DUŃSKI PODATEK VAT

W Danii przedsiębiorca musi po otrzymaniu wszystkich faktur i zaksięgowaniu ich w wybranym wcześniej systemie, takim jak dinero czy e-conomic, sporządzić raport VAT, który będzie zawierał zarówno podatek od zakupów, jak i sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że z podatku VAT w Danii zwolnione są m.in. prenumerata gazet czy znaczki pocztowe, jak również sprzedaż do firm z UE, które są w innych państwach płatnikami VAT lub do państw, gdzie nie dolicza się tego podatku. Po sporządzeniu raportu VAT przedsiębiorca powinien zalogować się przy użyciu numeru VAT i nazwy użytkownika do swojego konta na stronie internetowej SKAT-u, otworzyć menu ze swoją działalnością i zadeklarować podatek VAT. Aby otrzymać sumę netto podatku VAT (zwrot lub dopłata), należy zarejestrować zarówno ilość tego podatku od zakupów, jak i od sprzedaży.

Przedsiębiorca, któremu wyszła dopłata, powinien w wyznaczonym terminie uregulować ją w duńskim urzędzie podatkowym.W Danii identyfikatory płatności zaczynają się od takich prefiksów, jak +71 bądź +73, po których następuje długi ciąg cyfr, które należy wpisać, korzystając z internetowego konta bankowego.Duńscy przedsiębiorcy opłacają podatek VAT co miesiąc, kwartał lub pół roku, terminy płatności podatku VAT zależą kwartału i można je zweryfikować na stronie internetowej SKAT-u:

W Danii przedsiębiorcy opłacają podatek VAT co miesiąc, kwartał lub pół roku, a terminy płatności podatku VAT zależą od kwartału.

Duń. pod. vat - terminy

Jeśli przedsiębiorca nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby opłacić cały podatek VAT w wyznaczonym terminie, będzie miał dług wobec fiskusa, a SKAT może zweryfikować kwotę z konto podatkowe (skattekontoen), które można założyć na stronie skat.dk. Jeśli przedsiębiorca kupił więcej towarów z VAT niż sprzedał, ma prawo do zwrotu kwoty netto podatku VAT z urzędu podatkowego (wtedy kwota jest ujemna przed kwotą do zwrotu). Zwrot zostanie dokonany na tzw. nemkonto (nemkonto.dk), czyli specjalne konto, które zostanie przydzielone przez bank w czasie zakładania firmowego konta w Danii, w terminie do dwóch tygodni.