Dlaczego warto prowadzić biznes w Danii?

Dania jest jednym z najstarszych państw w Europie. Podobnie jak inne skandynawskie kraje, wyróżnia się bardzo stabilną gospodarką. Jest uważana za europejski ośrodek innowacji i technologii, a jej rola w Unii Europejskiej zarówno w kwestiach politycznych jak i gospodarczych jest nieoceniona. Dania słynie z bardzo wysokiego standardu życia jaki zapewnia swoim obywatelom, dzięki czemu niemalże co roku znajduje się na samym szczycie wszystkich rankingów, utrzymując tytuł najszczęśliwszego kraju na świecie. To także państwo bardzo przyjazne dla przedsiębiorców, uznawane niemal jednogłośnie za najlepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Dania posiada liczne przepisy ustawowe i wykonawcze, które mają na celu wspierać firmy. Charakteryzuje się bezpiecznym środowiskiem biznesowym oraz wysoką elastycznością. Rejestracja działalności gospodarczej w Danii to kwestia zaledwie kilku godzin a koszty związane z jej założeniem są niskie. Założenie firmy w Danii daje dostęp nie tylko do rynku duńskiego, ale pozwala także na dotarcie do ponad 100 milionów konsumentów z całej Unii Europejskiej. To tylko niektóre z powodów, dla których Dania jest najczęściej wybieranym krajem przez przez osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą.

Dania liderem w rankingach światowych

W czerwcu 2022 roku Dania znalazła się na pierwszym miejscu prestiżowego, światowego rankingu konkurencyjności IMD (WCR), wyprzedzając 63 inne gospodarki. Tak wysoki wynik jest zasługą gwałtownego wzrostu wyników gospodarczych Danii, spowodowanego redukcją długu publicznego i deficytu budżetowego, wzrostem przepływów inwestycyjnych, wzmocnieniem finansów publicznych i ograniczeniem wzrostu cen w porównaniu z innymi krajami. Głównymi czynnikami branymi pod uwagę w rankingu były efektywność biznesowa, wyniki gospodarcze, infrastruktura oraz efektywność rządu. Dania okazała się być liderem w takich kategoriach jak efektywność biznesowa, praktyki zarządzania oraz produktywność i efektywność. Świetnie wypadła także pod względem ram społecznych (drugie miejsce), ram instytucjonalnych (drugie miejsce) i przepisów dotyczących biznesu (trzecie miejsce).

W rankingu Doing Business z 2020 roku Dania została uznana najlepszym krajem dla prowadzenia biznesu w Europie. Łatwo znaleźć powody takiego werdyktu – połączenie otwartego, nieustannie rozwijającego się środowiska biznesowego i wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej to niemalże idealne warunki dla przedsiębiorców. W skali światowej Dania również znalazła się na bardzo wysoko, zajmując czwarte miejsce. Szczególnie dobrze wypadła w kategorii “Handel transgraniczny”, obejmując pierwszą pozycję. W rankingu Doing Business oceniano gospodarki z całego świata na podstawie wskaźników mierzących złożoność i koszt prowadzenia firmy oraz mierzących siłę instytucji prawnych. Dania zawdzięcza uplasowanie na podium między innymi swojemu innowacyjnemu środowisku biznesowemu, elastycznemu rynkowi pracy i konkurencyjnym podatkom.

W liście Najlepszych Krajów dla biznesu publikowanej przez Forbes, Dania znajdowała się na pierwszym miejscu w aż 6 edycjach. Łącznie analizowano 146 gospodarek i porównywano je na podstawie takich czynników jak podatki, technologie i innowacje, wyniki giełdowe, prawa własności, ochrona inwestorów, biurokracja, korupcja i wolność (osobistej, monetarnej i handlowej). W każdej kategorii Dania znajdowała się w pierwszej 25 krajów, a pierwsze miejsce zajmowała w kategoriach niskiego poziomu korupcji i dużej wolności osobistej.

W prowadzonym od 2016 roku badaniu Transparency International, które analizuje poziom postrzeganej korupcji (CPI) w sektorach publicznych w krajach na całym świecie, Dania również jest na czele. W 2021 roku jej wynik wynosił 88 na 100, co oznacza, że duńska administracja publiczna jest w opinii obywateli nieskorumpowana. Ponadto podkreślono zaangażowanie sektora publicznego w ograniczanie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw oraz doceniono niski poziom biurokracji.

