Opodatkowanie przychodów w Danii

Każdy, kto pracował w Danii w danym roku podatkowym, musi złożyć deklarację podatkową do duńskiego urzędu skarbowego SKAT. Urząd ten zazwyczaj dokonuje rozliczenia automatycznie, bez uwzględniania ulg podatkowych. Dlatego warto złożyć korektę, aby odzyskać nadpłacony podatek, uwzględniając korzystne ulgi. W Danii istnieje możliwość składania korekt podatkowych wstecz do trzech lat. Średnio podatnicy odzyskują około tysiąca koron w ramach zwrotów podatkowych. Czas oczekiwania na decyzję podatkową to zazwyczaj około trzech miesięcy, choć czasami może wynosić tylko dwa miesiące.

Rezydencja podatkowa

Rezydenci podatkowi muszą składać swoje deklaracje podatkowe między 1 marca a 1 maja, a nierezydenci mają czas do 1 lipca kolejnego roku podatkowego. Po upływie tych terminów, urząd umożliwia składanie korekt decyzji. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi Cross Border, muszą złożyć swoje rozliczenie do 1 czerwca kolejnego roku.

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy zazwyczaj pracowników przebywających w Danii przez krótki okres czasu, którzy są zobowiązani do zapłacenia podatku tylko od dochodu uzyskanego w Danii. Osoby te często nie mają stałego miejsca pracy i mieszkają na stałe poza Danią. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy natomiast osób zatrudnionych na stałe, na umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku takich osób przysługuje osobista ulga podatkowa (Personfradrag), która w 2019 roku wynosiła 46 200 DKK.

Jakie wydatki w Danii podlegają odliczeniu od podatku?

Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym również mogą skorzystać z niektórych odliczeń. Jedną z nich jest ulga związana z kosztami transportu z miejsca zamieszkania w kraju ojczystym do miejsca pracy w Danii i z powrotem. Ponadto podatnikowi przysługuje odliczenie z tytułu dojazdów do pracy z miejsca pobytu w Danii do miejsca wykonywania pracy. Odliczenie to przysługuje niezależnie od tego, z jakiego środka transportu dana osoba korzysta i niezależnie od tego, czy dojeżdża ona do pracy sama czy z inną osobą. Przy tej uldze ma znaczenie ilość dni pracy faktycznej (nie wliczając weekendów, chorobowego, urlopów itd.). Ulga przysługuje, jeżeli droga do pracy wyniosła powyżej 24 km w obie strony dziennie.

W Danii dostępna jest ulga podatkowa o nazwie Cross-border, która dotyczy osób pracujących w Danii, a których małżonek mieszka w Polsce. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba spełnić kilka warunków, w tym osiągnąć dochód w Danii wynoszący co najmniej 75% ogólnego dochodu w danym roku podatkowym oraz upewnić się, że dochody współmałżonka z Polski nie przekroczyły 24 tys. PLN w ciągu roku. Do skorzystania z tej ulgi wymagane są:

  • unijny akt małżeństwa podatnika,
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem
  • oraz dokument potwierdzający dochody małżonków z urzędu skarbowego w Polsce (tzw. dokument EU/EOG).

Jeśli pracownik dojeżdżający do pracy w Danii przekroczył płatne mosty, to urząd zwraca mu koszty przejazdu za każdy przekroczenie. Kwota ta jest wyliczana na podstawie opłat ustalonych za przejazd samochodem, motocyklem lub transportem publicznym, a jej wysokość zależy od rodzaju przejazdu i wahają się między 8 a 110 DKK za jedno przejście.

Co jest potrzebne do rozliczenia duńskiego podatku?

Przy rocznym rozliczeniu podatku w Danii niezbędny jest przede wszystkim numer CPR – unikalny numer identyfikacyjny, który przypisuje się legalnie pracującym osobom w Danii. Składa się z 10 cyfr, z których pierwsze 6 określają datę urodzenia, a ostatnia cyfra wskazuje na płeć podatnika – liczby parzyste są przypisane do kobiet, a nieparzyste do mężczyzn. Posiadanie tego numeru jest niezbędne do dokonania wszelkich korekt w dokumentach podatkowych i można go znaleźć na urzędowych dokumentach, takich jak korespondencja od urzędu skarbowego SKAT, umowa o pracę lub dokumenty pracodawcy.

W przypadku, gdy podatek został odprowadzany w Danii, istnieje możliwość rozliczenia podatnika przed duńskim urzędem skarbowym. Aby to zrobić, wymagany jest numer CPR. Bez tego numeru nie możemy przeprowadzić rozliczenia.

Drugą ważna rzeczą jest NemKonto, czyli rachunek bankowy, na który wypłacane są wszelkie należności z instytucji publicznych w Danii, w tym zwrot podatku. Aby legalnie pracować w Danii, każdy pracownik musi posiadać NemKonto. Może to być polski rachunek bankowy lub duński.

Aby złożyć deklarację podatkową w Danii, potrzebne są także kody: Tastselv lub NemID. W przypadku braku tych kodów należy zgłosić się wcześniej, przed rozliczeniem podatkowym, do duńskiego Urzędu Skarbowego lub skorzystać z pomocy księgowego.