Firma w Danii – poznaj nowoczesną Europę

Dania od wieków wyróżniała się spośród innych europejskich państw swoją innowacyjnością. Jednymi z pierwszych duńskich innowatorów i inżynierów byli duńscy wikingowie, którzy oprócz podbojów zajmowali się także konstruowaniem nowych wynalazków, takich jak kompas magnetyczny czy przenośny namiot. Innowacyjne podejście stało się kluczem do sukcesu Danii – to właśnie dzięki szukaniu coraz to nowszych, bardziej zaawansowanych rozwiązań, ten mały kraj o stosunkowo ograniczonych zasobach naturalnych jest obecnie jedną z najbardziej stabilnych gospodarek na świecie. Kreatywność i nieszablonowy sposób myślenia są wśród Duńczyków wspierane już od najmłodszych lat. Nic dziwnego, że to właśnie Dania jest uważana powszechnie za europejskie centrum innowacji – co roku duńscy naukowcy i specjaliści dokonują nowych odkryć i wprowadzają coraz to nowocześniejsze rozwiązania w wielu dziedzinach.

Dania liderem innowacji

Liczba ludności Danii jest dosyć mała, ponieważ ten kraj liczy zaledwie 5,8 mln mieszkańców. Wydawać by się mogło, że takie małe państwo nie ma zbyt dużego potencjału jeśli chodzi o innowacyjność. Nic bardziej mylnego! Dania jest kolebką licznych start-upów technologicznych, które odniosły światowy sukces. Najpopularniejszym przykładem takiego przedsięwzięcia jest znany wszystkim Skype. Ponadto Dania ma na swoim koncie również osiem “jednorożców” – czyli start-upów, które krótko po założeniu i rozpoczęciu działalności osiągnęły wartość 1 miliarda dolarów. Za czynnik odpowiedzialny za sukces duńskich wynalazców i naukowców uważa się koncentrację na jakości, a nie ilości – zwłaszcza jeśli chodzi o duńskie zespoły. Zazwyczaj są one dość małe, ale w skład wchodzą najwybitniejsi specjaliści, którzy mają ogromną wiedzę z wybranej dziedziny. Oczywiście ogromne zespoły którymi dysponują światowi giganci tacy jak Microsoft, Apple czy Google również przyczyniają się do rozwoju nauki, jednak według duńskiego podejścia to właśnie małe zespoły są w stanie wywołać prawdziwy przełom.
Dania co roku zajmuje bardzo wysokie pozycje we wszelkich rankingach i badaniach analizujących innowacyjność państw. Według Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności na rok 2019, która została opracowana przez Komisję Europejską, jest ona w gronie europejskich liderów innowacji. W raporcie pod uwagę brano 28 krajów członkowskich Unii Europejskich. Mierzono ich poziom innowacyjności na podstawie 27 różnych wskaźników. Potem podzielono kraje odpowiednio na cztery grupy, w zależności od poziomu innowacji. Dania znalazła się w grupie liderów innowacji, zajmując końcowo trzecie miejsce, ustępując jedynie Szwecji i Finlandii, których wyniki były tylko nieznacznie lepsze. Tak wysoką pozycję Dania zawdzięcza bardzo wysokim wynikom w takich kategoriach jak środowisko sprzyjające innowacjom, atrakcyjne systemy badawcze oraz zasoby ludzkie. Oprócz tego z 27 wskaźników branych pod uwagę, Dania w 15 z nich uzyskała wynik wyższy niż średni wynik dla wszystkich państw członkowskich.
W najnowszym raporcie Global Innovation Index na rok 2022, stworzonym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, Dania została uznana za 10. najbardziej innowacyjną gospodarkę na świecie. Jej pozycja zawsze była bardzo wysoka – zaledwie rok wcześniej była nieco wyżej, bo na 9. miejscu. Mimo delikatnego spadku, twórcy raportu docenili Danię za postępy które zostały poczynione w zakresie inwestycji w innowacje – nigdy wcześniej ten parametr nie był na tak wysokim poziomie jak obecnie. Nawet mimo wydarzeń, które miały miejsce w związku z pandemią COVID-19, w 2021 roku odnotowano wzrost międzynarodowych zgłoszeń patentowych. Łącznie osiągnięto wynik aż 278 milionów, co okazało się być nowym rekordem. W 2020 roku zauważono także przyspieszenie tempa rozwoju technologii związanych ze zdrowiem aż o 3,6%. Mimo powszechnie panującego spowolnienia gospodarczego dotykającego niemalże cały świat, w Danii wzrosła także liczba znaków towarowych w 2021 i to o prawie 15%. Szacuje się, że zasługę za ten wynik można przypisać licznym nowym towarom i usługom cyfrowym które zostały wprowadzone na rynek w odpowiedzi na ograniczenia i opóźnienia związane z pandemią. To pokazuje, że nawet w obliczu tak trudnych sytuacji Duńczycy świetnie sobie radzą i potrafią wykorzystać każdą sposobność, aby się rozwijać i wprowadzać kolejne innowacje.