Według Global Innovation Index 2022, Dania jest trzecim najbardziej innowacyjnym krajem w Unii Europejskiej oraz dziesiątym na świecie. Dania nieustannie znajduje się także w pierwszej dziesiątce rankingu Światowego Forum Ekonomicznego, oceniającego konkurencyjność gospodarek na całym świecie.

Solidna gospodarka

Mimo że Dania jest stosunkowo niewielkim krajem, to jej gospodarka jest jedną z najsilniejszych na świecie. Posiada bardzo duży rynek krajowy a produkt narodowy brutto Danii jest wśród najwyższych na świecie. Dzięki temu jest to bardzo atrakcyjne miejsce zarówno dla osób prywatnych jak i zagranicznych firm. Aż połowę dochodów Danii generuje sektor prywatny. Głównymi branżami które dominują są produkcja, handel i przemysł, a większość przedsiębiorstw zarejestrowanych w tym kraju to małe, prywatne firmy. Najważniejszy jest sektor usług, który zapewnia 80% wszystkich miejsc pracy w Danii. Około 11% miejsc pracy to produkcja, natomiast pozostałe 2% miejsc pracy jest w branży rolniczej. Bardzo duża część pozyskanych funduszy jest przeznaczana na obronę narodową, służbę zdrowia, sprawy gospodarcze, sprawy zagraniczne i opiekę społeczną. Dania posiada także stabilne, wieloletnie stosunki krajowe z innymi krajami skandynawskimi oraz z Wielką Brytanią. W 2020 roku nominalny dochód narodowy brutto na mieszkańca w Danii wyniósł 58 439 USD i okazał się być siódmym najwyższym na świecie. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą dochodu na mieszkańca Dania zajęła 10 miejsce na świecie, z wynikiem 57 781 USD. Na przestrzeni lat dystrybucja dochodów jest dość równa, nawet mimo pojawienia się nieznacznych odchyleń w ciągu ostatnich lat. W 2017 roku gdy oceniano współczynnik Giniego w państwach Unii Europejskiej, czyli miarę nierówności ekonomicznych, Dania uzyskała siódmy najlepszy wynik. Według Indeksu 2022, wolność gospodarcza w Danii została oceniona na 78,0, co daje jej dziesiąte miejsce na świecie i siódme na świecie.

Atrakcyjne środowisko biznesowe

Dania jest powszechnie uznawana za jedno z najatrakcyjniejszych środowisk biznesowych na świecie. Potwierdzają to liczne analizy mierzące stabilność gospodarczą, polityczną i regulacyjną, w których ten kraj co roku zajmuje bardzo wysokie miejsca. Dania należy do Unii Europejskiej i jest jednym z największych zwolenników prowadzenia liberalnej polityki handlowej wśród krajów członkowskich. Według listy Forbesa z 2019 roku, Dania jest w czołówce 10 najbardziej zachęcających krajów do inwestycji kapitałowych, zajmując siódme miejsce. Dania jest także nieustannie uznawana przez Transparency International za najmniej skorumpowany kraj na świecie, co również nie pozostaje bez znaczenia dla przedsiębiorców, które biorą pod uwagę ten kraj w kontekście przyszłych inwestycji. W branży biznesowej wskaźnik biurokracji jest na minimalnym poziomie. Korupcja w Danii praktycznie nie istnieje. Zastanawiając się nad prowadzeniem działalności w Danii należy pamiętać także o tym, że mogą wystąpić pewne różnice kulturowe, również na gruncie biznesowym. W Danii powszechny jest brak ścisłej hierarchii między współpracownikami oraz wszechobecna nieformalna, dość swobodna atmosfera, co wielu zagranicznych inwestorów ocenia zdecydowanie pozytywnie. Mimo tego Duńczycy cenią sobie także porządek i strukturę w miejscu pracy, co jest charakterystyczne dla krajów skandynawskich. Według danych zgromadzonych przez Statista, łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych które napłynęły do Danii w 2019 wyniosła 3,59 mld USD. Prognozy dla Danii są bardzo korzystne. Przewiduje się, że w 2025 roku wolumen eksportu towarów i usług w Danii wzrośnie o 2,20%, wolumen importu towarów i usług będzie wyższy o 2,10% a liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych w Danii również będzie większa, licząc ponad 35 tysięcy firm.

