Dokument założycielski ApS

Sporządzenie dokumentu założycielskiego jest konieczne do rejestracji duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS). Osoby zakładające firmę muszą podpisać ten dokument, aby oficjalnie potwierdzić założenie spółki. Dokument założycielski może zawierać różnorodne postanowienia, zarówno obowiązkowe, jak i opcjonalne.

Dokument założycielski ApS

Obowiązkowe elementy dokumentu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

– Założyciele: Wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz ewentualnego numeru identyfikacyjnego założycieli. Osoby fizyczne muszą być wymienione imiennie, natomiast osoby prawne muszą podać nazwę firmy, numer identyfikacyjny oraz adres.

– Kurs emisyjny: Określa się tutaj stawkę, jaką trzeba uiścić za nowe udziały w spółce. Kurs ten jest stosowany np. w przypadku zwiększenia kapitału zakładowego spółki.

– Data rozpoczęcia obowiązywania rachunkowości: Jest to dzień, od którego spółka zaczyna prowadzić księgi rachunkowe, czyli początek roku obrotowego.

– Data rozpoczęcia działalności: Określa, kiedy spółka uzyskuje zdolność prawną. Jeśli nie jest to określone, zdolność prawna spółki następuje po podpisaniu dokumentu założycielskiego przez założycieli.

– Terminy: Wskazują, kiedy należy objąć udziały w spółce oraz kiedy dokonać wpłaty.

Opcjonalne elementy dokumentu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

– Specjalne prawa lub korzyści: Można tu opisać szczególne prawa lub korzyści dla zaangażowanych stron, np. założycieli spółki.

– Aport: Jeśli spółka nie jest zakładana wyłącznie z wkładów pieniężnych, to w tym punkcie należy to uwzględnić. Aportem może być np. wkład w postaci mienia ruchomego lub nieruchomości.

– Wyłączenie audytu: Na życzenie można zrezygnować z audytu spółki, jednak dotyczy to tylko spółek poniżej określonego rozmiaru.

– Umowy: Opisuje, czy istnieją umowy z założycielami lub innymi osobami, które mogą nałożyć na spółkę pewne zobowiązania finansowe.

Należy pamiętać, że powyższe elementy stanowią tylko propozycje treści opcjonalnych, więc nie jest to pełna lista. Ostatecznie to od założycieli zależy, czy ważne dla nich elementy opcjonalne zostaną uwzględnione w dokumencie założycielskim.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0