Pionierskie rozwiązania w branży farmaceutycznej i służbie zdrowia

W Światowym Indeksie Innowacji Opieki Zdrowotnej Dania osiągnęła wynik 49,87 i znalazła się na wysokim, 11. miejscu. Wśród wszystkich branych pod uwagę czynników, najbardziej ją doceniono w kategorii “nauka i technologia”, gdzie zajęła 4. miejsce. Dania została doceniona między innymi za swój ogromny wkład w odkrycia naukowe oraz rozpowszechnianie technologii z zakresu informacji medycznych. Za początek wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia w Danii uznaje się początek XX wieku. To właśnie wtedy duńskie firmy po raz pierwszy zaczęły zajmować się nowatorskimi badaniami na szeroką skalę, co rozpoczęło dynamiczny rozwój sektora nauk przyrodniczych. W wyniku postępu który został poczyniony przez Duńczyków na przestrzeni wielu lat, obecnie mogą się oni pochwalić jednym z najsilniejszych klastrów farmaceutycznych i biotechnologicznych na świecie. Wśród liderów na duńskim rynku farmaceutycznym możemy wyróżnić przede wszystkim firmę Novo Nordisk, która od kilkudziesięciu lat jest liderem w opiece diabetologicznej. Novo Nordisk jest także jedną z największym firm farmaceutycznych w Skandynawii biorąc pod uwagę wartość rynkową – nie powinno budzić to zdziwienia, ponieważ odpowiada ona za zapewnianie około połowy światowych zasobów insuliny dla osób chorujących na cukrzycę. Innymi duńskimi przedsiębiorstwami z tej branży, które również odnoszą liczne sukcesy i wyróżniają się swoimi nowoczesnymi metodami, są LEO Pharma oraz Lundbeck. Duńskie klastry farmaceutyczne oraz biotechnologiczne słyną na skalę międzynarodową przede wszystkim za sprawą rewolucyjnych badań, zwłaszcza dotyczących leczenia cukrzycy, ośrodkowego układu nerwowego, chorób zapalnych i zakaźnych oraz nowotworów. W Danii promuje się współpracy pomiędzy sektorem zdrowia publicznego, przemysłem i uniwersytetami. Oznacza to, że Dania stwarza doskonałe warunki do prowadzenia pionierskich badań, dając ogromne możliwości dla firm. Przedsiębiorstwa z branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej mogą liczyć na wsparcie państwa i jego instytucji. W razie potrzeby udostępniana jest infrastruktura kliniczna w szpitalach, co pozwala na bardzo szybkie sprawdzenie skuteczności nowych metod leczenia. Wszelkie formalności związane z tego typu działaniami również przebiegają bardzo sprawnie. Nic więc dziwnego, że Dania jest powszechnie uważana za lidera w opracowywania leków.

Nowatorskie podejście do ekologii i czystej energii

Dania jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o ekologię i uznawana jest za najbardziej zielony kraj na świecie. Już od dłuższego czasu aktywnie dąży do przejścia na gospodarkę zielonego wzrostu. Według założeń, Dania ma być do 2050 roku pierwszym krajem na świecie który w pełni uniezależni się od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Polityka energetyczna jest prowadzona w Danii już od ponad trzydziestu lat. Dzięki temu jest ona na czele jeśli chodzi o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystywania energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, energia wiatru, fal czy biopaliwa. Potwierdza to między innymi Indeks Efektywności Środowiskowej, w którym Dania zajęła w 2021 roku pierwsze miejsce. Holistyczne podejście w zakresie ekologii jest dla Duńczyków czymś oczywistym. Objawia się ono na każdym kroku – poprzez recykling odpadów stosowanie energii odnawialnej, gospodarkę wodną czy chociażby ekologiczny transport w postaci kultury rowerowej. Wieloletnie skutki okazały się być owocne, ponieważ Danii udało się zbudować system zielonej energii na światowym poziomie. Jednym z priorytetów w tym zakresie było zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co okazało się być szczególnie ważne, ponieważ ze względu na klimat panujący w Danii przez ponad połowę roku konieczne jest dodatkowe ich ogrzewanie.
Jak wiadomo, Dania jest szóstym pod względem wielkości krajem żeglugowym na świecie. Słynna duńska firma Maersk Line jest liderem w żegludze kontenerowej, obsługującym rocznie ponad 12 milionów kontenerów. Badania przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) jednoznacznie wskazały na to, że aż 2-3% światowej emisji gazów cieplarnianych jest wytwarzanych właśnie za sprawą żeglugi. Również w tej kwestii Dania odznacza się wysoko ekologicznym podejściem, widząc potencjał na dekarbonizację tego przemysłu. Do głównych postanowień kraju należy posiadanie do 2050 roku floty neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma Maersk Line również zadeklarowała, że jeszcze do końca 2023 roku ma zamiar obsługiwać pierwszy tego typu statek towarowy na świecie.
Świadomość ekologiczna została w ostatnich latach bardzo spopularyzowana i rozpowszechniona, nie tylko w Danii ale i na całym świecie. Dzięki temu zainteresowanie ekologicznymi usługami oraz towarami stale rośnie. Dania chętnie przyczynia się do rozwoju świadomości ekologicznej, sprzedając i eksportując różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania do innych krajów. Nacisk na zieloną transformację sprawia, że duńska technologia i know-how które są szczególnie przyjazne środowisku, obecnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przykładem duńskich firm które mają bardzo duży wkład w rozwój nauk o środowisku są Danfoss i Grundfos – ich działalność opiera się głównie na tworzeniu systemów kontroli ogrzewania i wody, które skutecznie pomagają ograniczyć i zminimalizować wpływ, jaki mają te dwa czynniki na środowisko. Według wszelkich przewidywań, mimo że rynek zielonych technologii już teraz jest bardzo rozbudowany, to w przyszłości jego rozwój nabierze jeszcze szybszego tempa. Jest to uargumentowane przede wszystkim coraz większym zainteresowaniem kolejnych krajów na całym świecie wprowadzeniem zielonej polityki. To sprawia że duńskie firmy działające w branży ekologii i czystej energii mają niepowtarzalną szansę na podbicie rynków zagranicznych i zaprezentowanie swoich usług i produktów całemu światu. Coraz więcej firm zagranicznych decyduje się na otworzenie swojej siedziby w Danii, ponieważ zapewnia ona niepowtarzalne warunki do tego, aby przetestować nowe produkty w odpowiednim, zaawansowanym systemie energetycznym.

