatkowany tylko raz (w kraju, z którego pochodzi ten dochód), a zwolniony z podatku w kraju zameldowania czy zamieszkania (obywatele są zobowiązani do zapłacenia podatku z państwa, w którym stawka podatku jest wyższa).

Konwencja (zobacz pełną treść konwencji)

Obywatel Unii Europejskiej pracujący w Danii

Z uwagi na swobodny przepływ pracy w krajach Unii Europejskiej, nie trzeba spełniać specjalnych wymagań, aby otrzymać pozwolenie na pracę w Danii. Wymagana jest jednak rejestracja w lokalnych organach ubezpieczenia społecznego i organach podatkowych.

Konsultant Peter z Niemiec znajduje ciekawą posadę u duńskiego klienta końcowego przez Right People Group i aplikuje do wzięcia udziału w projekcie. Dostaje pracę i 6 miesięczny projekt, wymagający pracy na pełen etat w Danii. Ustalone zostało, że konsultant Peter będzie opłacany godzinowo / dziennie, a jego kwalifikacje zostały potwierdzone przez klienta końcowego. Konsultant Peter będzie pracował zgodnie z warunkami ustalonymi z Right People Group i klientem końcowym na miejscu w Danii.

Niemiecki konsultant Peter musi teraz od pierwszego dnia pracy płacić duńskie podatki – zgodnie z Międzynarodowym zatrudnianiem pracowników. Jeśli zatrzyma wszystkie swoje interesy w kraju rodzinnym (takie jak miejsce rezydencji, rodzinę, interesy ekonomiczne itd.), a będzie tylko pracował w Danii, będzie tylko podlegał ograniczonej odpowiedzialności podatkowej w Danii.

Podatki od strony pracownika

Na terenie Królestwa Danii obowiązuje podatek dochodowy składający się z 3 progów (podstawowego, średniego oraz najwyższego). Osoby fizyczne opłacają liniowy podatek dochodowy (na rzecz gminy), który wynosi 32,6%, oraz progresywny podatek, który wynosi 5,64% (dochody większe niż 42 tys. koron duńskich powiększonych o dochody od kapitału) oraz 15% (dochody większe niż 42 tys. 100 koron duńskich powiększonych o dochody od kapitału), płacony na rzecz skarbu państwa. Podatkiem progresywnym opodatkowane są dochody z pracy i dochody kapitałowe, ale obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

W Danii osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat (i młodsze uzyskujące dochód) muszą składać, na koniec każdego roku podatkowego, zeznanie podatkowe – najpóźniej do 1 lipca, chyba że podatnik złoży wniosek o przesunięcie danego terminu. Jeśli osoby fizyczne nie mają dochodu bądź mają dochody z tytułu działalności zarobkowej tylko na terenie Danii, to powinny złożyć, na koniec roku podatkowego, zeznanie podatkowe, w formie uproszczonej – najpóźniej do 1 maja. Osoby, które są w związku małżeńskim mają obowiązek rozliczać podatek dochodowy oddzielnie.

Podatek dochodowy

W Danii podatek dochodowy obowiązuje od roku 1903, został on podzielony na państwowy, progresywny podatek dochodowy oraz na liniowy, lokalny podatek dochodowy.

W 2019 roku duńskie stawki procentowe podatku dochodowego to:

 1. 8% dla dochodów niższych niż 50 217 koron duńskich.
 2. 39,2% dla dochodów od 50 217 DKK do 558,043 koron duńskich.
 3. 56,5% dla dochodów wyższych niż 558,043 koron duńskich.

Na terenie Danii obowiązuje również podatek kościelny, który jest dobrowolny i wynosi średnio 0,92% (stawki tego kirkestat mogą różnić się od 1% do 2%, w zależności od gminy) oraz ruchomy podatek municypalny(kommuneskat, średnio 24,84%), który jest płacony regionalnym samorządom.

Kwota wolna od podatku jest ustalana w Danii co roku (w 2019 roku wynosiła 10,10% od wynagrodzenia brutto).

Duński podatnik ma obowiązek dokonać rejestracji w regionalnym Urzędzie Ceł i Podatków za pośrednictwem Agencji Przedsiębiorstw i Handlu (Danish Commerce and Companies Agency).

Co można odliczyć od duńskiego podatku dochodowego?

Jeżeli pracujesz w duńskiej firmie, to masz prawo do wielu ulg podatkowych, z których możesz skorzystać podczas rocznego rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym.

