Księgowość w ApS

Przy prowadzeniu księgowości duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) konieczne jest systematyczne rejestrowanie wszystkich transakcji finansowych. Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją księgowość samodzielnie, za pomocą programów do księgowości online, takich jak Billy, Dinero, Uniconta, e-conomic i Dynaccount. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego księgowego lub audytora, którzy pomagają w regularnym księgowaniu przychodów, wydatków, a także aktywów i pasywów.

21. Księgowość w ApS.jpg

W Danii obowiązują określone przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg ApS, które określają zasady rejestrowania transakcji finansowych. Oto cztery główne punkty tych przepisów:

1. Transakcje powinny być rejestrowane możliwie najszybciej po ich dokonaniu – pozwala to na zachowanie porządku chronologicznego i ułatwia kontrolę nad finansami. Szybkie rejestrowanie zapobiega także zaistnieniu takich sytuacji jak zapomnienie o dokumentach czy zgubienie starych paragonów.
2. Każda rejestracja musi być poparta dokumentacją, np. fakturą, paragonem lub rachunkiem. Akceptowalna jest forma zarówno w papierowa, jak i elektroniczna.
3. Dokumentacja związana z prowadzeniem ksiąg nie może być niszczona ani usuwana.
4. Dokumentacja musi być przechowywana przez okres 5 lat i być dostępna na żądanie organów administracji publicznej.

Każdy załącznik do rejestrowanej transakcji otrzymuje kolejny numer, aby zapewnić kompletność. Podstawowe informacje które powinny zostać zawarte w załączniku to:
– numer faktury,
– data,
– numer identyfikacyjny podatkowy (NIP),
– numer identyfikacyjny podatku VAT i jego udział w kwocie (jeśli jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT),
– sprzedawca,
Dodatkowo, załączniki muszą spełniać wymagania prawa księgowego.

Afstemning, czyli spawdzenie zgodności, jest istotnym elementem kontroli księgowości ApS. Zaleca się przeprowadzanie go regularnie, nie zostawiając tego obowiązku na koniec roku. Dzięki tej praktyce nie trzeba przeglądać całorocznych wyciągów z konta, aby upewnić się, że zgadzają się z księgowością firmy. Regularne afstemning ułatwia również szybkie i bezproblemowe sporządzenie sprawozdania rocznego.