Europejskie centrum robotyki, technologii i informatyki

Branża robotyki jest w Danii bardzo rozwinięta. Przez ostatnie lata doszło do szczególnego postępu technologicznego, dzięki czemu duński przemysł automatyki, dronów i robotyki stał się idealnym miejscem dla światowych liderów zajmujących się tego rodzaju działalnością. Dania stwarza także niepowtarzalne warunki dla pionierskich badań oraz dynamicznych start-upów. To, co szczególnie wyróżnia duńską scenę robotyki, to jej podejście które jest oparte przede wszystkim na współpracy oraz bardzo szybkiej komercjalizacji nowych, technologicznych rozwiązań. Historia Danii jako pioniera w dziedzinie technologii informatycznych sięga około 50 lat wstecz. To właśnie wtedy powstał Wydział Informatyki na Uniwersytecie w Kopenhadze. Wydział został utworzony przez Petera Naura, laureata Nagrody Turinga. Naur otrzymał nagrodę za współtworzenie metody Backusa-Naura, która obecnie stanowi podstawę formułowania znacznej części języków programowania oraz przyczynienie się do rozwoju języka ALGOL 60. Dania jest kolebką również dla takiego języka programowania jak C++, który został stworzony przez Bjarne Stroustrupa. Za swoisty przełom w duńskiej branży robotycznej uważa się 2015 rok i moment sprzedaży Universal Robots, słynnej duńskiej firmy, która została wykupiona przez firmę Teradyne za kwotę 285 mln USD. Główną misją dronów i robotów produkowanych w Danii jest służenie ludziom. Duńskie roboty słyną na całym świecie z bardzo łatwych, intuicyjnych i elastycznych rozwiązań. Dzięki temu pracownicy nie muszą już zajmować się rutynowymi, powtarzalnymi zadaniami. Za duńską siedzibę branży robotyki uważa się miejscowość Odense. Jest to trzecie co do wielkości miasto w Danii i ma zaledwie 200-tysięczną populację, ale w znajduje się w niej obecnie ponad 120 firm których działalność skupia się na robotyce. Odense dysponuje bardzo zaawansowanym technologicznie ekosystemem i zapewnia przedsiębiorstwom współpracę z placówkami edukacyjnymi i badawczymi, co przyczynia się do bardzo szybkie rozwoju. Dania jest otwarta na zagranicznych przedsiębiorców, którzy pragną przyczynić się do rozwoju technologii, informatyki i robotyki, chętnie zapewniając im niezbędne narzędzia i wsparcie.

