LISTY PŁAC W DANII

W Danii, aby móc wypłacać pensje pracownikom, firma musi wpierw zarejestrować się jako pracodawca – arbejdsgiverregistrering. Do rejestracji tej wymagana jest już uprzednia rejestracja VAT. Na stronie SKAT Erhverv można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako pracodawca zatrudniający pracowników.

Aby móc sporządzić listy płac pracowników, duński przedsiębiorca musi zarejestrować swoją działalność w systemie płacowym, takim jak Bluegarden lub Danløn. Do rejestracji wymagany jest numer firmowego konta bankowego oraz numer rejestracyjny firmy – CVR.

Lp w D - w celu dod n prac

W przypadku braku umowy o pracę grozi kara finansowa, a jeśli pracownik nie ma umowy, konieczne jest podanie księgowemu informacji na temat zasad zatrudnienia (ikke-funktionær lub funktionær).

Lp w D - inf. nt wyn