Klasy kapitałowe

W duńskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie udziały kapitałowe będą miały takie same prawa – jednakże można to zmienić, poprzez podzielenie ich na różne klasy kapitału. W takiej sytuacji prawa udziałów kapitałowych będą zależały od ich przynależności do konkretnej klasy. Zazwyczaj klasy kapitałowe podzielone są na klasy A i B, gdzie klasa A ma większą moc głosowania niż klasa B. Czasami występuje także klasa C, która ma najmniejszą wartość.

28. Klasy kapitałowe.jpg

Podział na klasy kapitałowe jest stosowany do nadania klasom odmiennych praw, takich jak na przykład różnych praw głosu na walnych zgromadzeniach, minimalnego wymaganego udziału w zyskach lub możliwości pierwszeństwa lub prawa do zakupu udziałów kapitałowych innej klasy. Istnieje wiele sposobów, aby zróżnicować prawa między poszczególnymi klasami.

Podział wartości udziałów kapitałowych może być korzystny, gdy przedsiębiorstwo dąży do uzyskania pasywnego inwestora. W tej sytuacji może zaoferować mu na przykład udziały klasy B bez prawa głosu, dzięki czemu kontrola nad decyzjami pozostaje w rękach wybranych właścicieli kapitału, na przykład dyrektora zarządzającego.

Prawa poszczególnych klas kapitałowych muszą być sprecyzowane w statucie spółki, przy czym należy opisać różnice między poszczególnymi klasami oraz jak duże są te klasy. Jeśli udziały kapitałowe nie zostały wcześniej podzielone, propozycja podziału musi zostać przedstawiona na walnym zgromadzeniu i zaakceptowana głosowaniem.