DUŃSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA

Duńska spółka holdingowa, znana również jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada akcje lub udziały w innych spółkach. Taka spółka może przyjąć formę A/S lub ApSi, a jej nazwa nie musi zawierać słowa „holding”. Rejestracja takiej spółki odbywa się w Agencji Handlu i Spółek.

Co należy wiedzieć o duńskiej spółce holdingowej?

 1. Anpartselskab (ApS) to prywatna spółka holdingowa w Danii.
 2. Spółki operacyjne, które są własnością spółki holdingowej, są nimi zarządzane.
 3. Spółka holdingowa zazwyczaj nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT.
 4. Do założenia takiej spółki wymagany jest tylko jeden akcjonariusz.
 5. Głównym zadaniem spółki holdingowej jest zarządzanie udziałami w spółkach zależnych.
 6. Konta spółki holdingowej są każdego roku poddawane audytowi i zapisywane w publicznych rejestrach.
 7. Jeśli spółka holdingowa i operacyjne mają siedzibę w Danii, a spółka operacyjna posiada ponad 50% udziałów, to podlegają one wspólnemu opodatkowaniu.
 8. Dochody spółki holdingowej pochodzą z zysków ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych oraz z dywidend.
 9. Dywidendy i zyski spółki holdingowej są nieopodatkowane.
 10. Odpowiedzialność przy wspólnym opodatkowaniu jest dzielona pomiędzy spółkę holdingową a spółki operacyjne.
 11. Do założenia spółki holdingowej można użyć tego samego kapitału wynoszącego 40 tys. koron duńskich, który został użyty do założenia spółki operacyjnej. Istnieje również możliwość zarejestrowania spółki holdingowej po zarejestrowaniu spółki operacyjnej, ale jest to bardziej skomplikowane.
 12. Duńska sp. hold. - w przypadku duńsk sp
 13. Udziały w duńskiej spółce holdingowej mogą pochodzić w całości z zagranicy.
 14. Co roku na walnym zgromadzeniu są wypłacane dywidendy dla akcjonariuszy.
 15. Duńska spółka holdingowa opłaca 22-procentowy podatek od osób prawnych.
 16. Spółki operacyjne powinny mieć ten sam rok podatkowy, co spółka holdingowa.
 17. Spółki zależne nie mają ograniczeń w działaniu.

W przypadku duńskiej spółki holdingowej, wartość akcji niepublicznych zakupionych przez spółkę może zostać przedstawiona w rocznym raporcie na dwa sposoby. Może być podana jako rzeczywista cena zakupu, co oznacza, że po otrzymaniu dywidendy lub sprzedaży udziałów, zostanie wykazany zysk. Można również wybrać wartość wewnętrzną, która odpowiada wartości wykazanej przez spółkę operacyjną w jej rocznym raporcie. Aby wartość udziałów odpowiadała aktualnej wartości, spółka musi korygować tę wartość każdego roku w raporcie. W przypadku wybrania tej opcji, dochód zostanie wykazany w rocznym sprawozdaniu, nawet jeśli wartość udziałów wzrośnie.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0