Duńska faktura sprzedaży

W Danii przedsiębiorcy, którzy sprzedają usługę bądź produkt mają obowiązek wystawić klientowi:
• paragon,
• uproszczoną fakturę sprzedaży,
• lub normalną fakturę sprzedaży.

Paragony należy wystawić wtedy, kiedy przedsiębiorca użytkuje punkt sprzedaży, w którym można je wydrukować, a jego klientami są przede wszystkim klientom indywidualni. Poprawnie wystawiony paragon powinien zawierać takie informacje, jak:stawka VAT, nazwa firmy bądź CVR, data wystawienia paragonu, cena z VAT, opis tego, co zostało sprzedane, cena całkowitą bez VAT, jak również cena łączna z VAT i kwota podatku VAT.

Uproszczoną fakturę sprzedaży należy wystawić zarówno w przypadku, gdy suma sprzedaży z VAT nie przekracza 5 tys. koron duńskich z VAT, a odbiorcami są klienci indywidualni, jak i w przypadku, gdy kwota sprzedanej usługi lub towaru nie wynosi więcej niż 3 tys. koron duńskich z VAT, a klientami są głównie inne firmy prowadzone w Danii.Poprawnie wystawiona faktura musi zawierać takie informacje, jak: stawka procentowa VAT, numer faktury, dane sprzedającego(CVR, adres i nazwę firmy), datę wystawienia faktury uproszczonej,cena bez VAT,opis sprzedanego produktu, cena łączna z VAT, jak również kwota podatku VAT.

Natomiast zwykłą fakturę sprzedaży trzeba wystawić zarówno wtedy, gdy suma sprzedaży z VAT wynosi minimum 3 tys. koron duńskich, a odbiorcą jest firma zarejestrowana w Danii jako płatnik podatku VAT, jak i wtedy, gdy odbiorca, który ma firmę zarejestrowaną w Danii jako płatnik podatku VAT, poprosi o fakturę (również w przypadku, gdy kwota sprzedaży z VAT jest niższa niż 3 tys. koron duńskich), bądź kwota sprzedaży jest wyższa niż 5 tys. koron duńskich, a nabywcą jest konsument indywidualny. Taka faktura powinna zawierać takie informacje, jak: stawka VAT, dane sprzedającego(CVR, nazwa i adres firmy), numer faktury i datę jej wystawienia, dane nabywcy, data dostawy, jeśli nie pokrywa się z datą wystawienia faktury, opis usługi bądź towaru, cena bez VAT za sztukę, ewentualne zniżki, cena całkowita zarówno z VAT, jak i bez VAT, jak również kwota podatku VAT.

Poza tym zwykłą fakturę sprzedaży należy wystawić zarówno w przypadku, gdy nabywcami są prywatni konsumenci z państw członkowskich Unii Europejskiej (należy zastosować się do przepisów obowiązujących od 1 lipca 2021 roku – „Moms One Stop Shop”), jak i w przypadku, gdy nabywcami są firmy z państw członkowskich Unii Europejskiej. Na fakturze trzeba podać numer VAT nabywcy, jeśli jest nim firma z Unii Europejskiej zarejestrowana jako płatnik VAT. Przedsiębiorca ma też obowiązek sprawdzić na VIES, czy numer VAT nabywcy jest poprawny (jeśli numer nie zostanie zweryfikowany sprzedający może zostać obciążony podatkiem VAT), jak również do 25. dnia kolejnego miesiąca zgłosić sprzedaż do UE na skat.dk.Przedsiębiorca, który korzysta z zasad obowiązujących w UE dot. odwrotnego obciążenia i sprzedaje towar bądź usługę bez podatku VAT, musi na fakturze umieścić stosowną informację.