ODLICZENIA OD DOCHODU PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU W PRZYPADKU WIĘKSZYCH INWESTYCJACH W DANII

W Danii istnieją dwa typy amortyzacji:

  1. Pierwszy dotyczy zasad rachunkowości.
  2. Drugi dotyczy prawa podatkowego, którego trzeba przestrzegać podczas sporządzaniu deklaracji podatkowej zawierającej zasady, wg których należy obliczyć zarówno dochód do opodatkowania, jak i amortyzację.

W Danii istnieją dwa sposoby amortyzacji, gdy firma dokonuje zakupu środka trwałego o wartości 100 000 koron duńskich. Pierwszym sposobem jest amortyzacja podatkowa, która odnosi się do odliczenia od dochodu przed zapłaceniem podatku.

Odl. od doch. - amortyzacja

Amortyzacja dla wyposażenia nie jest liniowa, lecz degresywna, co oznacza, że 25% salda musi zostać odliczone. Przedsiębiorca z minimalnym saldem na koncie nie musi stosować zasady 25% odliczenia podatkowego dla sprzętu. W przypadku zakupu sprzętu o mieszanym przeznaczeniu, należy podzielić amortyzację pomiędzy to, co może zostać odliczone jako koszt w firmie, a to, co jest uznawane za prywatne. W przypadku wartości firmy, którą nabył przedsiębiorca, dochód do opodatkowania obliczany jest od kwoty zakupu, a można odliczyć jedną siódmą ceny, którą przedsiębiorca zapłacił w pierwszym roku, a po siódmym roku cała wartość firmy zostaje odliczona. Drugi typ to ulepszenia w dzierżawionych obiektach, w których można odliczyć 20% sumy od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Przy zakupie sklepów czy restauracji w Danii można wziąć kredyt hipoteczny od sprzedawcy, który trzeba uwzględnić w konwersji hipotek na gotówkę.