Duński podatek dochodowy – jak dokonać rozliczenia z SKAT

Rozliczenie podatku od dochodów za granicą może być dla niektórych osób trudne do zrozumienia, szczególnie gdy powrócili już do Polski. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat podatku dochodowego w Danii.

Podatki w Danii dla obcokrajowców – zasady i kategorie podatkowe oraz składki podatkowe

W Danii, aby legalnie pracować i płacić podatki, potrzebujemy numeru identyfikacyjnego CPR oraz tzw. karty podatkowej, która pozwala pracodawcy obliczyć wysokość podatku. Dla obcokrajowców przewidziano dwie kategorie podatkowe – pełna zdolność podatkowa, czyli osoby, które na stałe mieszka i pracuje w Danii oraz ograniczona zdolność podatkowa, czyli osoby, które pracują w Danii, ale mieszkają z rodziną w kraju pochodzenia.

Podatek dochodowy składa się z trzech składek: na rynek pracy, lokalnej – na rzecz samorządu i państwowej – na rzecz skarbu państwa. Jeśli nie jesteśmy pewni, do której kategorii podatkowej należymy, warto skontaktować się z biurem rachunkowym specjalizującym się w duńskim prawie podatkowym, aby uniknąć pomyłek. W ten sposób mamy pewność, że działamy zgodnie z aktualnym prawem podatkowym, który jest stale aktualizowany i różni się w różnych państwach.

W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy w Danii?

Aby płacić podatki w Danii, musimy mieć numer identyfikacyjny CPR i kartę podatkową, która pomaga pracodawcy obliczyć wysokość podatku. Dla obcokrajowców przewidziano dwie kategorie podatkowe – pełna zdolność podatkowa dla osób, które na stałe mieszkają i pracują w Danii oraz ograniczona zdolność podatkowa dla osób, które pracują w Danii, ale mieszkają z rodziną w kraju pochodzenia.

Podatek dochodowy składa się z trzech składowych: na rynek pracy, lokalną – na rzecz samorządu i państwową – na rzecz skarbu państwa. Jeśli nie jesteśmy pewni, do której kategorii podatkowej należymy, warto skontaktować się z biurem rachunkowym specjalizującym się w duńskim prawie podatkowym, aby uniknąć pomyłek. Dzięki temu mamy pewność, że działamy zgodnie z aktualnym prawem podatkowym, które jest stale aktualizowane i różni się w różnych państwach.

Każdy podatnik otrzymuje od SKAT dwa dokumenty: wstępną indywidualną zaliczkową deklarację podatkową oraz roczne rozliczenie podatkowe. Urząd przesyła ten drugi dokument do 24 kwietnia następnego roku, a do lipca trzeba go zweryfikować i dokonać ewentualnej korekty.

Podczas rozliczania podatku dochodowego można ubiegać się o określone ulgi, np. zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, zapłaconych alimentów na dzieci czy zapłaconych odsetek od kredytów. Nie są one automatycznie doliczane przez urząd, dlatego musimy to zrobić samodzielnie. Taką deklarację można przygotować online na stronie internetowej urzędu skarbowego (skat.dk), po zalogowaniu na indywidualne konto podatnika lub poprawić dokument i odesłać go pocztą do urzędu. Do rozliczenia należy dołączyć informacje o zarobkach od pracodawcy, paski wypłat oraz rachunki za podstawowe opłaty.

W przypadku niedopłaty lub nadpłaty podatku, urząd skarbowy poinformuje nas o tym w rocznym rozliczeniu. Aby uregulować należności lub otrzymać zwrot, potrzebujemy konta bankowego prowadzonego na nasze nazwisko, które zgłosiliśmy do urzędu jako nasze NemKonto. Termin na dokonanie korekty złożonej deklaracji to aż trzy lata.