Duńska spółka holdingowa

Dania Holding Company, czyli duńska spółka holdingowa to inaczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przyjmuje formę A/S bądź ApSi ma udziały w innych spółkach. Taką spółkę należy zarejestrować w Agencji Handlu i Spółek, a jej nazwa nie musi zawierać słowa „holding”.

Co należy wiedzieć o duńskiej spółce holdingowej?
1. Anpartselskab (ApS) to prywatna spółka holdingowa.
2. Spółki operacyjne, to spółki będące własnością spółki holdingowej.
3. Spółka holdingowa z reguły nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT.
4. W przypadku tej spółki wystarczy tylko 1 akcjonariusz.
5. Spółka holdingowa zajmuje się zarządzaniem własnością spółek zależnych.
6. Konta spółki holdingowej są każdego roku audytowane i należą do publicznych rejestrów.
7. Jeśli spółka holdingowa i operacyjne mają siedzibę w Danii, i spółka operacyjna posiada więcej niż 50% udziałów, to podlegają pod wspólne opodatkowanie.
8. Dochód spółki holdingowej pochodzi zarówno z zysków ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, jak i z dywidend.
9. Dywidendy i zyski spółki są nieopodatkowane.
10. Odpowiedzialność spółek przy wspólnym opodatkowaniu jest dzielona, czyli część odpowiedzialności ponosi spółka holdingowa, a część spółki operacyjne.
11. Do założenia spółki holdingowej można użyć tego samego kapitału wynoszącego 40 tys. koron duńskich, który został użyty do założenia spółki operacyjnej, rejestrując obie spółki jednocześnie („kroczący kapitał”). Istnieje również możliwość zarejestrowania spółki holdingowej po zarejestrowaniu spółki operacyjnej, ale jest to bardziej skomplikowane.
12. W przypadku duńskiej spółki holdingowej inwestorzy portfelowi są właścicielami akcji o wartości poniżej 10% kapitału zakładowego i mają obowiązek opłacać podatki od zysków kapitałowych, inwestorzy zależni są właścicielami akcji o wartości od 10% do 50% kapitału zakładowego i są zwolnieni z płacenia podatków od zysków, natomiast inwestorzy powiązani są właścicielami akcji o wartości 50% kapitału zakładowego i również są zwolnieni z płacenia podatków od zysków kapitałowych.
13. Udziały spółki mogą pochodzić w całości z zagranicy.
14. Co roku na walnym zgromadzeniu zostają wypłacane dla akcjonariuszy dywidendy.
15. Duńska spółka holdingowa opłaca 22-procentowy podatek od osób prawnych.
16. Spółki operacyjne powinny mieć ten sam rok podatkowy, co spółka holdingowa.
17. Spółki zależne nie mają ograniczeń w działaniu.

W przypadku duńskiej spółki holdingowej wartość akcji niepublicznych przez nią zakupionych może być przedstawiona w rocznym raporcie na dwa sposoby: jako rzeczywista cena zakupu (po otrzymaniu dywidendy bądź po sprzedaży udziałów zostanie wykazany zysk) lub jako wartość wewnętrzna (aby wartość udziałów odpowiadała wartości, która została wykazana przez spółkę operacyjną w jej rocznym raporcie, należy każdego roku w raporcie korygować wartość udziałów; w rocznym sprawozdaniu będzie wykazany dochód nawet w przypadku, gdy wartość udziałów wzrośnie).