Duński podatek B-tax

W Danii podatek B to podatek, który przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (sole proprietorship) ma obowiązek opłacać od jej zysku (natomiast podatek A to duński podatek od zatrudnienia). Właściciel jednoosobowej firmy dokonuje częściowej zapłaty w ciągu roku w dziesięciu równych ratach, które są wyliczane na podstawie „samooceny”, czyli oszacowanego przez niego potencjalnego zysku firmy, zadeklarowanego przez stronę SKAT Borgerna specjalnym formularzu – Forskudsopgørelse.

Po zakończeniu roku podatkowego duński przedsiębiorca ma obowiązek, na podstawie raportów finansowych przygotowanych przez księgowego, opłacić podatek od rzeczywistego zysku swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, składając roczną deklarację podatkową – årsopgørelse – do duńskiego urzędu skarbowego (Skattestyrelsen). Za niezłożenie rocznego zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie można karę finansową (do 5 tys. koron duńskich). Na podstawie wypełnionego zeznania podatkowego (self-assessment) SKAT wysyła decyzję podatkową:
1. W przypadku, gdy właściciel duńskiej firmy opłacił za niski podatek dochodowy, będzie musiał dokonać dopłaty.
2. Natomiast zwrot otrzyma, jeśli wcześniej dokonał nadpłaty podatku dochodowego.

Właściciel firmy w Danii ma obowiązek dokładnie sporządzić zeznanie podatkowe oraz regularnie je aktualizować, uwzględniając zmniejszenie bądź zwiększenie zysku swojej działalności w danym roku podatkowym, tak aby uniknąć naliczenia odsetek za opóźnienia w opłacaniu podatku.

Podatek b-tax należy opłacać do 20. dnia każdego miesiąca w 10 równych ratach (od stycznia do maja oraz od lipca do listopada; w czerwcu i grudniu podatku się nie płaci) przelewem automatycznym bądź przy pomocy identyfikatora płatności ze strony SKAT Borger (IBAN/SWIFTw przypadku zagranicznych kont bankowych).