ODLICZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU Z DOMU DO FIRMY NA TERENIE DANII

W Danii, każdy duński przedsiębiorca, który codziennie pokonuje w obie strony ponad 24 km z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ma prawo do odliczenia kosztów transportu (Befordringsfradrag) w rocznej deklaracji podatkowej. Aby obliczyć kwotę odliczenia, należy zsumować ilość kilometrów w obie strony, a następnie odjąć 24 km, pomnożyć wynik przez stawkę odliczenia podatkowego na rok 2021, czyli 1,90 koron duńskich. W ten sposób uzyskany wynik odpowiada łącznej kwocie odliczenia podatkowego na dzień. Aby móc skorzystać z tego odliczenia, konieczne jest pokonanie więcej niż 12 km w jedną stronę, czyli łączna odległość z domu do firmy musi wynosić więcej niż 24 km dziennie.

Właściwe stawki podatkowe plasują się następująco:

1. W roku 2019, dla odległości do 24 km dziennie w obie strony, nie przysługuje żadne odliczenie kosztów transportu. Dla odległości pomiędzy 25 a 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 1,98 DKK za każdy pokonany kilometr. Dla odległości powyżej 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 0,99 DKK za każdy pokonany kilometr.
2. W roku 2020, dla odległości do 24 km dziennie w obie strony, nie przysługuje żadne odliczenie kosztów transportu. Dla odległości pomiędzy 25 a 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 1,96 DKK za każdy pokonany kilometr. Dla odległości powyżej 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 0,98 DKK za każdy pokonany kilometr.
3. W roku 2021, dla odległości do 24 km dziennie w obie strony, nie przysługuje żadne odliczenie kosztów transportu. Dla odległości pomiędzy 25 a 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 1,90 DKK za każdy pokonany kilometr. Dla odległości powyżej 120 km dziennie w obie strony, stawka odliczenia wynosi 0,95 DKK za każdy pokonany kilometr.

Przedsiębiorcy, którzy dojeżdżają codziennie dwa razy z domu do firmy (np. rano i wieczorem), mają prawo do podwójnego odliczenia podatkowego za koszty transportu. Aby móc udokumentować liczbę przejechanych kilometrów i uniknąć problemów z duńskim fiskusem, dobrym sposobem jest pobranie i korzystanie z dedykowanej aplikacji na telefon, która pozwala na rejestrowanie przejechanych odległości.