Rozwój digitalizacji

Dania jest powszechnie uważana za jeden z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie. Wprowadzane coraz to nowsze technologie cyfrowe mają znaczenie zarówno strategiczne jak i komercyjne. Jej potencjał zauważają tacy giganci technologiczni jak Google, Apple czy Facebook, którzy posiadają w tym kraju swoje centra danych. Głównymi czynnikami które sprawiają, że Dania jest tak atrakcyjna dla międzynarodowych przedsiębiorstw, są nadzwyczajna, szerokopasmowa infrastruktura światłowodowa oraz dostawy czystej, odnawialnej energii.
Historia cyfryzacji Danii sięga 2001 roku. To wtedy po raz pierwszy wprowadzono cyfrową skrzynkę pocztową e-Boks, która stanowiła bezpieczną platformę dla obywateli, firm i instytucji do przechowywania i dystrybucji istotnych informacji cyfrowych. W tym samym roku pojawiły się także podpisy cyfrowe oraz na sektor publiczny narzucono obowiązek komunikowania się w formie elektronicznej. Zaledwie trzy lata później rząd duński wprowadził Nemkonto i Easy Account, które były obowiązkowe zarówno dla osób prywatnych jak i przedsiębiorstw. Za pośrednictwem Nemkonta możliwe było załatwienie wszelkich spraw finansowych i zarządzanie świadczeniami, na przykład ubieganie się o zwrot podatku czy przyznanie kredytu studenckiego. Firmy korzystały z Easy Account, który służył do wypłacania należnych wynagrodzeń pracowników, świadczeń ubezpieczeniowych i innych płatności. Później podpisy cyfrowe zostały zastąpione przez identyfikatory cyfrowe, NemID. Posiadanie NemID było konieczne, aby móc korzystać z bankowości internetowej. Następnie stworzono portal Citizen.dk, czyli przyjazny dla użytkownika portal, który umożliwiał obywatelom łatwe korzystanie z usług sektora publicznego bez wychodzenia z domu. Ostatnią, znaczącą zmianą, było wprowadzenie w 2014 roku obowiązku korzystania z publicznej poczty cyfrowej, czyli komunikowanie się z instytucjami państwowymi za jej pośrednictwem.
Sektor biznesowy w Danii jest wysoce zdigitalizowany. Wysoko rozwinięte cyfrowe narzędzia pozwalają na łatwe i szybkie założenie duńskiej firmy przez Internet oraz rozpoczęcie jej działalności w zaledwie 24 godziny. Możliwe jest także przechowywanie wszelkiej dokumentacji firmy w formie elektronicznej, opłacanie podatków przez Internet czy korzystanie z bazy danych duńskiego rządu, w której można odszukać informacje na temat potencjalnych partnerów biznesowych.
Używanie gotówki w Danii jest coraz rzadsze. Zarówno osoby prywatne jak i firmy preferują elektroniczne formy płatności. Standardem jest, że przedsiębiorstwa dokonując zakupu towarów opłacają należną sumę używając przelewów internetowych, natomiast Duńczycy na co dzień chętnie posługują się kartami płatniczymi oraz telefonami komórkowymi. Co ciekawe, dostęp do płatności elektronicznych mają w Danii dzieci już od 8 roku życia – mają one możliwość uzyskania w banku specjalnie przeznaczonej dla nich karty.
Dzięki bardzo rozwiniętej digitalizacji, nie trzeba osobiście pojawiać się w poszczególnych instytucjach żeby np. umówić się na wizytę do lekarza w publicznej służbie zdrowia, zapłacić podatki czy zgłosić kradzież. Możliwe jest wykonanie większości tego typu czynności online. Prawie każdy organ państwowy oraz urzędnik publiczny umożliwia kontakt za pośrednictwem Internetu. Duńczycy posiadają swoje podpisy cyfrowe do podpisywania dokumentów online, dlatego znaczną część formalności można załatwić nie wychodząc z domu. Duński rząd podchodzi do wprowadzenia domyślnej cyfryzacji bardzo poważnie i planuje się, że w niedalekiej przyszłości używanie papieru będzie bardzo rzadkie, stosowane tylko w ostateczności. Szczególną wagę przywiązuje się w Danii do tego, aby prywatne dane były przechowywane w sposób bezpieczny. Z tego też powodu przy korzystaniu z niektórych usług bądź wykonywaniu transakcji finansowych konieczna jest podwójna identyfikacja użytkownika. Według raportu Wiretek powszechna digitalizacja jest jedną z najsilniejszych stron Danii, która zdecydowanie wyróżnia ją spośród innych krajów europejskich. Przyczynia się ona również do sukcesu firm działających w branży technologicznej. Tak zaawansowana cyfryzacja pozwala przedsiębiorstwom na zaoszczędzenie mnóstwa czasu i ułatwienie prowadzenia działalności, dzięki czemu można bardziej się skupić na opracowywaniu nowych innowacji i technologii.