Szybka i łatwa rejestracja firmy

Proces rejestracji firmy w Danii jest jednym z najszybszych i najłatwiejszych w Europie. Założenie duńskiej działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka godzin. Można wybrać spośród trzech dostępnych sposobów rejestracji firmy:

  • Rejestracja online – dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestracji online, który został stworzony przez Duński Urząd ds. Biznesu, zarejestrowanie nowej firmy jest bardzo szybkie i już w ciągu zaledwie kilku godzin jest ona gotowa do prowadzenia działalności. Jest to najszybszy możliwy sposób założenia biznesu, dlatego też rejestracja przez Internet cieszy się największą popularnością wśród przedsiębiorców.
  • Rejestracja papierowa – tradycyjna forma rejestracji firmy w Danii. Cały proces trwa średnio od dwóch do trzech tygodni.
  • Przejęcie istniejącej firmy – najrzadziej wykorzystywany sposób. Polega na kupieniu gotowej działalności gospodarczej, która została już wcześniej zarejestrowana. Tego typu firmy są stworzone w celu ich odsprzedania i nie przeprowadzają wcześniej żadnych operacji. Działanie w ramach gotowej firmy można rozpocząć niemal natychmiast od momentu zakupu.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą w Danii, trzeba też wybrać odpowiednią formę podmiotu. Najczęściej wybieranym rodzajem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na przystępne warunki i szybkość uruchomienia. W Danii dominują dwa główne rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) oraz spółka akcyjna (A/S). Obie wymagają wniesienia kapitału zakładowego. Nie jest on co prawda traktowany jako koszt, ale za to można go wykorzystać jako kapitał obrotowy.

W Danii nie istnieją także żadne  dodatkowe ograniczenia dla obcokrajowców, którzy pragną założyć swoją firmę. Znajomość języka duńskiego nie jest konieczna, ponieważ dokumentacja prowadzonej działalności może być również sporządzona w języku angielskim.

Konkurencyjne warunki podatkowe

Jednym z wielu powodów dla których Dania jest uważana za najlepsze miejsce do prowadzenia biznesu są konkurencyjne warunki podatkowe. Koszty działalności gospodarczej są dla przedsiębiorcy stosunkowo niskie – Dania wyróżnia się jednymi z najniższych kosztów pracodawcy i stawek ubezpieczenia społecznego spośród krajów europejskich. Ponadto stawka podatku od osób prawnych, będąca na poziomie 22%, również jest dużo mniejsza niż w większości państw w Europie. Dania jest także jedynym krajem skandynawskim który nie wprowadził podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że duńskie firmy które zdecydują się otworzyć swoje oddziały poza granicami Danii nie muszą odprowadzać dodatkowego podatku. W Danii występują także różnego rodzaju zachęty podatkowe które są odliczane dla wybranych nakładów inwestycyjnych. Według obowiązującego w Danii prawa, możliwe jest natychmiastowe odpisanie nakładów inwestycyjnych które były przeznaczone na B+R. Istnieje też druga alternatywa – podatnik może zamiast tego wybrać amortyzację podatkową. Będzie ona przeprowadzana metodą liniową a okres jej obowiązywania to rok bieżący i cztery następne lata. Oprócz tego możliwe jest całkowite odliczenie wszystkich kosztów poniesionych na rzecz poszukiwania surowców. Firma ma także prawo do odliczenia w całości kosztów związanych z zakupem patentów i know-how bądź amortyzowania ich liniowo przez następne siedem lat.

Wsparcie dla zagranicznych przedsiębiorców

Zagraniczni przedsiębiorcy są w Danii bardzo mile widziane, co jest widoczne między innymi poprzez ilość i środki wsparcia jakie ten kraj oferuje obcokrajowcom. Inwestorzy innego pochodzenia niż duńskie mają wsparcie instytucji zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. W pomoc zagranicznym przedsiębiorcom zaangażowane są także duńskie inkubatory, fundusze inwestycyjne czy ośrodki badawcze. Największą inicjatywą która zajmuje się wsparciem osobom, które planują prowadzenie biznesu w Danii jest program Start-up Denmark. Jest on zarządzany przez duńskie Ministerstwo Biznesu i Ministerstwo Zatrudnienia. Jego głównym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom z innych krajów dostępu do rynku duńskiego i pomoc w początkowych etapach rozwijania działalności gospodarczej. Powodem powstania inicjatywy Start-up Denmark jest chęć przyciągnięcia do Danii zagranicznych przedsiębiorców, którzy mogliby się przyczynić do zwiększenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i globalnej sieci powiązań startupów. Zagraniczni inwestorzy, którzy posiadają talent, niezbędną wiedzę i determinację do rozwoju swojego biznesu, sprawiają że konkurencyjność Danii stale rośnie i powstają nowe miejsca pracy. Jak w praktyce wygląda pomoc ze strony Start-up Denmark? Podczas okresu 2 lat od zaakceptowania kandydatury przedsiębiorcy, będzie mógł on liczyć na wsparcie ze strony rządu duńskiego w przeprowadzce do Danii oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest dodatkowe przedłużenie okresu korzystania z programu o 3 lata. Z inicjatywy Start-up Denmark mogą skorzystać wszystkie firmy które mają wysoki potencjał wzrostu oraz potencjalny globalny zasięg rynkowy. Oprócz oficjalnego, pieniężnego wsparcia od organów państwowych, zagraniczni przedsiębiorcy mogą także liczyć na pomoc ze strony Duńczycy. Są oni narodem bardzo życzliwym i otwartym na osoby z innych krajów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze wyciągną pomocną dłoń.

