LISTY PŁAC W DANII

W Danii, aby móc wypłacać pensje pracownikom, firma musi wpierw zarejestrować się jako pracodawca – arbejdsgiverregistrering. Do rejestracji tej wymagana jest już uprzednia rejestracja VAT. Na stronie SKAT Erhverv można sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane jako pracodawca zatrudniający pracowników.

Aby móc sporządzić listy płac pracowników, duński przedsiębiorca musi zarejestrować swoją działalność w systemie płacowym, takim jak Bluegarden lub Danløn. Do rejestracji wymagany jest numer firmowego konta bankowego oraz numer rejestracyjny firmy – CVR.

W celu dodania nowych pracowników do listy płac, konieczne jest przekazanie informacji takich jak imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, sort code, numer CPR i rodzaj karty podatkowej (frikort, hovedkort lub bikort). W przypadku braku umowy o pracę grozi kara finansowa, a jeśli pracownik nie ma umowy, konieczne jest podanie księgowemu informacji na temat zasad zatrudnienia (ikke-funktionær lub funktionær).

Duński przedsiębiorca powinien przekazywać swojemu księgowemu informacje na temat wynagrodzeń swoich pracowników, takie jak: liczba przepracowanych godzin w danym miesiącu, okres wynagrodzenia, kwota wynagrodzenia brutto w przypadku pracowników zatrudnionych na cały etat, świadczenia dodatkowe, a w przypadku pracowników opłacanych za godzinę – stawka godzinowa.