Zaawansowana technologia żywności

Dania posiada bogatą tradycję wydajnych praktyk rolniczych oraz innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności. Stosowana przez Duńczyków technologia żywności ma tak ogromny potencjał, że może ona w przyszłości odegrać bardzo istotną rolę w radzeniu sobie z globalnym wyzwaniem, jakim będzie zapewnienie odpowiedniej ilości żywności dla stale rosnącej populacji. Według prognoz ONZ, już w 2050 r. liczba światowej populacji będzie wynosiła około dziesięć miliardów ludzi. Na dodatek trzeba mieć na uwadze, że rośnie nie tylko liczba ludności, ale w większości krajów również podnosi się standard życia. Oznacza to, że ludzie są coraz bardziej świadomi w kwestii zdrowej żywności i domagają się produktów, które będą spełniały wszelkie standardy bezpieczeństwa, zawierały niezbędne składniki odżywcze oraz były w rozsądnej cenie. Według ONZ, dostępność żywności byłaby znacznie większa gdyby nie fakt, że znaczna część światowej produkcji żywności się marnuje jeszcze zanim trafi na sklepowe półki. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań z zakresu wydajnej produkcji i dystrybucji żywności, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie marnotrawstwa żywności.
Duński sektor spożywczy charakteryzuje się bardzo zaawansowaną technologicznie i wydajną produkcją żywności, co sprawia, że ma on ogromne możliwości jeśli chodzi o rynek międzynarodowy. Mimo że Dania jest niewielkim krajem, to na jej terenie funkcjonuje bardzo dużo przedsiębiorstw spożywczych, które są przystosowane do eksportu swoich produktów na światową skalę. Już teraz duński rynek spożywczy jest znany z tego, że odpowiada za nadzwyczajnie bezpieczną żywność o bardzo wysokiej jakości. Duńskie rolnictwo jest obecnie w stanie zaspokoić potrzeby żywnościowe dla około 15 milionów ludzi, czyli prawie trzykrotności populacji Danii. Proces produkcji żywności jest niezwykle wydajny a przy tym w dalszym ciągu przykłada się uwagę również do tego, aby produkty były jak najbardziej naturalne oraz posiadały dobry smak. W Danii szczególnie popularne są produkty wegetariańskie. Duńczycy mają bardzo dużą świadomość co do tego, jak produkcja wyrobów mięsnych wpływa na środowisko, dlatego też ograniczenie produktów odzwierzęcych jest czymś, co praktykuje duża część społeczeństwa. Dzięki identyfikacji nowych strumieni wartości oraz wprowadzaniu kolejnych innowacji, duńskie produkty roślinne są nie tylko zdrowe i smaczne, ale także zawierają odpowiednie wartości odżywcze dopasowane do diety roślinnej.
Dania ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu biotechnologii w branży spożywczej. Instytucje państwowe przykładają szczególną wagę do rozwoju tej dziedziny, inwestując w badania zajmujące się rozwojem kolejnych narzędzi pozwalających na jeszcze większe podniesienie jakości żywności. Dania jest bardzo otwartym krajem dla firm, które zajmują się szeroko pojętą technologią żywności. Można skorzystać z licznych udogodnień i pracować z liderami na rynku, wspólnie opracowując kolejne innowacje czy prowadząc badania. Duński klaster spożywczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie, a bycie jego częścią oferuje szansę rozwinięcia swojej działalności i eksport na skalę międzynarodową. Oczywistymi korzyściami jest także możliwość wykorzystania najnowszej wiedzy z zakresu produkcji zdrowej żywności oraz okazja do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów spożywczych w Danii są zawsze o krok przed swoją konkurencją z innych krajów.

Nowoczesne rozwiązania transportowe

Kolejną dziedziną w której Dania zdecydowanie przewyższa inne kraje jest bardzo dobrze funkcjonująca i zaawansowana infrastruktura. Duńskie organy państwowe chętnie inwestują w zintegrowania rozwiązania infrastrukturalne, nowoczesny i kompleksowy transport publiczny oraz rozwój nowych technologii z zakresu transportu. Głównym celem tych działań jest ograniczenie negatywnego wpływu środków komunikacji na środowisko, ale przy tym zachowanie wysokiego poziomu mobilności. Zielona transformacja jest obiektem zainteresowania Duńczyków już od dłuższego czasu. Do tej pory udało się znacznie zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza na skutek wprowadzenia licznych innowacji, jednakże prace nad ograniczeniem emisji dalej trwają w najlepsze. Dania skupia się na rozwinięciu i ulepszaniu istniejących już technologii, ale równocześnie poszukuje nowych, jeszcze bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych. Długoterminowym postanowieniem duńskiej polityki transportowej jest uniezależnienie Danii od paliw kopalnych oraz synteza wyzwań infrastrukturalnych i środowiskowych. Szczególnie należy się skupić na poziomie zanieczyszczeń generowanych przez miasta, ponieważ to tam są one największe. Dania posiada wszelkie atrybuty aby stać się pionierem ekologicznych technologii transportowych i z roku na rok coraz bardziej rozwija się w tym kierunku. Obecnie działania koncentrują się głównie na nowych paliwach alternatywnych, testowaniu nowych technologii oraz na skłonieniu konsumentów, aby dokonywali lepszych, bardziej ekologicznych wyborów jeśli chodzi o transport. Trwają prace nad licznymi projektami pilotażowymi, które opracowują między innymi technologie hybrydowe w autobusach, wykorzystywanie biogazu czy energii elektrycznej. Już teraz na duńskich drogach można znaleźć pierwsze środki transportu publicznego które są napędzane technologią hybrydową lub wyłącznie elektryczną. Duński rząd zachęca także obywateli do podjęcia decyzji o zakupie energooszczędnych samochodów poprzez stosowanie zwolnień podatkowych dla pojazdów elektrycznych. Wszelkie wysiłki dążące do wprowadzenia nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań z zakresu transportu są mocno wspierane przez państwo, dlatego zagraniczni inwestorzy chętnie decydują się na tego typu działalność właśnie w Danii.