Poniżej została przedstawiona lista duńskich ulg podatkowych oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania danej ulgi:

 1. Ulga podatkowa z tytułu zakwaterowania (ustalana co roku przez SKAT, w 2018 roku wynosiła 214 koron duńskich za 1 dzień), z której mogą skorzystać tymczasowi pracownicy duńskich firm po okazaniu umowy najmu lokalu oraz rachunków za zakwaterowanie czy też wyciągów bankowych potwierdzających opłaty za media i czynsz. Jeśli pracodawca potrącał jakiś procent kosztów z wypłaty pracownika, to należy przedstawić również paski płacowe za dany okres.
 2. Ulga podatkowa z tytułu dojazdu do pracy (związana z pokonywaną odległością oraz ilością dojazdów i ustalana co roku przez SKAT), z której mogą skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm, których droga z miejsca zamieszkania do miejsca pracy wynosi w obie strony ponad 24 km (nawet dojazd z Polski do pracy na terenie Danii), niezależnie od rodzaju transportu. Aby skorzystać z tej ulgi, należy przedstawić, w zależności od rodzaju środka transportu, rachunki za paliwo, bilety duńskiej komunikacji miejskiej, bilety lotnicze, bilety autokarowe, bilety z bramek autostradowych czy bilety za prom. W 2018 roku ulga ta wynosiła 1,94 koron duńskich za 1 km, przy odległości od 25 km do 120 km w obie strony, a przy odległości powyżej 120 km w obie strony 0,97 koron duńskich za 1 km.
 3. Ulga podatkowa z tytułu przekraczania mostów, z której mogą skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm, którzy muszą przekroczyć płatny most, aby dojechać do miejsca pracy (w zależności od mostu i środka transportu).
 4. Ulga podatkowa z tytułu wyżywienia (ustalana co roku przez SKAT, w 2018 roku wynosiła 498 koron duńskich za 1 dzień), z której mogą skorzystać wszyscy tymczasowi pracownicy duńskich firm.
 5. Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, jest przeznaczona dla pracowników duńskich firm posiadających dany kredyt oraz których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii (osoby w związku małżeńskim mają obowiązek uwzględnić również dochody współmałżonka). Aby skorzystać z tej ulgi, musisz przedstawić w rocznym rozliczeniu, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński bądź angielski, zaświadczenie (zawierające dane kredytobiorcy, wysokość opłaconych odsetek, typ kredytu oraz nazwę banku) z banku, które pokazuje wysokość uiszczonych odsetek w danym roku podatkowym. W przypadku kredytu hipotecznego należy również odliczyć 1% wartości nieruchomości, co niekoniecznie się opł
 6. Ulga podatkowa Cross border (osoba przekraczająca granicę) jest przeznaczona dla pracowników duńskich firm, których minimum 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to musisz zawrzeć dochody współmałżonka we wspólnym rocznym rozliczeniu podatkowym (jednak krajowe dochody współmałżonka nie mogą być wyższe niż 42 tys. duńskich koron). Aby skorzystać z tej ulgi musisz przedstawić przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język duński bądź angielski akt ślubu (może być akt ślubu na druku unijnym) oraz zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach twoich i współmałżonka, które również muszą być przetłumaczone na język duński bądź angielski przez tłumacza przysięgłego.
 7. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, z której mogą skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm, którzy mogą poświadczyć, że prowadzą również gospodarstwo domowe w swoim miejscu zameldowania. Aby skorzystać z tej ulgi musisz przedstawić przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język duński bądź angielski akt ślubu (może być akt ślubu na druku unijnym) oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta o tym samym miejscu zameldowania ze swoim współmałżonkiem, które również musi być przetłumaczone na język duński bądź angielski przez tłumacza przysięgłego.

Dania – zwrot podatku

W Danii wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące zarówno pracowników duńskich firm jak i właścicieli duńskich przedsiębiorstw, związane z deklaracjami podatkowymi, dokumentami i terminami, najlepiej załatwiać online, przez stronę duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT, www.skat.dk).

Aby rozliczyć podatek przez internet, należy wcześniej zamówić specjalny kod – TastSelv-kode (www.tastselv.skat.dk), składający się z 8 cyfr, będący jednocześnie hasłem do systemu. Indywidualny kod TastSelv-kode (lub NemID)zapewnia dostęp do własnych informacji podatkowych.