Możliwość ekspansji na Skandynawię i resztę Europy

Wyjątkowe położenie geograficzne Danii sprawia, że oferuje ona możliwości niedostępne dla żadnego innego kraju. Granicząc od południa z Europą kontynentalną a od północy ze Skandynawią, duńskie firmy mają niezwykle łatwy dostęp do niemalże całego rynku Europy. Dzięki świetnie zorganizowanej infrastrukturze krajowej, dotarcie do 500 milionów europejskich konsumentów to kwestia zaledwie kilku dni. Kopenhagę, stolicę Danii, nazywa się logistyczną stolicą Europy. Wszelkie produkty które przepływają pomiędzy krajami nordyckimi a resztą państw europejskich w większości przypadków na pewnym etapie swojej drogi znajdują się właśnie w Kopenhadze. Według obliczeń, średni czas dostawy towaru do konsumenta z dowolnego państwa w Skandynawii nie jest dłuższy niż 24 godziny. Nic więc dziwnego, że w Kopenhadze znajdują się siedziby światowych liderów branży usług logistycznych, takie jak FedEx, UPS, DHL Express, TNT czy PostNord. Ponadto koszty transportu z Danii do innych krajów europejskich są bardzo niskie. Liczba przewoźników którzy są obecni na duńskim rynku jest bardzo duża, dlatego też oferowane przez nich ceny są konkurencyjne.

Światowej klasy innowacje i technologie

Dzięki licznym programom i inicjatywom badawczo-rozwojowym ukierunkowanym na innowacyjność, Komisja Europejska okrzyknęła Danię europejskim liderem innowacji. Ten kraj może się poszczycić 14 uniwersytetami na światowym poziomie, 15 parkami badawczymi oraz ponad 12 000 naukowców. Kapitał jaki zapewnia Dania daje niemal idealne warunki do poszerzania wiedzy i prowadzenia badań na międzynarodową skalę. Innowacyjność Danii można doskonale zauważyć zwłaszcza w branży energii odnawialnej. To małe, skandynawskie państwo już od ponad 40 lat prowadzi bardzo zaawansowaną i ambitną politykę energetyczną. Podejmowane działania ukierunkowane są przede wszystkim na zmniejszenie śladu węglowego o 70% do 2030 roku. Prowadzony program Cleantech wspomaga duńskie firmy w minimalizowaniu pozostającego podczas prowadzonej działalności śladu węglowego poprzez optymalizację operacji i maszyn. Kolejnym ambitnym planem duńskiego rządu jest uniezależnienie się w 100% od paliw kopalnych do 2050 roku. Już teraz aż 20% energii elektrycznej która jest zużywana w Danii pochodzi z pozyskiwanej energii wiatrowej. Duńskie firmy są odpowiedzialne za ponad 30% światowego rynku energii wiatrowej oraz są pionierami w wykorzystywaniu biopaliwa drugiej generacji na zasadach komercyjnych. Dania może się także pochwalić ogromnym postępem w zakresie biotechnologii i nauk przyrodniczych, który jest najbardziej rozwiniętym przemysłem w kraju. Oprócz tego wprowadzane są też liczne innowacje w żywności produkowanej w Danii. Duńskie produkty spożywcze odznaczają się najwyższą, światową jakością a także dużym bezpieczeństwem. Prowadzone są także liczne prace nad rozwojem informatyki i programowania. Dania jest kolebką dla takich języków programowania jak między innymi C++, C#, Turbo Pascal i Visual Prolog. Co ciekawe, coraz prężniej rozwija się w Danii robotyka. W samym mieście Odense obecnie funkcjonuje aż 120 firm które obracają się w tej dziedzinie. Duński ekosystem składający się z firm zajmujących się robotami i automatyką, placówek edukacyjnych i badawczych oraz dostawców jest niezwykle zaawansowany technologicznie i nieustannie się rozwija. W Danii znajdują się jedne z najlepszych na świecie ośrodki do testowania robotów i dronów, gdzie można wykonywać pełnowymiarowe testy zastosowań tych maszyn w takich dziedzinach jak produkcja, rolnictwo a nawet służba zdrowia.