Zrównoważone miasta przyszłości

Kopenhaga jest jednym z najbardziej energooszczędnych i zrównoważonych miast na świecie. Stolica Danii prężnie rozwija się zgodnie z planem neutralności, który zakłada, że do 2050 roku miasto będzie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Już teraz można zauważyć w Kopenhadze nieszablonowe, ekologiczne rozwiązania. Jednym z głównych punktów orientacyjnych w mieście jest Copenhill – elektrociepłownia i spalarnia odpadów. Przetwarzane przez Copenhill odpady są potem zamieniane w energię, która jest dostarczana do dziesiątek tysięcy firm i gospodarstw domowych. Kopenhaskie autobusy są stopniowo ale konsekwentnie zamieniane z pojazdów dieslowych na elektryczne oraz w dalszym ciągu intensywnie promuje się przemieszczanie przy użyciu roweru, czego dowodem jest rosnąca ilość nawierzchni dróg przeznaczonych do jazdy na rowerze. Dla osób, które niechętnie korzystają z tradycyjnego roweru jest także alternatywa w postaci możliwości wypożyczenia roweru elektronicznego. Jak wiadomo, w Kopenhadze możliwe jest także przemieszczanie się wykorzystując miejskie kanały, więc można również wynająć łódź. Dostępne są łodzie GoBoat, które są wyposażone w elektryczne silniki, wykonane są z drewna pochodzącego z odzysku oraz zasilane są za pomocą energii słonecznej. W Kopenhadze już teraz znajduje się wiele terenów zielonych i parków, ale w najbliższym przyszłości planowane jest utworzenie rezerwatu przyrody w przemysłowym obszarze North Harbour. Prace nad tą dzielnicą trwają już od dłuższego czasu i zrealizowano tam szereg ekologicznych projektów. Najsłynniejszym przykładem są dachy z trawy, które pełnią funkcje filtrowania wody deszczowej ale także izolacji budynków które przykrywają. Szacuje się, że prawie 70% kopenhaskich hoteli posiada certyfikat ekologiczny. Szczególnie wyróżnia się w tym obszarze grupa Scandic. Sieć hoteli postanowiła osiągnąć neutralność w kwestii emisji dwutlenku węgla. W tym celu każdy budynek hotelu posiada w swojej kadrze kierownika ds. środowiska, który pełni obowiązki związane z kontrolowaniem standardów zrównoważonej energii, żywności i projektowania. Zrównoważone podejście jest także praktykowane na co dzień, przez mieszkańców Kopenhagi. W mieście znajdują się liczne automaty do recyklingu odpadów, które za włożenie plastikowego kubka lub puszki zwracają kaucję.
Kopenhaga nie jest tutaj odosobnionym przykładem zrównoważonego, duńskiego miasta. Są również inne miejsca w Danii, które mogą się pochwalić sukcesami urbanistycznymi. Przykładowo, miasto Aarhus jest liderem w dziedzinie ciepłownictwa, na skutek integracji wiatru i biomasy w systemie ciepłowniczym oraz wykorzystywaniu specjalnie opracowanych liczników ciepła. W Vejle natomiast działania skupiają się głównie na poprawie odporności na zmiany klimatu, wykorzystując w tym celu technologię cyfrową. Miasto Sønderborg postanowiło zaangażować w swoją zieloną transformację obywateli i czynnie rozpowszechnia się wiedzę na temat ograniczenia zużycia energii w życiu codziennym. Jak widać, wszelkie nowoczesne rozwiązania związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem są w Danii bardzo mile widziane. Firmy opracowujące innowacyjne technologie z zakresu wykorzystywania energii odnawialnej oraz ograniczania emisji dwutlenku węgla cieszą się w tym kraju ogromną popularnością. Dzięki powszechnej w Danii świadomości na temat ekologii oraz licznych inicjatyw ekologicznych, każde nowe rozwiązanie wspierające plan neutralności jest przyjmowany bardzo entuzjastycznie.

