DUŃSKA FAKTURA SPRZEDAŻY

W Danii przedsiębiorcy, którzy sprzedają usługę bądź produkt mają obowiązek wystawić klientowi:

  • paragon,
  • uproszczoną fakturę sprzedaży,
  • lub normalną fakturę sprzedaży.

W zależności od wartości sprzedaży i rodzaju klientów, przedsiębiorca musi wystawić różne dokumenty sprzedażowe. W przypadku sprzedaży klientom indywidualnym i korzystania z punktu sprzedaży z możliwością wydruku paragonów, należy wystawić poprawnie wypełniony paragon. Paragon musi zawierać informacje, takie jak stawka VAT, nazwa firmy lub CVR, data sprzedaży, cena z VAT, opis produktu, cena bez VAT, cena łączna z VAT oraz kwota podatku VAT.

Jeśli wartość sprzedaży z VAT nie przekracza 5 tys. koron duńskich i klientami są klienci indywidualni, przedsiębiorca może wystawić uproszczoną fakturę sprzedaży.

Duńska F. - uproszcz. F

W przypadku sprzedaży firmom zarejestrowanym w Danii jako płatnik podatku VAT, wartości sprzedaży wynoszącej co najmniej 3 tys. koron duńskich lub na prośbę nabywcy, przedsiębiorca musi wystawić zwykłą fakturę sprzedaży. Taka faktura powinna zawierać informacje, takie jak stawka VAT, dane sprzedającego, numer i data faktury, dane nabywcy, data dostawy, opis produktu lub usługi, cena bez VAT za sztukę, ewentualne zniżki, cena łączna z VAT i bez VAT oraz kwotę podatku VAT.

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towar bądź usługę bez podatku VAT, na fakturze musi umieścić informację o zasadach obowiązujących w UE dotyczących odwrotnego obciążenia. Przedsiębiorca musi również sprawdzić numer VAT nabywcy na VIES i do 25. dnia kolejnego miesiąca zgłosić sprzedaż do UE na skat.dk.