Jak ubiegać się o zwrot podatku i skorzystać z ulg podatkowych w Danii

Uzyskanie zwrotu podatku z Danii

Każdy, kto pracował legalnie w Danii i płacił podatki od swojego wynagrodzenia, może ubiegać się o zwrot podatku. Musisz rozliczyć się z podatków w Danii, a formularz podatkowy należy złożyć w odpowiednim terminie:

– Jeśli przebywałeś w Danii na zasadach pracownika granicznego lub byłeś osobą samozatrudnioną, musisz złożyć deklarację podatkową do 1 lipca za poprzedni rok.
– Jeśli jesteś zarejestrowanym tymczasowym lub stałym rezydentem, musisz złożyć deklarację podatkową do 30 kwietnia.

Jeśli potrzebujesz poprawić swoje rozliczenie podatkowe, możesz to zrobić do 5 lat wstecz (elektronicznie tylko do 2 lat wstecz).

Ulgi do uzyskania w Danii

Możesz ubiegać się o następujące ulgi:

1. Koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii: SKAT ustala stawkę za każdy przejechany kilometr. Jeśli podróżujesz między tymi dwoma krajami, możesz otrzymać zwrot kosztów przejazdu.

2. Koszty dojazdu z miejsca pobytu do miejsca pracy: Jeśli dojeżdżasz do pracy z innego miejsca, niż jest Twój stały pobyt, możesz odliczyć część kosztów dojazdu. Pierwsze 24 kilometry dziennie nie podlegają odliczeniu, ale pozostałą część kosztów możesz uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

3. Koszty poniesione na zakwaterowanie: Jeżeli musisz ponosić dodatkowe koszty związane z zakwaterowaniem w związku z pracą, możesz uwzględnić je w swoim rozliczeniu podatkowym.

4. Koszty poniesione na wyżywienie: Jeśli musisz ponosić koszty związane z wyżywieniem podczas pracy, możesz odliczyć je od podatku.

W przypadku rozliczenia podatkowego nie musisz przedstawiać rachunków ani faktur. Jednak duński urząd skarbowy ma prawo w ciągu 5 lat sprawdzić, czy podane koszty były rzeczywiście ponoszone, dlatego ważne jest przechowywanie odpowiednich dokumentów w domu.