Wysoki poziom digitalizacji

Według statystyk Digital Economy and Society Index (DESI) z 2018 roku, Dania jest najbardziej zdigitalizowanym krajem w Unii Europejskiej. Zajmuje także wysokie, drugie miejsce pod względem konkurencyjności cyfrowej, ustępując miejsce jedynie Finlandii. W 2020 roku światowy ranking konkurencyjności cyfrowej IMD uznał Danię za kraj, który jest najbardziej gotowy do wykorzystania możliwości cyfrowych i który ma największy stopień integracji IT w społeczeństwie spośród wszystkich państw świata. Ponadto w przeprowadzanych w 2018 i 2020 roku badaniach e-administracji ONZ Dania znalazła się na pierwszym miejscu. Doceniona została też stolica Danii, Kopenhaga, która znalazła się na pierwszym miejscu w indeksie miast cyfrowych Economist Impact. Nie ulega wątpliwości, że Dania jest liderem cyfryzacji w Europie. Niemalże wszyscy obywatele Danii są aktywni online oraz umieją się sprawnie poruszać w Internecie, zwłaszcza przy korzystaniu z usług typu zakupy, bankowość czy rozrywka. Cyfrowy rozwój Danii dostrzegają giganci technologiczni, co objawia się poprzez obecność w tym kraju dużych centr takich firm jak Google, Apple czy Facebook. W Danii bardzo sprawnie działa rozwiązanie eGovernment. Instytucje państwowe dążą do tego, aby zrealizować postawiony sobie plan niemalże całkowitej cyfryzacji sektora publicznego. Duński rząd dokłada wszelkich starań, aby ustanowić Danię centrum cyfrowym. W tym celu powstała między innymi “Strategia rozwoju cyfrowego”. Celem tej inicjatywy tej stworzenie odpowiednich warunków zarówno dla duńskich firm jak i obywateli, aby mieli możliwość korzystania z najnowszych technologii i czerpać korzyści z transformacji cyfrowej. Aktywnie wspierane są także start-upy technologiczne. W Danii funkcjonuje między innymi Digital Hub Denmark, który ma na celu promować początkujące firmy zajmujące się technologią cyfrową oraz przyciągać zagraniczne talenty, klientów i inwestorów. W 2019 roku powstała także Narodowa Strategia Sztucznej Inteligencji (NSAI), której misją jest umożliwienie duńskim biznesom wykorzystywania w swojej działalności sztucznej inteligencji aby uzyskać przewagę konkurencyjną nad zagranicznymi firmami. Według badania przeprowadzonego przez Silo AI, największe prywatne laboratorium sztucznej inteligencji na Skandynawii, aż 24% duńskich firm już teraz korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, dając im ogromną przewagę.

Elastyczny rynek pracy

Dania słynie na całym świecie ze swojego niestandardowego modelu rynku pracy, zwanego Flexicurity. Główne założenie tego modelu jest takie, że pracodawcy mogą dowolnie i bardzo łatwy sposób zatrudniać i zwalniać pracowników, aby móc dostosować się do bieżących potrzeb rynku. Takie podejście jest niespotykane nie tylko w Europie, ale również na świecie. Mimo tego, że pracodawca może podjąć decyzję o zwolnieniu z dnia na dzień albo nawet szybciej, duńscy pracownicy czują się bezpiecznie i stabilnie. Taka organizacja rynku pracy zapewnia im dobrobyt, zabezpieczając ich w wypadku bezrobocia i umożliwiając bardzo szybkie objęcie innego stanowiska. Flexicurity jest korzystne zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli Danii. Istotny jest również fakt, że dokonując zwolnienia pracownika pracodawca nie ponosi żadnych kosztów. Dzięki temu dostosowanie wielkości siły roboczej do aktualnego zapotrzebowania jest bardzo łatwe. Duński model flexicurity powstał w wyniku bardzo długich dyskusji pomiędzy związkami zawodowymi a stowarzyszeniami pracodawców. Wspólnie wypracowano rozwiązanie, które miało za zadanie zadowolić obie strony. Elastyczny, duński rynek pracy to jednak nie tylko flexicurity. Co ciekawe, w Danii nie ma z góry narzuconej, ustawowej płacy minimalnej. Wysokość stawek w poszczególnych zawodach jest ustalana podczas regularnie przeprowadzanych negocjacji między związkami zawodowymi a pracodawcami. Podobnie nie ma odgórnie wytyczonych warunków pracy, które muszą zostać spełnione. Nie ma także żadnych regulacji które ograniczałyby kwestię nadgodzin. Te kwestie są ustalane indywidualnie, podczas zawierania umowy między pracodawcą a pracownikiem.