Folkeregistret, czyli duńskie Biuro Obsługi Obywateli (bądź Biura Obsługi Obcokrajowców znajdujące się w Odessie, Kopenhadze, Aarhus oraz Aalborgu), jest odpowiedzialne za wydawanie duńskim pracownikom czy przedsiębiorcom numeru identyfikacji podatkowej – Central Person Register (CPR), dzięki któremu mamy prawo do karty ubezpieczenia zdrowotnego, która gwarantuje nam darmową opiekę lekarską. Do uzyskania CPR potrzebny jest dowód tożsamości, umowa najmu oraz umowa o pracę.

Dokumenty i terminy

Jakie dokumenty związane są z podatkami w Danii?

FAQ

 1. Jak w Danii ustalić rezydencję podatkową?
 2. Według duńskiego prawa obowiązek podatkowy duńskich przedsiębiorców i pracowników, łączy się z rezydencją podatkową. Osoby, które przebywają na terenie Danii dłużej niż 6 miesięcy bądź osoby, które postanowiły osiedlić się na stałe na terenie Danii, zostaną uznane za duńskich rezydentów podatkowych i mają obowiązek płacić podatki od swojego dochodu, uzyskanego na terenie Danii i poza granicami tego państwa, właśnie w Danii.

 1. Komu należy się pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii?
 2. Pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii należy się wszystkim osobom, których roczny dochód nie był wyższy niż 42.900 koron duńskich.

 1. Kiedy upływa termin składania deklaracji podatkowej w Danii?
 2. Termin składania deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT-u) mija 1 maja (bądź 1 lipca).

 1. Czy rozliczenie z duńskim Urzędem Skarbowym jest obowiązkowe?
 2. Tak, każdy duński pracownik ma obowiązek rocznego rozliczenia się ze SKAT-em, ponieważ za brak rozliczenia grozi kara w wysokości ok. 5 tys. koron duńskich.

 1. Co to jest NemKonto?
 2. NemKonto jest to pracowniczy rachunek bankowy, na który przelewany jest zwrot podatku ze SKAT-u oraz wypłata za pracę.

 1. Ile mam czasu na złożenie zeznania podatkowego i korekty zeznania podatkowego w Danii?
 2. W Danii zeznanie podatkowe i korektę zeznania podatkowego lub odwołanie możemy złożyć do 3 lat i 4 miesięcy wstecz.

 1. Kto ma ograniczony obowiązek podatkowy?
 2. Ograniczony obowiązek podatkowy mają wszystkie osoby, które pracują na terenie Danii, ale nie są tam zameldowane. Wtedy opodatkowane zostają tylko te dochody, które zostały uzyskane wyłącznie na terenie Danii.

 1. Co to jest Personfradrag?
 2. Personfradrag to osobista ulga podatkowa, do której mają prawo duńscy rezydenci, którzy przepracowali na terenie Danii 12 miesięcy.

 1. Co to jest NemID i Tastselv?
 2. NemID i Tastselv to specjalne kody, które podatnik może zamówić przez stronę internetową www.skat.dk, a które są potrzebne przy składaniu deklaracji podatkowej w Danii.

 1. Co to jest ejendomsværdiskat?
 2. Ejendomsværdiskat to duński, państwowy podatek od wartości nieruchomości, obejmujący nieruchomości niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Podatek ten mają obowiązek płacić wszyscy rezydenci Danii. Polacy, którzy są duńskimi rezydentami, muszą płacić ten podatek również za swoje nieruchomości, które znajdują się na terenie Polski (stawka 1% za rok – nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK; stawka 3% za rok – nieruchomości o wartości powyżej 3,04 mln DKK).

  Ulgi oraz zwolnienia dotyczące podatku katastralnego:

  • ulga dla osób po 65 roku życia – 0,4%, ale nie więcej niż 2 tys. koron duńskich dla domów wakacyjnych oraz 6 tys. koron duńskich dla domów całorocznych,
  • jeżeli mieszkania są własnością wspólną, wtedy wystarczy, że tylko jedna osoba jest po 65 roku życia,
  • osoby przed 65 rokiem życia, których zmarły współmałżonek był po 65 roku życia, zachowują przyznaną ulgę,
  • podatnicy są zwolnieni z płacenia tego podatku na czas przeprowadzki (okres maksymalnie kilku miesięcy pomiędzy zakupem nieruchomości a przeprowadzką do nieruchomości; dłuższy okres wiążę się z dopłatą podatku od chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości),
  • podatnicy, którzy przed sprzedażą wyprowadzili się z nieruchomości, też są zwolnieni z płacenia tego podatku,
  • jeśli nieruchomość została zniszczona przez siły niezależne od podatnika, i nie nadaje się do zamieszkania, wtedy można starać się o zwolnienie uznaniowe z płacenia podatku,
  • jeśli nieruchomość jest wynajmowana, to można postarać się o zwolnienie całkowite (przy wynajmie całej nieruchomości) bądź częściowe (przy wynajmie części nieruchomości), ale trzeba zapłacić wyższy niż katastralny podatek z tytułu najmu,
  • podatnicy, którzy posiadają nieruchomość w innym kraju, i tam płacą za nią podatek, mogą być zwolnieni z płacenia podatku za tą samą nieruchomość w Danii (należy przedstawić dowód zapłaty),
  • stawka podatkowa może być obniżona o 0,2%, jeśli nieruchomość została kupiona przed 1 lipca 1998 roku,
  • stawka podatkowa może być obniżona o 0,4% (maksymalnie do 1.200 koron duńskich) w przypadku, gdy osoba przez cały rok mieszka w danej nieruchomości.
 1. Co to jest ejendomsskat (Municipal Property Tax)?
 2. Ejendomsskat (Municipal Property Tax) to duński podatek od wartości gruntów, który opodatkowuje wartość bazową ziemi według łącznej wartości nieruchomości pomniejszonej o wartość ulepszeń bądź według wartości właściwości za ostatni rok podatkowy, zmieniany przez procent spadku lub wzrostu. Wpływy ze sprzedaży własnego domu nie są opodatkowane, ponieważ krańcowa stopa od dochodów kapitałowych (friværdi) z oszczędności mieszkaniowych wynosi ok. 0%. Podatek od nieruchomości ejendomsskat płaci się do duńskich komun 2 razy w roku.

 1. Co to znaczy Skat til udbetaling?
 2. Skat til udbetaling – to sformułowanie umieszczone na decyzji podatkowej z urzędu, które oznacza kwotę zwrotu podatku.

 1. Co to znaczy Restskat til betaling?
 2. Restskat til betaling to sformułowanie umieszczone na decyzji podatkowej z urzędu, które oznacza kwotę dopłaty do SKAT-u.

 1. Co to jest Forskudsopgorelse oraz Selvangivelse?
 2. ForskudsopgorelseorazSelvangivelse to duńskie karty podatkowe, na których można znaleźć numer swojego kodu TastSelv potrzebnego przy rozliczeniu podatkowym drogą elektroniczną z duńskim fiskusem.

 1. Co to jest Feriepenge i komu przysługuje?
 2. Feriepenge to świadczenia urlopowe, do których mają prawo wszystkie osoby legalnie pracujące w Danii. Duńskiemu pracownikowi należy się 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc, czyli 5 tygodni, ale minimum 3 tygodnie z 5-tygodniowego urlopu trzeba wykorzystać w duńskim okresie wakacyjnym (między 1 maja a 30 września). O Feriepengemożna się starać również do 6 miesięcy po zakończeniu pracy na terenie Danii, ale należy się wymeldować w urzędzie gminy Folkeregister, przed wyjazdem z kraju. Feriepenge wypłacane jest na NemKonto do 3 miesięcy, za poprzedni rok podatkowy, który trwa 1 stycznia do 31 grudnia, i można z niego skorzystać dopiero w następnym roku urlopowym od 1 maja do 30 kwietnia.

 1. Czym jest Personnummer?
 2. Personnummer, czyli CPR (osobisty NIP) nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy – SKAT, który jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

 1. Co to jest Sundhedsbidrag?
 2. Sundhedsbidrag to są 8-procentowe składki na duńskie ubezpieczenie zdrowotne.

 1. Czym jest Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag)?
 2. Arbejdsmarkedsbidrag, czyli AM-bidrag, jest to składka na rynek pracy (duński fundusz pracy) w wysokości 8%. Podatek ten jest określny jako podatek brutto, cały dochód z samozatrudnienia bądź też zatrudnienia jest opodatkowany na poziomie 8% przed opodatkowaniem.

 1. Co to jest duński Skattestyrelsen?
 2. Skattestyrelsen to Urząd Skarbowy w Danii.

Cofnij odpowiedź

Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Zabezpieczenie antyspamowe*
Imię na literę "k" to
Kuba
czy
Marek

0 odpowiedzi na artykuł "Podatki w Danii"