MitID Erhverv dla ApS

MitID Erhverv jest dedykowanym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zatrudniających jednego lub więcej pracowników, którzy muszą korzystać w imieniu firmy z publicznych i prywatnych rozwiązań samoobsługowych. Aby uzyskać MitID Erhverv, firma musi zarejestrować się i skonfigurować swoje konto poprzez stronę internetową MitID-Erhverv.dk.

MitID Erhverv dla ApS

Pracownicy mogą korzystać z różnych funkcji, które oferuje MitID Erhverv, na przykład do odczytywania korespondencji elektronicznej firmy, składania deklaracji podatkowych czy też zgłaszania urlopów macierzyńskich dla innych pracowników. Ważne jest, aby przed korzystaniem z MitID Erhverv pracownicy zostali odpowiednio upoważnieni przez firmę do korzystania z konkretnych usług samoobsługowych. W większości przypadków przyznawanie uprawnień pracownikom odbywa się bezpośrednio w ramach MitID Erhverv. Istnieją jednak pewne usługi, które wymagają osobnego zarządzania uprawnieniami, na przykład usługi związane z Urzędem Skarbowym.

Pracownicy mogą wykorzystać także swoje prywatne MitID jako środek identyfikacji podczas logowania się do systemów samoobsługowych w imieniu firmy. Oznacza to, że pracownik może używać jednego MitID do zarządzania zarówno prywatnymi sprawami, jak i firmowymi obowiązkami, zamiast korzystać z osobnego MitID do celów zawodowych. Jednak aby to było możliwe, zarówno firma, jak i indywidualny pracownik muszą zaakceptować warunki korzystania z prywatnego MitID. Dane osobowe są całkowicie oddzielone od danych firmowych, niezależnie od wybranego sposobu logowania. Alternatywnie, pracownik może również utworzyć osobne MitID, które będzie wykorzystywał wyłącznie w celu logowania się do firmowych systemów samoobsługowych związanych z jego pracą.