NIEZBĘDNE INFORMACJE DO UTWORZENIA NOWEJ SPÓŁKI APS W DANII

Przedsiębiorca, który chce zarejestrować spółkę ApS w Danii, potrzebuje adresu firmy w tym kraju. Adres ten może być prywatny (dla mieszkańców Danii) lub wirtualny, dostępny poprzez biuro wirtualne takie jak virtuelt-kontor.dk, turbino.dk, regus.dk, symbion.dk czy kontorservice.dk. Należy również wybrać unikalną nazwę spółki zakończoną skrótem „ApS” oraz domenę, która może zostać zakupiona od dostawcy domen, np. Simply. Konieczne jest także ustalenie daty rozpoczęcia działalności oraz pokrycie kosztów rejestracji, które wynoszą 670 koron duńskich plus VAT dla rządu oraz 1.295 koron duńskich plus VAT dla prawnika.

W Danii, do założenia spółki ApS niezbędne jest posiadanie początkowego kapitału w wysokości 40 000 koron duńskich, z czego 1295 koron duńskich plus VAT jest opłatą dla prawnika, a 670 koron duńskich opłatą dla rządu. Po odliczeniu tych kosztów pozostaje kwota 37 711,25 koron duńskich, która zostaje przelana na konto bankowe spółki ApS. Właściciel spółki może przeznaczyć te pieniądze na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spółki.

Według przepisów UE dotyczących prania brudnych pieniędzy należy wcześniej zweryfikować zarówno kierownictwo, jak i udziałowców będących właścicielami spółki bądź kontrolujący minimum 25% spółki. W spółce ApS wyróżniamy:

  1. Firmy będące rezydentami – w przypadku, gdy spółka będąca rezydentem będzie minimum 25% udziałów w ApS, trzeba przekazać takie dane, jak: wyciąg firmowy z duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw, identyfikator akcjonariuszy i zarządu, statut (Memorandum of Incorporation), rejestr własności.
  2. Firmy będące nierezydentami – natomiast jeśli firma niebędąca rezydentem będzie posiadała minimum udziałów akcjonariuszy w ApS, trzeba przekazać takie dane, jak: wypis spółki z lokalnego organu biznesowego (maksymalnie 3 miesiące), statut, rejestr własności, identyfikator akcjonariuszy i zarządu.
  3. Osoby będące rezydentami – w przypadku osób fizycznych będących rezydentem Danii, którzy będą zarządzać spółką ApS bądź posiadać minimum 25% udziałów w spółce, trzeba przekazać takie dane, jak:adres,imię i nazwisko,duńską żółtą kartę ubezpieczenia zdrowotnego,paszport.
  4. Osoby niebędące rezydentami – natomiast w przypadku osób fizycznych niebędących rezydentem Danii, którzy zarządzają spółką ApS bądź posiadają minimum 25% udziałów w spółce lub jeśli osoba fizyczna niebędąca rezydentem będzie zarządzać spółką, trzeba przekazać takie dane, jak: adres,imię i nazwisko,skan paszportu,wyciąg z prywatnego rachunku bankowego z imieniem, nazwiskiem i adresem osoby bądź rachunek za media,numer NIP,numer dowodu osobistego.

Niezb. inf. do utw. APS - w APS wyróżn.

W Danii, spółka ApS może mieć jednego lub więcej dyrektorów zarządzających, którzy nie muszą być rezydentami tego kraju. Jeśli spółka będzie miała więcej niż jednego dyrektora, trzeba sprawdzić, czy wszyscy muszą podpisywać dokumenty w imieniu spółki, czy tylko jeden z nich. Właściciele spółki ApS mogą być firmami lub osobami fizycznymi. Dla celów księgowych, spółka ApS musi prowadzić dziennik własności, w którym znajdują się informacje dotyczące ilości akcji należących do akcjonariusza, dane personalne akcjonariuszy oraz wartość nominalna akcji w koronach duńskich.

Spółka ApS musi być zarejestrowana jako płatnik VAT w Danii, jeśli jej roczny przychód przekroczy 50 000 koron duńskich. Spółka musi być również zarejestrowana do eksportu, jeśli chce eksportowaćtowary z Danii do krajów Unii Europejskiej, a do importu, jeśli chce importować towary spoza Unii Europejskiej do Danii. Po rejestracji do importu, spółka otrzyma numer rejestracyjny EORI. Przedsiębiorca musi również wybrać sposób opłacania cła importowego.

Jeśli przedsiębiorca jest jedyną osobą pracującą w spółce, nie musi być zarejestrowany jako pracodawca. Jeśli chce zatrudnić pracowników, należy dokonać odpowiedniej rejestracji. Należy również stworzyć krótki opis zakresu działalności spółki i przypisać do niego kod aktywności składający się z 6 cyfr.

Niewielkie spółki, które nie przekroczą dwóch z trzech wymaganych limitów podczas dwóch kolejnych lat podatkowych, nie muszą przeprowadzać audytu.

W przypadku spółki ApS, rok podatkowy powinien zazwyczaj pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy spółki może trwać do 18 miesięcy i może obejmować zarówno rok, w którym spółka rozpoczyna działalność, jak i kolejny rok kalendarzowy.