DUŃSKI PODATEK B-TAX

W Danii przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi opłacać podatek B od zysku firmy. Podatek A to natomiast duński podatek od zatrudnienia. Właściciel firmy sam szacuje potencjalny zysk swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i na tej podstawie w ciągu roku dokonuje częściowej zapłaty w dziesięciu równych ratach. Po zakończeniu roku podatkowego, na podstawie raportów finansowych przygotowanych przez księgowego, musi złożyć roczne zeznanie podatkowe do duńskiego urzędu skarbowego. Jeśli nie złoży go w wyznaczonym terminie, grozi mu kara finansowa. SKAT wysyła decyzję podatkową, w której może zobowiązać właściciela firmy do dopłaty, jeśli opłacił za niski podatek dochodowy lub zwrócić nadpłatę podatku. Właściciel firmy powinien regularnie aktualizować swoje zeznanie podatkowe, uwzględniając zmniejszenie lub zwiększenie zysku swojej działalności w danym roku podatkowym. Podatek B należy opłacać do 20. dnia każdego miesiąca w 10 równych ratach przelewem automatycznym lub przy pomocy identyfikatora płatności ze strony SKAT Borger. Właściciel firmy musi dokładnie sporządzić swoje zeznanie podatkowe, aby uniknąć naliczenia odsetek za opóźnienia w opłacaniu podatku.