Wykwalifikowani pracownicy

Dania dysponuje jedną z najlepszych puli talentów na świecie, o czym świadczy piątek miejsce w Globalnym Indeksie Konkurencyjności Talentów 2020. Duńscy pracownicy należą do jednych z najbardziej wykwalifikowanych, wykształconych i wielojęzycznych sił roboczych, dzięki czemu prowadzenie działalności przez zagranicznych przedsiębiorców jest dużo łatwiejsze. Zdecydowana większość obywateli Danii płynnie posługuje się językiem angielskim – według przeprowadzonych badań, aż cztery na pięć osób. Połowa populacji Danii umie także komunikować się po niemiecku. Aż 96% Duńczyków posiada wykształcenie średnie a 47% ma wykształcenie wyższe. Tak wysoko wykształcone społeczeństwo to efekt tradycyjnej świadomości znaczenia edukacji w Danii. Państwo stale pracuje nad umożliwieniem równego dostępu do edukacji dla każdego obywatela i przeznacza na ten cel dużą część swoich funduszy. Oprócz tego Duńczyków zachęca się także do uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji przez całe życie. W Danii można znaleźć liczne uczelnie wyższe które oferują edukację na najwyższym, światowym poziomie. Doskonałym przykładem jest Copenhagen Business School, która uznawana jest za jedną z najlepszych szkół inżynierskich w Europie. Dobrą reputacją cieszy się także Uniwersytet Informatyczny Informatyczny w Aalborg, również znajdujący się bardzo wysoko w europejskich rankingach. Nie dziwi więc fakt, że Dania dysponuje wyjątkowo wysoko wykwalifikowanymi technikami i inżynierami. Zagraniczni przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy w Danii postrzegają duńską siłę roboczą jako bardzo zmotywowaną. Charakterystyczna dla Danii jest płaska struktura hierarchii i podejście zorientowane na zespół. Oznacza to, że każdy pracownik może odgrywać aktywną rolę w rozwiązywaniu aktualnych problemów firmy, bez względu na obejmowane stanowisko. Takie podejście daje przestrzeń do powstania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Duński pracownik jest zatem nie tylko doskonale wykształcony, ale także bardzo samodzielny i elastyczny. Duńczycy nie boją się wykazać w realizacji nowych zadań i chętnie podejmują nawet kluczowe decyzje, które w klasycznej organizacji zespołu byłby zadaniem kadry zarządzającej.

