Listy płac w Danii

W Danii, aby sporządzić listy płac pracowników, działalność powinna zostać wcześniej zostać zarejestrowana jako pracodawca – arbejdsgiverregistrering. To jest dodatkowa rejestracja do już istniejącej rejestracji VAT. Na stronie SKAT Erhverv można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako te, które zatrudnia pracowników.

Po pierwsze duński przedsiębiorca powinien zarejestrować się w systemie płacowym, np. Bluegardenczy Danløn (założenie konta trwa do 2 tyg.), aby to zrobić, należy podać zarówno numer firmowego konta bankowego, jak i numer rejestracyjny firmy – CVR.

W przypadku nowych pracowników, aby sporządzić listy płac, potrzebne są takie informacje, jak: adres pracownika, jego imię i nazwisko, numer konta bankowego, sort code, umowa o pracę (wymagana przez duńskie prawo, za jej brak grozi kara finansowa), numer CPR i rodzaj karty podatkowej: frikort, hovedkort lub bikort. W przypadku, gdy pracodawca nie zawarł umowy z pracownikiem, do poprawnego naliczenia urlopu, należy podać księgowemu, na jakich zasadach ten pracownik jest zatrudniony (ikke-funktionær lub funktionær).

Duński przedsiębiorca powinien swojemu księgowemu przesłać takie informacje odnośnie wynagrodzeń, dot. list płac swoich pracowników, jak:liczba godzin przepracowanych w danym miesiącu, okres wynagrodzenia, w przypadku pracowników zatrudnionych na cały etat – kwotę wynagrodzenia brutto, świadczenia dodatkowe, w przypadku pracowników opłacanych za godzinę – stawka godzinowa.