Odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku większych inwestycjach w Danii

W Danii istnieją dwa typy amortyzacji:
1. Pierwszy dotyczy zasad rachunkowości.
2. Drugi dotyczy prawa podatkowego, którego trzeba przestrzegać podczas sporządzaniu deklaracji podatkowej zawierającej zasady, wg których należy obliczyć zarówno dochód do opodatkowania, jak i amortyzację.

W Danii amortyzacji dokonuje się na dwa różne sposoby, jeśli firma zrobi zakup środka trwałego za kwotę 100 tys. koron duńskich. Jednym ze sposobów jest amortyzacja podatkowa dot. tego, co można,przed zapłaceniem podatku,odliczyć od dochodu, np. mając2mln koron duńskich przychodu, można dokonać zakupu za2 mlnkoron duńskich, a przychód nie będzie równy 0. Natomiast w przypadku amortyzacji wyróżniamy trzy typy amortyzacji podatkowej:

1. Wyposażenie – dot. różnych urządzeń (samochody, krzesła, stoły, oprogramowania, sprzęt kuchenny czy systemy komputerowe), w tym przypadku, by obliczyć amortyzację, należy zsumować zakupy w ciągu roku i od tej sumy odliczyć 25% salda. Nie jest to amortyzacja liniowa, tylko degresywna, ponieważ trzeba amortyzować 25% salda. Ze względu na to, że uzyskanie odliczenia podatkowego od sprzętu w systemie amortyzacji degresywnej trwa bardzo długo, przy dużych inwestycjach należy zwracać uwagę na przepływy pieniężne.Przedsiębiorca, który posiada na koncie minimalne saldo, nie musi przestrzegać zasady 25% odliczenia od podatku w przypadku sprzętu. Posiadając saldo w wysokości 13.500 koron duńskich plus VAT, nie ma obowiązku stosować odnośnie sprzętu 25% odliczenia. Jeśli całkowite saldo wyposażenia jest niższe od tej kwoty, można odliczyć wszystko jednorazowo jako koszt w roku zakupu wyposażenia. W przypadku przekroczenia minimalnego salda, należy stosować zasadę amortyzacji degresywnej, aż do momentu, gdy saldo spadnie poniżej 13.500 koron duńskich, po czym odliczyć pozostałą kwotę w całości.
Amortyzację należy podzielić pomiędzy to, co można odliczyć jako koszt w firmie, a to, co należy uznać za prywatne, w przypadku zakupu sprzętu o mieszanym przeznaczeniu – służbowym i prywatnym, m.in. samochód czy komputer.

W przypadku zakupu wartości firmy, czyli bazy zadowolonych z usług klientów dostarczonych wraz z zakupem np., sklepu czy restauracji, dochód do opodatkowania obliczany jest od kwoty zakupu danej firmy, która zawiera wartość, jaką niesie za sobą dobra wola zadowolonych klientów. Od tej kwoty można odliczyć jedną siódmą ceny, która przedsiębiorca zapłacił w pierwszym roku, w drugim roku też można odliczyć jedną siódmą itd. (w liniowej amortyzacji przez pierwsze siedem lat prowadzenia sklepu), a po siódmym roku cała wartość firmy zostaje odliczona.

2. Ulepszenia w dzierżawionych obiektach, czyli po duńsku indretningaflejedelokaler, dotyczą wprowadzania ulepszeń w dzierżawionej nieruchomości, również wykładziny czy malowania, czyli wszystko to, czego przedsiębiorca nie mógłby zabrać ze sobą, gdyby się przeprowadzał. Po dokonaniu danych ulepszeń, należy wszytko do siebie dodać, wliczając podatek VAT, po czym można odliczyć 20% tej sumy od dochodu, który podlega opodatkowaniu.
W Danii przy zakupie m.in. sklepów czy restauracji można wziąć kredyt hipoteczny od sprzedawcy, np. kupując kawiarnię za 2 mln koron duńskich, można zapłacić gotówką200 tys.koron duńskich i wziąć od sprzedawcy pożyczkę na resztę.W takim wypadku trzeba uwzględnić kwotę zapłaconą w gotówce i dokonać konwersji tych hipotek na gotówkę.