MOMS ONE STOP SHOP W DANII

„Moms One Stop Shop” to system obowiązujący w Danii od 1 lipca 2021 roku, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy sprzedają nabywcom z Unii Europejskiej wybrane usługi bądź towary, mają możliwość zarówno zadeklarowania, jak i opłacenia podatku VAT.

Co warto wiedzieć o systemie „Moms One Stop Shop”?

  1. Dzięki platformie „Moms One Stop Shop” przedsiębiorcy mogą zadeklarować i opłacić podatek VAT dla każdego państwa członkowskiego UE w jednym miejscu.
  2. Rozwiązanie to jest szczególnie wygodne dla przedsiębiorców, których roczny dochód przekracza 10 tys. euro, gdyż w takim przypadku muszą oni opłacić podatek VAT od przychodów z transakcji B2C w UE.
  3. Przepisy te obejmują również towary importowane spoza UE, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet gdy cena ich sprzedaży nie przekracza 80 duńskich koron.
  4. System ten zawiera trzy programy: dla przedsiębiorców spoza UE, którzy sprzedają usługi lub produkty w UE, dla przedsiębiorców importujących towary spoza UE do UE oraz dla przedsiębiorców oferujących wybrane usługi lub produkty w ramach UE.
  5. Aby korzystać z „Moms One Stop Shop”, przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Danii, jeśli ich siedziba znajduje się w tym kraju.
  6. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z tej platformy, muszą zapłacić podatek VAT we wszystkich państwach, do których sprzedają swoje produkty lub usługi.
  7. Aby zadeklarować sprzedaż do klientów z UE w systemie „Moms One Stop Shop”, przedsiębiorcy muszą się zalogować do SKAT Erhverv przy użyciu NemID, wybrać odpowiedni program i okres, w którym dokonywali sprzedaży, wybrać państwa, do których sprzedawali swoje produkty lub usługi, podać kwoty VAT dla każdego z państw oraz stawkę procentową, a następnie czekać na zatwierdzenie deklaracji.
  8. Przedsiębiorcy muszą przechowywać dane dotyczące sprzedaży B2C przez 10 lat.
  9. Osoby, które korzystały z poprzedniego systemu „One Stop Moms”, zostaną automatycznie przeniesione do nowego systemu.
  10. Przedsiębiorcy korzystający z programu importu muszą przedstawić szereg danych, w tym opis i ilość towaru, państwo, do którego dostarczają produkty, daty dostarczenia, walutę i kwotę używaną do obliczania podatku VAT oraz informacje dotyczące faktur i miejsc dostawy.

Przedsiębiorcy korzystający z programu spoza UE i UE muszą podać takie informacje, jak waluta, kwota i stawka procentowa podatku VAT, korekty kwoty VAT oraz dane szczegółowe faktury, państwo, do którego sprzedawane są towary lub usługi, ilość i opis sprzedanych produktów lub usług oraz datę dostarczenia, sumę i datę otrzymanych płatności, kwoty rat otrzymanych przed dostawą, informacje o zwróconym towarze (wraz z kwotą VAT), dane dotyczące korzystania z usług przez nabywcę i jego miejsca zamieszkania, a także dane dotyczące miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki.

W systemie „Moms One Stop Shop” księgowość firmy musi obsługiwać różne stawki VAT dla różnych rodzajów produktów w poszczególnych państwach, a przedsiębiorcy muszą rozliczać się z różnych stawek VAT, które zależą od miejsca zamieszkania nabywcy z UE.