Moms One Stop Shop w Danii

„Moms One Stop Shop” to system obowiązujący w Danii od 1 lipca 2021 roku, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy sprzedają nabywcom z Unii Europejskiej wybrane usługi bądź towary, mają możliwość zarówno zadeklarowania, jak i opłacenia podatku VAT.

Co warto wiedzieć o systemie „Moms One Stop Shop”?
1. Dzięki temu systemowi przedsiębiorca może w jednym miejscu zadeklarować i opłacić podatek VAT dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. Jest to wygodne rozwiązanie przede wszystkich dla przedsiębiorców, których całkowity roczny dochód jest większy niż 10 tys. euro (poniżej tej sumy przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić w Danii podatek VAT od przychodów pochodzących od klientów B2C w Unii Europejskiej).
3. Zasady te obejmują również towary importowane spoza Unii Europejskiej, które należy opodatkować podatkiem VAT od całkowitej sumy również wtedy, gdy kwota za ich sprzedaż nie przekracza 80 koron duńskich
4. System ten zawiera program dla przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej (gdy: usługi bądź produkty nie wychodzą poza UE, firma ma siedzibę poza UE i sprzedaje nabywcom w UE), program importu (gdy przedsiębiorca sprzedaje produkty spoza UE klientom w UE, które za 1 sztukę nie przekraczają ceny150 euro) i program Unii Europejskiej (gdy usługi bądź produkty nie wychodzą poza UE, przedsiębiorca sprzedaje wybrane usługi bądź produkty w obrębie UE).
5. „Moms One Stop Shop” należy zarejestrować w Danii w przypadku, gdy w tym kraju znajduje się siedziba firmy.
6. Przedsiębiorcy, którzy nie chcą korzystać z tego programu, mają obowiązek zapłacić podatek VAT we wszystkich państwach, do których sprzedają usługi bądź towary.
7. Aby zadeklarować w tym systemie sprzedaż klientom z UE, należy osobiście zalogować się przy użyciu NemIDdo SKAT Erhverv, wybrać Momsi Moms One Stop Shop, następnie zaznaczyć okres, za który przedsiębiorca chce zadeklarować sprzedaż do klientów z UE, po czym wskazać, do jakich państw, jakie usługi bądź produkty zostały sprzedane, następnie trzeba zaznaczyć w koronach duńskich kwotę VAT dla poszczególnych państw, sumę bez VAT oraz stawkę procentową VAT (dla okresów bez sprzedaży trzeba zadeklarować 0), po czym należy oczekiwać na zatwierdzenie deklaracji i identyfikator płatności do internetowego systemu bankowości.
8. Przedsiębiorcy mają obowiązek przez 10 lat przechowywać wszelkie dane odnośnie sprzedaży B2C.
9. Osoby, które używały poprzedniego systemu „One Stop Moms” zostaną przeniesione do „One Stop Shop Moms” automatycznie.
10. Przedsiębiorcy korzystający z systemu importu mają obowiązek przedstawić takie dane, jak:ilość i opis dostarczonego towaru, państwo, do którego dostarczają produkty, data dostarczenia, waluta i kwota używana do obliczania podatku VAT, późniejsze korekty tej kwoty, kwota i stawka procentowa podatku VAT, suma i data otrzymanych płatności, w przypadku wystawienia faktury, należy przestawić jej szczegółowe dane, numer transakcji bądź zamówienia, dane dot. korzystania z usług przez nabywcę i jego miejsca zamieszkania, dane dot. miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki towaru, w przypadku, gdy sprzedawca jest zaangażowany bezpośrednio w dostarczenie towaru – numer partii, dane dot. zwróconego towaru (z kwotą VAT).

Natomiast przedsiębiorcy korzystający z programu spoza UE i UE powinni przestawić takie dane, jak:waluta, kwota i stawka procentowa podatku VAT, korekty kwoty VAT, w przypadku wystawienia faktury, należy przestawić jej szczegółowe dane, państwo, do którego zostały sprzedane usługi bądź towary, ilość i opis sprzedanych usług bądź towarów i data ich dostarczenia, suma i data otrzymanych płatności, kwoty rat otrzymanych przed dostawą, dane dot. zwróconego towaru (z kwotą VAT), dane dot. korzystania z usług przez nabywcę i jego miejsca zamieszkania, dane dot. miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki towaru.

W przypadku systemu „Moms One Stop Shop” księgowość firmy musi obsługiwać różne stawki VAT dla różnych rodzajów produktów w danym państwie, a przedsiębiorca powinien rozliczać się z różnych stawek VAT, które są uzależnione od miejsca zamieszkania nabywcy z Unii Europejskiej.