DUŃSKI PODATEK B-TAX

W Danii przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, musi opłacać podatek B od zysku firmy. Podatek A to natomiast duński podatek od zatrudnienia. Właściciel firmy sam szacuje potencjalny zysk swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i na tej podstawie w ciągu roku dokonuje częściowej zapłaty w dziesięciu równych ratach. Po zakończeniu roku podatkowego, na podstawie raportów finansowych przygotowanych przez księgowego, musi złożyć roczne zeznanie podatkowe do duńskiego urzędu skarbowego. Jeśli nie złoży go w wyznaczonym terminie, grozi mu kara finansowa. SKAT wysyła decyzję podatkową, w której może zobowiązać właściciela firmy do dopłaty, jeśli opłacił za niski podatek dochodowy lub zwrócić nadpłatę podatku.

Duń. pod B-TAX - pod B

Właściciel firmy musi dokładnie sporządzić swoje zeznanie podatkowe, aby uniknąć naliczenia odsetek za opóźnienia w opłacaniu podatku.