Duńskie organizacje i instytucje wspierające innowacyjność

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark (Innovationsfonden) powstało 1 kwietnia 2014 r. Fundacja została utworzona na skutek połączenia grantów na badania, innowacji i rozwoju technologii od Duńskiej Rady ds. Technologii, Duńskiej Rady Badań Strategicznych i Duńskiej Narodowej Fundacji Zaawansowanych Technologii. Innovation Fund Denmark zajmuje się inwestowaniem w firmy, przedsiębiorców i badaczy, którzy przyczyniają się do tworzenia wartości dla Danii oraz angażują się w projekty tworzące rozwiązania dla aktualnych wyzwań obywateli. Fundacja daje nieocenione wsparcie, dzięki któremu możliwe jest skupienie całej swojej uwagi na opracowywanym problemie. Innovation Fund Denmark szczególnie chętnie inwestuje w zrównoważone rozwiązania, które koncentrują się na zdrowej żywności, czystym środowisku, łagodzeniu klimatu czy ekologicznym transporcie. Głównym priorytetem organizacji jest tworzenie realnej wartości, a więc przyczynienie się do poprawy jakości życia Duńczyków. Projekty, które są dofinansowane przez Innovation Fund Denmark, muszą spełniać określone wymogi zaangażowania społecznego, etyki, przejrzystości i edukacji. Co warto zauważyć, nie występują żadne kryteria finansowe, które wspierane przedsięwzięcia muszą osiągnąć. W przeciwieństwie do innych inwestorów, Innovation Fund Denmark znacznie bardziej zwraca uwagę na takie czynniki jak przyczynienie się do redukcji emisji CO2, poprawy opieki społecznej czy większej ilości miejsc pracy niż do wyników finansowych na koniec roku czy cen akcji. Wielką zaletą tej fundacji jest fakt, że nie ma konieczności spłaty środków finansowych które zainwestowała ona w projekt ani nie wymaga ona zaangażowania swoich pracowników w działaniach związanych z projektem. Nie znaczy to jednak, że przedsięwzięcia nie są szczegółowo analizowane. Innovation Fund Denmark nieustannie kontroluje, jak rozwijają się inwestycje oraz czy przynoszą faktyczne korzyści dla społeczeństwa. Dzięki temu organizacja upewnia się, że działania idą w dobrym kierunku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest także skorzystanie z pomocy specjalistów pracujących dla Innovation Fund Denmark, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą z zakresu własności intelektualnej i przeprowadzą przez proces ochrony znaku towarowego bądź uzyskania patentu. Kolejną, bardzo charakterystyczną cechą dla Innovation Fund Denmark jest to, że organizacja bardzo chętnie wspiera projekty o wysokim ryzyku – nawet takie, które są dopiero na początku swojej drogi. Jest to ogromna szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć, w które inni inwestorzy bali się zaangażować. Dla fundacji najważniejszy jest fakt, że dany projekt posiada potencjał dzięki któremu będzie można jeszcze bardziej podwyższyć standard życia Duńczyków. W ramach Innovation Fund Denmark można skorzystać z trzech rodzajów programów. Pierwszy program jest dla projektów prowadzonych na dużą skalę i jest przeznaczony dla długoterminowych inwestycji o bardzo szerokim zasięgu, koncentrujących się na rozwoju rynku, technologii, badaniach i rozwoju eksperymentalnym. Drugi rodzaj programu, InnoBooster, przeznaczony jest dla przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, którzy pragną rozwinąć swoją działalność, jednakże na skalę znacznie mniejszą niż w pierwszym programie. Ostatni, trzeci rodzaj programu jest dedykowany talentów – studentów studiów licencjackich, absolwentów szkół wyższy i badaczy podyplomowych. Program ma na celu wspierać ich w rozpoczęciu kariery naukowej w sektorze prywatnym bądź pomóc w zostaniu przedsiębiorcami. Skorzystanie ze wsparcia od Innovation Fund Denmark jest możliwe w całym kraju, ponieważ fundacja posiada biura na terenie całego kraju – między innymi w Kopenhadze, Odense, Aalborg i Aarhus. Organizacja chętnie wspiera także zagranicznych inwestorów i firmy – o ile oczywiście posiadają swoje siedziby w Danii.

Innovation Centre Denmark
Innovation Centre Denmark jest organizacją która wspiera naukowców, start-upy i korporacje pragnących wykorzystać posiadaną przez siebie wiedzę i przyczynić się do rozwoju innowacji. Dzięki pomocy którą zapewnia Innovation Centre Denmark, prowadzenie międzynarodowych badań oraz aktywne poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań jest dużo łatwiejsze. Instytucja powstała w wyniku współpracy pomiędzy duńskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Nauki a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Danii. Podstawę jej działalności stanowią cztery filary: partnerstwo w nauce i technologii, przedsiębiorczość, rozwój biznesu oraz współpraca ze szkolnictwem wyższym. Dzięki posiadaniu swoich oddziałów w Tel Awiwie, Bostonie, Seulu, Dolinie Krzemowej, Monachium i Bangalore, Innovation Centre Denmark umożliwia naukowcom i firmom dostęp do zagranicznego kapitału, wiedzy, możliwości rynkowych i technologii. Organizacja dysponuje silnym zespołem konsultantów, którzy dysponują bardzo szeroką wiedzą z zakresu badań, promocji nauki, inwestycji i innowacji komercyjnych. Współpraca z Innovation Centre Denmark pozwala także na skorzystanie z funduszy venture capital oraz na stanie się częścią zagranicznych społeczności badawczych. Głównym celem instytucji jest utrzymanie silnej pozycji Danii na arenie międzynarodowej i promowanie jej kluczowych kompetencji. Innovation Centre Denmark chętnie wspiera wszelkie przedsięwzięcia, które przyczyniają się do utrzymania konkurencyjności duńskiej gospodarki.

