Faktury w Danii

Faktury, zarówno papierowe jak i elektroniczne, są najbardziej istotnymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia finansowego każdej firmy. Aby firma mogła działać bez zarzutu należy zadbać o dobre zarządzanie fakturami. Znajomość podstawowych praw dotyczących faktur w danym kraju jest do tego niezbędna, zwłaszcza jeśli prowadzi się firmę za granicą. Faktury w Danii pod wieloma względami są podobne do polskich faktur. Jest jednak kilka różnic, które warto znać.

Spis treści:

Informacje ogólne

Każda faktura, aby była ważna, musi zawierać kilka niezbędnych informacji. Dane te pozwalają odpowiednio zaksięgować transakcję oraz mogą być pomocne przy późniejszym staraniu się o zwrot podatku VAT. Przed wystawieniem faktury należy wybrać język oraz walutę, a także rodzaj faktury. Warto też dodać informacje o podatku VAT.

Rodzaje faktur

Istnieje kilka rodzajów faktur, każda z nich ma inne zastosowanie. Najbardziej popularnymi rodzajami faktur są: faktura VAT, faktura korygująca, faktura uproszczona, faktura zaliczkowa. Dane na tych fakturach są bardzo podobne, jednak istnieje kilka dość istotnych różnic, charakterystycznych dla każdego z tych rodzajów.

Istnieje też możliwość wystawienia faktury elektronicznej. Ten rodzaj faktury zyskuje na popularności ze względu na wygodę oraz mobilność. Kolejną zaletą jest dużo łatwiejsze zarządzanie elektronicznymi fakturami.

Faktura papierowa powinna być wydrukowana w minimum dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dane na fakturze

Nabywca i sprzedający

Każda  faktura musi zawierać podstawowe informacje o nabywcy i sprzedającym.

Najważniejsze są: imię i nazwisko (lub nazwę firmy), adres, NIP.

Faktura musi zawierać numer faktury oraz nazwę.

Towar lub usługa

Faktura powinna też opisywać ilość, cenę i rodzaj towaru bądź usługi. Dokładne opisanie tych danych jest bardzo ważne. Na fakturze powinny się też znaleźć informacje o kwocie do zapłaty, walucie  oraz terminie płatności. Kwota powinna być rozbita na kwotę netto oraz podatek. Jest to potrzebne w wypadku starania się o zwrot podatku VAT.

Faktura VAT

Aby wystawić fakturę VAT należy podać kilka dodatkowych informacji. Wszystkie podstawowe dane, potrzebne do wystawienia faktury muszą się na fakturze też znajdować. Najważniejszą dodatkową informacją jest numer identyfikacyjny VAT oraz kwota podatku  VAT. W sytuacji, gdy to druga strona jest zobowiązana zapłacić podatek VAT należy umieścić na fakturze wzmiankę o tym fakcie.

Ten rodzaj faktury musi być wystawiany w minimum dwóch egzemplarzach.

Faktura VAT jest niezbędnym dokumentem do uzyskania zwrotu podatku.

Dodatkowe informacje

Nazwa faktury zależy od tego, jakiego jest ona rodzaju. Jeżeli wystawiona faktura jest fakturą korygującą należy podać powód korekty.

Podatek VAT

Firmy działające na terenie Danii muszą się zarejestrować w duńskim systemie VAT minimum na 8 dni przed rozpoczęciem działalności. Każda firma działająca na terenie Danii ma obowiązek stosować duńskie stawki podatku VAT. Stawki te wynoszą 0% lub 25%.

Jeżeli firma planuje wystawić fakturę dla kontrahenta z kraju należącego do Unii Europejskiej musi najpierw zarejestrować się w systemie VAT Unii Europejskiej oraz uzyskać numer VAT UE. Faktura powinna zawierać numer VAT UE zarówno nabywcy jak i odbiorcy.

Możliwe jest ubieganie się o zwrot podatku VAT. Aby to zrobić należy złożyć wniosek o zwrot podatku.  Ważne jest, aby na fakturach kwota była rozbita na kwotę netto oraz podatek VAT.

Jeżeli firma działająca w Danii sprzedaje usługę lub towar kontrahentowi z Danii, to zleceniodawca musi zapłacić podatek VAT. W tej sytuacji należy też pamiętać, by odpowiednio to opisać na fakturze.

VAT należy rozliczyć raz rok, pół roku lub kwartał. Zależy to od wartości sprzedanych towarów i usług. Gdy wartość przekracza 15000000 DKK – rozliczenie roczne. Gdy zawiera się w przedziale 1000000 – 15000000 DKK – VAT należy rozliczyć co kwartał. Gdy kwota jest mniejsza niż 1000000 DKK VAT jest rozliczany co pół roku.