Dofinansowania dla firm

Duńskie firmy mają możliwość skorzystania z różnych narzędzi finansowania i funduszy, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej. Wyróżniamy finansowanie bezpośrednie i pośrednie. W ramach finansowania bezpośredniego możemy liczyć jedynie na ograniczone dotacje, natomiast finansowanie pośrednie angażuje różnych pośredników, zarówno lokalnych jak i krajowych. Firmy w Danii mogą liczyć na wsparcie instytucji finansowych, banków i innych organizacji, które dają im dostęp do zróżnicowanych narzędzi finansowania, co jest możliwe dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej i wsparciu Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dotacje finansowe z finansowania bezpośredniego pochodzą głównie z Komisji Europejskiej i jej agencji wykonawczych. Jest to jedyny sposób, w jaki można uzyskać bezpośredni wkład finansowy od Unii Europejskiej. Firmy ubiegające się o finansowanie bezpośrednie powinny działać w ramach projektów skupionych na celach związanych z badaniami, środowiskiem, szkoleniami i innowacjami. Dotacje bezpośrednie mają na celu wsparcie obiecujących inicjatyw w uzyskaniu rentowności, aniżeli pomóc w podwyższeniu zysku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku finansowania pośredniego. Wtedy to lokalni, duńscy pośrednicy decydują o tym, komu przekażą otrzymane z Unii Europejskiej fundusze – ustalają własne kryteria dla firm, które pragną skorzystać z tej możliwości, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek. Znaczna część funduszy pośrednich pochodzi z Grupy Europejskiego  Banku Inwestycyjnego, ale wykorzystuje się także również krajowe źródła finansowania. W celu pozyskania informacji, jaka opcja finansowania będzie najlepsza dla danego przedsiębiorstwa, zaleca się nawiązanie kontaktu z lokalnym centrum rozwoju biznesu. W tym miejscu przedsiębiorcy mogą otrzymać wszelkie niezbędne informacje od wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. biznesu. W Danii istnieją także programy finansowane ze środków publicznych, które również cieszą się dużą popularnością. Przykładowo, Innovation Fund Denmark (Innovationsfonden) chętnie wspiera firmy, które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia w Danii i tworzenia nowych miejsc pracy. Bardzo znany jest też duński fundusz wzrostu (Vækstfonden), którego działalność skupia się na tworzeniu, promowaniu i wspieraniu rozwoju biznesów poprzez udzielanie im pożyczek i inwestowanie w nie. Innym przykładem wsparcia, na jakie mogą liczyć duńskie podmioty gospodarcze jest Innovation Fund Denmark. Program zajmuje się tworzeniem odpowiednich warunków dla przedsiębiorców, firm i naukowców aby umożliwić wprowadzenie realnych rozwiązań dla wyzwań społecznych z którymi aktualnie musi się zmierzyć Dania. Innovation Fund Denmark szczególnie interesuje się inicjatywami w takich dziedzinach jak zdrowa żywność, czyste środowisko, łagodzenie klimatu, ekologia transportu i opieka zdrowotna.

Kluczowe branże w Danii

Branża energetyczna

Duński sektor energetyczny jest jednym z głównych filarów gospodarki kraju. Według przeprowadzanych analiz, aż 21% całkowitego zapotrzebowania energetycznego Danii jest pokrywane za pomocą energetyki węglowej. W Danii bardzo duże znaczenie ma także ropa naftowa, która zaspokaja około 33% duńskiego zapotrzebowania na energię. Dania zajmuje się także eksportem ropy naftowej. Około 18% zapotrzebowania na energię jest pokrywane za pomocą gazu ziemnego a pozostałe 27% dostaw energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa, energia słoneczna, energia jądrowa, energia geotermalna i biomasa. W Danii funkcjonuje bardzo skuteczna polityka energetyczna, która przyczyniła się do znacznego zużycia energii na przestrzeni lat.

Produkcja ekologiczna

Za początek dynamicznego rozwoju produkcji ekologicznej w Danii uważa się 1987 rok, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono przepisy dotyczące tej dziedziny. Od tamtego czasu duńska produkcja ekologiczna ewoluuje z roku na rok coraz bardziej. Według oficjalnych statystyk, eksport produktów ekologicznych w 2017 roku osiągnął aż 2,95 miliarda DK, co jest wzrostem o 21% w porównaniu do 2016 roku i o 153% w stosunku do 2012 roku. Dania ma także najwyższy udział w konsumpcji detalicznej produktów ekologicznych na świecie, który w 2017 roku stanowił 13,3%.

Czysta technologia

Dania jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej który oferuje bardzo duże szanse dla biznesów, których obszarem działalności są czyste technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie smart grid, smart city, recyklingu, upcyklingu, gospodarowania wodą oraz energii odnawialnej ten kraj jest w światowej czołówce jeśli chodzi o zielone inwestycje. Jednym z głównych celów w Danii w tej dziedzinie jest bycie państwem całkowicie zasilanym ze źródeł odnawialnych. Rząd duński planuje zrealizować to zamierzenie do 2050 roku.

Rolnictwo

Aż 60% całkowitej powierzchni Danii służy do działalności rolniczej. To sprawia, że kraj jest obfity w żywność i średnio rocznie produkuje się dwukrotnie więcej jedzenia niż wynosi całkowite krajowe zapotrzebowanie. Nic więc dziwnego, że Dania jest jednym z liderów eksportu żywności w Europie – kraj dostarcza między innymi produkty ekologiczne, mięso, mleko i warzywa.  Wytwarzane w Danii produkty spożywcze cechują się bardzo wysoką jakością. Rolnictwo jest niezwykle ważną branżą dla duńskiej gospodarki, ponieważ stanowi 20% całkowitego eksportu duńskich towarów.