Innovation Networks Denmark
Z inicjatywy duńskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki powstało Innovation Networks Denmark – organizacja, której głównym celem jest umożliwianie instytutom badawczym i firmom nawiązywania współpracy przy różnego rodzaju projektach oraz wspólne dzielenie się posiadaną wiedzą. Dzięki nawiązywaniu kontaktów pomiędzy prywatnymi przedsiębiorstwami a naukowcami, Innovation Networks Denmark przyczynia się do rozwoju najsilniejszych branż kraju, takich jak energia, produkcja, żywność, środowisko, informatyka i zdrowie. Organizacja wspiera w tworzeniu ram dla projektów i inicjatyw, dzięki którym zaangażowane firmy i instytucje badawcze mogą łatwiej i szybciej znaleźć inspiracje dla nowych rozwiązań, testować innowacyjne pomysły czy nawiązywać współpracę. Innovation Networks Denmark udziela wsparcia nie tylko na terenie Danii, ale również poza granicami kraju. Podmioty współpracujące z Innovation Networks Denmark mają szereg możliwości. Oczywistymi przykładami są tutaj inicjowanie projektów dążących do rozwoju konkretnej branży oraz podejmowanie wspólnych działań razem z sektorem publicznym, naukowcami i dostawcami różnego rodzaju usług. Możliwe jest także organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji, działanie w ramach inicjatyw internacjonalizacji, publikowanie różnego rodzaju informacji na temat przeprowadzanych badań oraz uzyskanie pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania. Według ostatniego rocznego przeglądu działalności Innovation Networks Denmark, podmioty które współpracują z tą instytucją znacznie wyróżniają się na rynku nie tylko duńskim, ale także międzynarodowym. Pod skrzydłami Innovation Networks Denmark znajduje się już ponad 16 tysięcy firm, z czego prawie 70% to małe i średnie firmy, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. Całkowita dotacja jaką można otrzymać to około 10 mln EUR rocznie. Jest ona przyznawana firmom i naukowcom w ramach 4-letniego grantu.

Dania idealnym miejscem dla innowacyjnych firm

Jeśli zastanawiasz się, jaki kraj będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy, zdecydowanie warto wziąć pod uwagę Danię. Ten mały, skandynawski kraj jest europejskim liderem innowacji i pionierskich rozwiązań technologicznych. Dania jest jednym z największych rynków testowych na świecie i zapewnia przedsiębiorcom oraz badaczom idealne warunki do rozwoju. Nie tylko dysponuje ponadprzeciętną infrastrukturą IT, ale także może się pochwalić wskaźnikami penetracji dla urządzeń mobilnych które są wśród najwyższych na świecie. Duńczycy mają bardzo postępowe podejście i są bardzo otwarci na nowości, dlatego przedstawienie nowych produktów i rozwiązań jest zawsze mile widziane. Prowadzenie firmy w Danii niesie za sobą wiele korzyści – umożliwia podjęcie współpracy z liderami innowacyjności, daje dostęp do rynku przeznaczonego do testowania nowych technologii i produktów a także zapewnia produktom usługom przewagę konkurencyjną ze względu na dostępność nowoczesnych narzędź. W Danii funkcjonuje krajowy model zarządzania, który szczególnie promuje startupy zajmujące się działalnością związaną z technologią cyfrową. Model składa się z siedmiu głównych ekosystemów technologii cyfrowych: PropTech, Robotics, FinTech, EdTech, HealthTech, CreaTech i AgriTech. Ekosystemy napędzają swój wzajemny rozwój poprzez regularną wymianę informacji. Wszystkie podmioty funkcjonujące w ramach duńskiego, krajowego modelu zarządzania mają ten sam cel – przyciągnąć do Danii inwestorów, przedsiębiorców i utalentowanych badaczy.
Obecnie można wyróżnić kilka innowacyjnych, duńskich firm, które cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Forbes stworzył listę 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie, wśród których znalazły się również Novo Nordisk, Coloplast i Carlsberg. W zestawieniu pod uwagę brano głównie to, o ile inwestorzy wylicytowali cenę akcji spółki powyżej dotychczasowej wartości działalności, ze względu na oczekiwania jakie są stawiane przyszłym wynikom innowacyjnym. Oprócz tego firmy które znalazły się na liście musiały mieć również kapitalizację rynkową na poziomie przynajmniej 10 miliardów dolarów oraz przeznaczać na badania i rozwój przynajmniej 2,5% swoich przychodów. Najlepiej spośród duńskich firm oceniono Coloplast, który uplasował się na wysokim, 12. miejscu. Nieco dalej na liście znalazły się Carlsberg i Novo Nordisk, zajmując odpowiednio 66. i 70. miejsce. Co ciekawe, wyprzedziły one takie firmy jak min. Apple czy Adidas.
Wybierając Danię jako miejsce do prowadzenia działalności testowej i innowacyjnej możesz poznać innych przedsiębiorców działających w tej samej branży, nawiązać nowe, wartościowe współprace oraz uzyskasz dostęp do najnowszych technologii i nowoczesnego rynku badań. Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu przewagę już na samym starcie.