Transport

Infrastruktura transportowa w Danii jest niezwykle rozwinięta, co spowodowane jest znacznymi inwestycjami jakie są dokonywane w tej branży. Dania słynie z bardzo nowoczesnej sieci autostrad oraz połączeń kolejowych. Dysponuje trzema dużymi, głównymi lotniskami – w Kopenhadze, Aalborg i Billund, z których korzysta rocznie ponad 33 milionów pasażerów. Na terenie kraju jest jeszcze pięć innych, mniejszych lotnisk, które służą jedynie do transportu na terenie państwa. Nie można zapomnieć także o branży morskiej. Duńskie porty są bardzo rozwinięte i rocznie obsługują 100 mln ton ładunków oraz 50 mln pasażerów.

Inżynieria i zaawansowana technologia

Dania ma reputację jednego z najlepszych krajów na świecie do prowadzenia biznesu technologicznego. Duński rynek testowy dysponuje utalentowanymi specjalistami z zakresu programowania o bogatym doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. W Danii siedzibę mają liczne firmy inżynieryjne i zajmujące się zaawansowaną technologią z zakresu przemysłu elektronicznego, lotniczego, farmaceutycznego i robotyki.

Najlepsze duńskie miasta do założenia firmy

Kopenhaga

Kopenhaga jest miastem otwartym na zagranicznych przedsiębiorców, dającym bardzo dużo wsparcia w prowadzeniu działalności. Osoby prowadzące firmę w Danii mogą skorzystać między innymi z Copenhagen Business Hub, który prowadzi liczne szkolenia i zajmuje się doradztwem biznesowym. Wyjątkowa lokalizacja Kopenhagi sprawia, że posiada ona bardzo dobre połączenia logistyczne zarówno z Europą kontynentalną, krajami bałtyckimi jak i krajami nordyckimi. Lotnisko w Kopenhadze zostało oficjalnie wyróżniona jako najlepsze w Europie Północnej. Firmy planujące ekspansję na rynek Skandynawskie powinny zdecydowanie zwrócić uwagę na Kopenhagę – założenie firmy w tym mieście jest o około 15-20% tańsze niż w pobliskiej stolicy Szwecji, Sztokholmie. Kopenhaga jest jednym z światowych liderów wśród inteligentnych miast, co daje inwestorom niepowtarzalną szansę na rozwijanie firm związanych z tego typu technologiami. Najbardziej obiecujące inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie od rządu duńskiego oraz szansę na przetargi z duńskim sektorem publicznym. W Kopenhadze jest aż 15 parków naukowych i 14 uczelni wyższych, co daje dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Aarhus

Aarhus jest drugim największym miastem w Danii. Znajduje się tutaj między innymi międzynarodowy port kontenerowy, który odpowiada za obsługę ponad 60% ruchu kontenerowego odbywającego się na terenie Danii. W Aarhus mają także siedzibę takie znane na całym świecie firmy jak Uber, Lego, Arla czy IBM. Miasto odznacza się także bardzo dobrą infrastrukturą, która umożliwia sprawny transport. Co ciekawe, Aarhus jest także liderem wśród duńskich miast jeśli chodzi o przeżywalność startupów.

Odense

Odense znajduje się w samym centrum Danii, co uczyniło to miasto bardzo istotnym ośrodkiem handlowym. Odense słynie jako tradycyjne, przemysłowe miasto, jednak w wyniku licznych przekształceń obecnie jest reprezentantem nowoczesnego ekosystemu “Przemysłu 5.0.”. Szczególnie rozwiniętą branżą w Odense jest sektor robotyki i automatyki przemysłowej – w mieście znajdują się aż 133 zajmujące się tego typu działalnością, zatrudniające ok. 4 tysiące osób. W Odense, a konkretnie na lotnisku miasta, znajduje się także jedno z najbardziej nowoczesnych w Europie centrów zajmujących się badaniami nad dronami. Infrastruktura cyfrowa jaką dysponuje Odense jest światowej klasy – nic więc dziwnego, że Facebook postanowił stworzyć w tym mieście swoje nowe hiperskalowe centrum danych.

Dania oferuje przedsiębiorcom możliwości, które są niespotykane w żadnym innym miejscu. To europejski ośrodek biznesowy, gdzie firmy mogą liczyć na ogromne wsparcie zarówno ze strony organów państwa jak i prywatnych podmiotów. Miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności jest niezwykle ważne – decydując się na  Danię, możemy być niemalże pewni, że podejmujemy najlepszy możliwy wybór.